Părintele Gavriil din Sfântul Munte : "Aceștia care au semnat la Creta nu se vor mântui"
Adevăruri profetice de la Gheron Gavriil.

Emisiuni ROC TV

Teme ortodoxe esențiale. Emisiune ROC TV 24 iunie 2023
Mincinosul Sinod din Creta. Emisiune ROC TV 1 iulie 2023
Biserica Ortodoxă Română în prezent - o structură modificată genetic apărută la Creta?
De la Toronto 1950 la Creta 2016. Biserica Ortodoxă Română Locală modificată genetic!
Poporul român creștin-ortodox a fost trădat!
Cum am fost trădați ca neam de către PF Daniel și Sinodul BOR la Creta 2016 și ce trebuie să facem?
TRIADA SATANISTĂ. Sinodul din Creta. Ecumenismul. Erezia 22.07.2023
Sinodul din Creta 2016 și ignoranta dreptcredinciosilor
Toronto (1950) - Creta (2016) și pseudosfințenia versus criteriile autentice ale Sfinților Părinți.
Emisiune 04.09.2023
BISERICA - Relații îndumnezeitoare 16.09.2023 - LIVE ROC TV
Părintele Profesor Patrick Ramsey despre “sinodul” din Creta 2016 - 16.09.2023 - LIVE ROC TV
Demontarea reacției Mitropoliei Moldovei și Bucovinei la Scrisoarea a 4500 de semnatari anti-Creta - 28 Sept 2023 - LIVE ROC TV
Întreruperea pomenirii ierarhilor care acceptă ecumenismul. 07-10-2023 - LIVE ROC TV

Civism și Conștiință

Dialog cu Sergiu Mihalcea despre Sinodul din Creta
Iisus Hristos si popii vedeta. Finalul unei lumi. Inceputul cernerii.

Videouri

Manipularea și inepțiile canalului “Calea spre mântuire”, explicitate biblic, patristic și canonic
Ereziile diaconului Ionuț Mavrichi
Concluzii lămuritoare despre Sinodul din Creta 2016. Probleme dogmatice
Site-ul Basilica sărbătorește 7 ani de la “Sfântul și Marele Sinod” din Creta 16 Iunie 2016
Analiza din perspectiva logicii a textelor Sinodului din Creta și a Declarației de la Toronto
Biserica este Trupul lui Hristos!Sinodul din Creta strică definiția Bisericii în raport cu ereticii!
Opinia părintelui Dan Bădulescu despre Sinodul din Creta 2016 la “Calea spre mântuire”
Aprobarea căsătoriilor mixte la Creta printr-o falsă iconomie, anulând Canonul 72 Trullan-Quintixext
Despre influența mea asupra Schitului Românesc Prodromu din Sfântul Munte Athos!
Minciuno-Sinodul din Creta afectează vindecarea de patimi