Predica susținută de părintele Matei Vulcănescu în Duminica vameșului și a fariseului, despre situația actuală a Bisericii în contextul recunoașterii constructului eretico-schismatic din Ucraina (Biserica Panaghia Odighitria, Pireu, Grecia, februarie 2020). Video și text:

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.

“Oricine se înalță pe sine se va smeri. Iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.”

Iubiți credincioși,

Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne pune în față această pildă pentru noi, cei de azi, ca să înțelegem cum trebuie să gândească un creștin. Pentru că psihologia lumii acesteia diferă de psihologia creștinului ortodox: psihologia omului de astăzi (și în general a omului din toate timpurile) este bazată pe mândrie, pe dominare. […]

La fel se întâmplă și cu țările. Țările mai mari stăpânesc țările mai mici și vedem lucrul acesta atunci când ne gândim la imperii: la imperiul persan, după aceea ne gândim la imperiul roman, după aceea ne gândim la URSS și astăzi ne gandim la Statele Unite ale Americii. Care fac exact ceea ce făceau și imperiile de altădată și anume subjugă popoarele (într-un mod mai subtil, astăzi, dacă subjugă). Aceasta se întâmplă nu de ieri, de azi, ci dintotdeauna și aceasta se întâmplă la nivel de popoare cărora li se impun anumite lucruri. Iar țările mai mici se supun fiindcă nu sunt puternice și nu au resurse pentru a sta împotriva tăvălugului respectiv. Iată, această societate o trăim noi astăzi, o vedem, o simțim.. Vedem cum din păcate S.U.A. se amestecă nu numai în problemele politice ale statelor pe care caută să le subjuge, ci se amestecă din păcate și în credință, căutând să ne modifice credința după cum vor ei ca să le fie din punct de vedere politic bine. 

Din păcate, vedem aceasta cu patriarhul de tristă amintire Athenagoras al Constantinopolului care a fost, înainte de a fi patriarh, arhiepiscop al Americii. Ca arhiepiscop al Americii, așa cum citim pe site-ul romfea.gr, vedem că el a fost spion sau om de spionaj al C.I.A. […] și toți preoții care aflați sub Patriarhia ecumenică în America erau puși să fie spioni pentru C.I.A. Și există chiar o notă (care se păstrează încă) în care arhiepiscopul de atunci Athenagoras al Americii îi confirmă unui înalt funcționar al C.I.A. că absolut toate ordinele pe care le vor da vor fi executate de biserica Constantinopolului din America.

Iată că trădători ai credinței și cozi de topor au fost chiar episcopi și arhiepiscopi ai Bisericii. Nu cei străini, americanii protestanți, baptiști, evangheliști care nu cunosc ce înseamnă ortodoxia. Nu ar fi avut nicio putere dacă nu ar fi avut această coadă de topor pe nume Athenagoras.

Acest Athenagoras a fost atât de folositor C.I.A.-ului încât a făcut să fie dat la o parte patriarhul ecumenic de atunci. Patriarhul a fost pus să se retragă din Istanbul și în locul său a fost adus acest Athenagoras trădător […] cu avionul personal al președintelui Truman. A fost adus și i s-a dat imediat pașaport turcesc (pentru că numai un cetățean turc are dreptul să fie patriarh al Constantinopolului). A fost adus în Constantinopol și a fost făcut patriarh al Constantinopolului ca să servească mai bine interesele C.I.A.-ului și interesele papei de la Roma (ale Vaticanului). Și iată cum acest patriarh de tristă amintire semnează un document care permite ridicarea anatemei de la 1054 împotriva papilor și a papilor împotriva Bisericii Ortodoxe.

Însă ce nu a înțeles acest patriarh trădător al credinței este că Biserica Ortodoxă nu funcționează așa. Biserica Ortodoxă nu este stăpânită de o persoană, 2, 3, 10, 100. Biserica Ortodoxă funcționează prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile credincioșilor.

Și iată că aceste anateme (chiar dacă a fost semnat acel document de ridicare a anatemelor) nu s-au ridicat. Aceste anateme au rămas în continuare valabile. Și am să vă explic de ce: pentru că o anatemă dogmatică (o anatemă care se dă pentru dogmă) nu se poate ridica decât atunci când cel care este sub anatemă renunță la erezia lui, se pocăiește. Altfel, nu poți să ridici anatema atâta timp cât acea biserică, acea comunitate, acel om rămân eretici și nu se pocăiesc. Și iată că papa a rămas eretic și nu s-a pocăit. Papa rămânând eretic și nepocăindu-se, ceea ce a făcut patriarhul de tristă amintire trădător Athenagoras al Constantinopolului nu are niciun efect în planul Bisericii.

Pentru că papa nu s-a pocăit și nu a renunțat la erezia filioque, la primatul papal și la toate ereziile pe care le proliferează. A rămas neîndreptat, nepocăit, în erezie, bineînțeles după moarte mergând în iad, la fel ca și papa Ioan Paul al doilea și toți ereticii, după cum ne învață Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe. 

Iată, iubiților, că avem în Sfânta Biserică și astăzi un alt patriarh de tristă amintire pe nume Bartolomeu al Constantinopolului, un patriarh trădător al credinței și eretic. Acesta face exact același lucru și anume: ia o grupare schismatică, o grupare de escroci din Ucraina, o grupare de laici (care aveau drept cap un mitropolit caterisit de patriarhia Moscovei pe nume Filaret) și face din această grupare “biserică autocefală”. La comanda americanilor le ridică anatema, deși nu aveau dreptul acesta pentru că se află sub jurisdicția Patriarhiei Moscovei. Le ridică anatema și le spune să facă un sinod care să îi adune pe toți acești mincinoși preoți și episcopi. Întâlnim și în România astfel de autointitulați episcopi (precum Gherasim Bratu sau alte nume de prin alte locuri, Italia… ) care și-au pus singuri mitra pe cap auto-intitulându-se episcopi sau fiind hirotoniți de niște oameni care nu au alt interes decât câștigul de bani, faima, cinstea și mândria. 

Și iată că Patriarhia de Constantinopol, la ordinul americanilor, lovește în Rusia știind că Biserica oficială și canonică a Ucrainei cea condusă de mitropolitul și preafericitul Onufrie este supusă Moscovei. Singurul mitropolit canonic al Bisericii Ortodoxe a Ucrainei, singurul pe care îl recunosc și îl recunoaștem împreună cu Sinodul său, este dat la o parte pentru a face loc acestei biserici naționaliste, etno-filetiste, făcută din oameni care nu au succesiune apostolică (nu sunt preoți, nu sunt episcopi, sunt niște laici) care se îmbracă în veșminte preoțești și fac pe preoții.

Și Patriarhia Ecumenică cade în această teribilă erezie făcându-i pe aceştia “sinod unionist”  care îi adună pe toți acești netrebnici conduși de un anume Epifanie Dumenko. Și acești netrebnici ce fac? Formează un nou sinod și îl pun cap pe acest pseudo-episcop, pseudo-mitropolit Epifanie iar ca patriarh onorific pe întemeietorul sectei lor, anume Filaret. Acesta dorind în trecut să fie patriarhul Moscovei și neajungând patriarh, se supără și își face propria lui biserică anatematizat fiind de Biserica Rusă.

Iată, iubiților, că avem acum un sinod mincinos, un construct (pentru că nici schismă nu putem să îi spunem, ci un construct eretic). Şi acestui construct eretic i se dă de către patriarhul Constantinopolului autocefalie, auziți! Patriarhul îi recunoaşte ca “biserică” autocefală. Atenție: fără a-i hirotoni!

În acest moment Patriarhia Ecumenică săvârșește cea mai mare crimă împotriva Bisericii Ortodoxe devenind o altă papalitate. Și prin aceasta Patriarhia Ecumenică anulează, efectiv, succesiunea apostolică și hirotoniile. Nu poți să ai preoți nehirotoniți, preotul trebuie hirotonit! Dacă cineva se intitulează preot și nu are hirotonie sau episcop și nu are hirotonie este înafara Bisericii. Așa cum lipovenii, de exemplu, nu au hirotonie dar se consideră preoți… țineau rânduiala lor cu mare strictețe dar nu aveau Harul Duhului Sfânt pentru că nu aveau preoție, fiindcă au fost dați afară din Rusia. Au fost izgoniți pentru anumite lucruri și de aceea și ei sunt înafara Bisericii.

Și iată că acești oameni nu numai că au recunoscut ei personal acest construct numit “Patriarhia Kievului”, ci îi obligă și pe ceilalți, prin influență politică să recunoască pe acești nehirotoniți. Şi cine credeți că face prima recunoaștere și cine credeți că trădează Ortodoxia, imediat după Constantinopol? Patriarhul Theodoros al Alexandriei și al Africii. Acesta a arătat că este iarăși un trădător al credinței pentru că s-a dus la Odessa și la Odessa a spus că el îl recunoaște numai pe preafericitul Onufrie ca patriarh al întregii Ucraine. Dar nu au trecut nici măcar câteva luni și a recunoscut acest construct eretic și pe acest Epifanie. Nu știm cum… i s-a arătat probabil diavolul care i-a spus să recunoască. Și apoi recunoaște pe acest Epifanie fără pic de rușine, arătând trădarea și iadul care îl va paşte dacă nu se va pocăi de această cumplită greșeală. 

Pentru că să știți, patriarhii, episcopii și preoții nu se duc într-un iad singuri, se duc alături de Iuda  pentru trădarea credinței. Episcopii și patriarhii, preoții și diaconii, au mare cinste în fața lui Dumnezeu  dacă au păstrat credința. Dar dacă nu au păstrat-o se duc alături de apostolul Iuda, că și Iuda a fost apostol. 

Și toți cei care se împărtășesc… pentru că cineva mă întreba: “Bun, bun, bun și dacă noi ne împărtășim în Alexandria din mâna patriarhului Alexandriei sau a celor care recunosc această schismă: ne împărtășim cu Hristos sau nu?” Și răspunsul părinților aghioriți, care au luptat împotriva uniației de la Lyon de la 1200 spun așa: te împărtășești cu Hristos dar în același timp Îl și vinzi ca Iuda.

După Patriarhia Alexandriei și a întregii Africi, a doua biserică trădătoare (care L-a trădat pe Hristos, iată!) este Biserica Greciei, prin arhiepiscopul Ieronim. Care ce a făcut? A făcut un sinod, i-a adunat pe toți mitropoliții și episcopii bisericii ca să-i informeze despre aceasta nouă biserică ucraineană recunoscută de patriarhul ecumenic. La acest sinod nu s-a votat cine o recunoaște și cine nu, nu s-a arătat în vreun fel cum acest sinod a recunoscut această schismă pentru că sunt foarte mulți episcopi (și mitropoliți) care nu o recunosc. Dar iată că după sinod apare un comunicat ce transmite că sinodul Bisericii Greciei recunoaște pe Epifanie Dumenko și așa-zisa lui “biserică”. Dar acest lucru s-a făcut prin lovitură de stat. 

Apoi au apărut voci (mitropolitul Serafim al Pireului a scris că nu-i adevărat, nu s-a recunoscut nimic, apoi mitropolitul Serafim al Kithirelor care a spus asemenea că nu-i adevărat, nu s-a recunoscut nimic, apoi mitropolitul Nikolaos de Mesogheea care a spus exact același lucru) dar din 85 episcopi numai 3 s-au găsit să facă lucrul acesta? Ceilalți episcopi unde sunt? Dar iată că și aceștia 3 nu au mers până la capăt ci țin în surdină această stare. Iată că Biserica Greciei, prin această lovitură de stat, are ca scop recunoașterea nedemocratică prin sinod a schismei ucrainene. 

Sunt informat că Societatea Ortodoxă Panelenică a dat în judecată sinodul Bisericii Greciei și pe arhiepiscop la Curtea Constituțională pentru a se anula această hotărâre mincinoasă de recunoaștere. Dar atâta timp cât această hotărâre mincinoasă de recunoaștere nu este anulată, rămâne validă. 

Vedem că și în ziua de Bobotează a anului 2020 la Pireu arhiepiscopul vine cu multă îndrăzneală ca să îl pomenească pe Epifanie și în mitropolia noastră. Cu multă îndrăzneală, ca să închidă gura tuturor. Dar acești trădători ai credinței nu știu că Biserica Ortodoxă nu funcționează așa.

Și impunerea primului ministru al Greciei căruia i se impune și lui de către departamentul de stat al SUA să pună presiune pe arhiepiscopi care iată sunt niște oameni lași care au trădat pe Hristos… Nu știu ei că în Biserica Ortodoxă a Greciei Duhul Sfânt lucrează și Biserica se găsește acolo unde este mărturisirea dreptei credințe ortodoxe. Și că Biserica nu poate fi unită cu mincinoșii, cu ereticii, cu schismaticii, cu înșelătorii ci rămâne mereu în picioare și trebuie noi cei ce suntem ortodocși să ne ținem de ea, de cei care mărturisesc aceste adevăruri pe care dacă le rostești așa cum le rostesc eu, acum, public, văzându-ne poate sute de oameni în clipa aceasta… ești în pericol să-ți pierzi serviciul, ești în pericol poate să pierzi totul. Dar pe noi nu ne interesează lucrurile lumești, pe noi ne interesează să nu ne pierdem mântuirea sufletului. 

Nu ne interesează să facem politica americanilor, a U.E. sau a altuia și a altuia care nu are nicio treabă cu Hristos. Noi suntem cetățeni ai Împărăţiei Cerurilor, noi nu suntem cetățeni ai României, ai Greciei, ai Uniunii Europene, ai Americii. Noi suntem cetățeni prin conjunctură ai acestor țări dar noi, prin Taina Sfântului Botez, suntem cetățeni ai Împărăției Cerurilor. 

Iată, iubiților, revin din nou la starea sufletească pe care trebuie să o avem: “Cel ce se înalță pe sine se va smeri și cel ce se smerește pe sine se va înălța.” Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi care suntem creștin-ortodocși, noi trebuie să avem o altă mentalitate, adică să ne smerim pe noi, să ne dăm seama că suntem cei mai mari păcătoși de pe acest pământ, să gândim: nu este om păcătos mai mare ca mine. Și în momentul când realizez că nu este om păcătos mai mare ca mine, în clipa aceea nu pot să mai judec pe nimeni altcineva. Dacă eu sunt cel mai mare păcătos pot să îl mai judec pe fratele meu, pot să îl mai judec pe soțul meu, pe copiii mei, pe socrii mei, pe soacrele mele, pe bunicii mei, pe colegii mei, pe prietenii mei, pe cunoscuții mei… mai pot să îi mai judec atunci când eu știu că eu sunt cel mai mare păcătos de pe acest pământ, că nu e nimeni mai rău ca mine? Nu mai pot să fac asta. Și spun lui Dumnezeu: “Dumnezeule, milostiv fii mie, păcătosului!” 

“Și acesta s-a intors mai îndreptat la casa sa.”

Pe când cel ce spune: “Doamne, ce bun sunt eu, ajut săracii, fac bine, uite eu postesc, fac milostenie, eu merg în fiecare duminică la Biserică, fac numai bine, ajut oamenii… uite ce bine fac eu.” Atunci când ai considerat că faci bine și că ești bun atunci ești departe de Dumnezeu. Atunci însă când venim la Biserica lui Dumnezeu în smerenie gândindu-ne că suntem cei mai păcătoși oameni de pe pământ, că noi greșim înaintea lui Dumnezeu de zeci de mii de ori și Dumnezeu nu ne pedepsește pentru cât greșim noi, ci ne lasă și are grijă de noi. De aceea, iubiților, trebuie să avem gândul smerit, să ne dăm seama de păcătoşenia noastră, să căutăm în inima noastră să vedem cât de greșit stăm înaintea lui Dumnezeu. Și cum Dumnezeu nu ne pedepsește și nu ne trăsnește din Cer pentru păcatele noastre pentru care am fi vrednici să ne înghită pământul. 

Și noi… pentru că putem să ne întrebăm: “Părinte, ne-ați explicat toată această situație dar care este soluția pe care ne-o dați? Ne-ați îngrijorat, ne-ați spus ce se întâmplă și e foarte grav… dar nu ne dați o soluție?” Dragilor, soluția este pocăința noastră. În momentul în care noi ne smerim, ne rugăm cu lacrimi lui Dumnezeu care ne aude tot timpul, trebuie doar să Îi cerem ca să ne dea. Pocăința noastră face ca schisma să se îndepărteze, pocăința noastră sinceră și viața noastră smerită și pocăită face ca diavolul să nu stăpânească peste biserica lumească, peste oamenii bisericii. Pentru că peste Biserică nu poate să stăpânească, dar peste oamenii ei, peste patriarhi, episcopi, mitropoliți, sinoade poate să stăpânească diavolul și să rupă de Hristos popoare întregi. […]

Iată, iubiților, aceasta este realitatea, acesta este adevărul pe care trebuie să îl auzim de la amvon. Preotul trebuie să spună adevărul pentru că altfel poate să își dea jos de pe el hainele de preot și să se apuce să devină taximetrist. Nu are valoare preotul dacă nu spune adevărul, dacă nu prooroceşte. Iar a prooroci nu înseamnă a spune viitorul sau a fi ghicitor, ci prooroc înseamnă a înfiera răul, a spune răului rău și binelui bine. Aceasta este realitatea. Oamenilor nu le convine adevărul, tiranilor, dictatorilor care cred că au putere nu le convine. […]

Dar iată că Hristos îi spune lui Pilat următorul lucru. Pilat îi spune: Nu vorbești Tu cu mine, nu-mi răspunzi? Nu știi că putere am ca să te răstignesc sau ca să te eliberez? La care Hristos îi răspunde: Nu ai avea nicio putere dacă nu ți s-ar fi dat ție de Sus. Deci dacă Dumnezeu Tatăl și Fiul nu i-ar fi dat lui voie ca să-l răstignească pe Fiul (pe El Însuși) nu ar fi avut această putere. Iată.

La fel și noi spunem: nu aveți această putere dacă nu vi s-ar fi dat voie să faceți asta. Dacă nu ți se dă voie atunci nu poți face nimic împotriva creștinului ortodox. Creștinul este învingător în orice situație. Când ești creștin ortodox mărturisitor ești în lista învingătorilor. Chiar dacă ai o mie de dușmani tu ești cel învingător pentru că ai Adevărul de partea ta. Nu contează că sunt un milion cu putere și cu bombe nucleare. Dacă tu ai Adevărul de partea ta toți ceilalți se duc în râpă și tu rămâi drept. Aceasta înseamnă a fi creștin ortodox, a cunoaște ceea ce ești. Și prin pocăința noastră, prin smerenia noastră ajungem să îndepărtăm orice schismă, orice erezie din Biserică. Datorită avorturilor, datorită păcatelor, datorită nenorocirilor pe care le-am făcut, vieții noastre destrăbălate și rupte de Dumnezeu… pentru aceea a venit schisma peste noi, pentru aceea a venit erezia peste noi. Dumnezeu ne cerne ca să vadă cine e cu El, cine e împotriva Lui. Amin.

Isvoare:

Arhiepiscopul Americii Atenagoras către Șeful CIA: Intrucțiunile dumneavoastră se vor pune în practică cu credincioșie.

https://orthodoxhistory.org/2019/12/02/greek-archbishop-to-proto-cia/