Este blasfemiat Trupul lui Hristos (erezie hristologică)

În discuția pe care am avut-o cu Gheronda Gavriil de la Chilia Agiou Hristodoulou a Mănăstirii Iviron din Sfântul Munte, Gheronda a spus că ierarhii care au semnat la Sinodul din Creta nu se vor mântui dacă nu se leapădă public și nu anatematizeaza acest pseudosinod.  Din convorbirea pe care am avut-o, au reieșit următoarele concluzii legate de acest Sinod: 

Bisericile locale care au adoptat sinodal Creta în 2016 sunt la fel de eretice ca și romano-catolicii (care pe lângă alte multe erezii au și erezia “bisericilor nedepline” adoptată la Conciliul II Vatican). Astfel, cei care și-au însușit textele Sinodului de la Creta atacă Biserica cea Una si Unică, considerând – după Documentul de la Toronto din 1950 adoptat în Creta – că în Biserică sunt atât bisericile ortodoxe cât și protestanții, papistașii și monofiziții, adică în Biserica lui Hristos ar fi și ortodocșii și hulitorii de Dumnezeu (ereticii). Ceea ce înseamnă că Hristos ar avea un Trup monstruos, cu hulitori și ortodocși împreună. Biserica fiind Trupul lui Hristos, se blasfemiază astfel Trupul lui Hristos. În concluzie, Sinodul din Creta are erezie hristologică.

Atunci când Hristos îl ceartă pe Saul pe drumul Damascului spunându-i “Saule, Saule, de ce mă prigonești?” (Faptele Apostolilor 9, 1-5) arată că prin faptul că Saul îi prigonea pe creștini, Îl prigonea pe Însuși Hristos, Hristos identificandu-se cu creștinii. Astfel, orice prigoană împotriva creștinilor este prigoană împotriva lui Hristos, iar pentru că Biserica se identifică cu Trupul lui Hristos, orice blasfemie la adresa Bisericii este blasfemie la adresa lui Hristos.

Sfântul Maxim Mărturisitorul a apărat dogma ortodoxă afirmând că Hristos are două voințe și două lucrări și a murit pentru această mărturisire. La fel și noi astăzi trebuie să fim gata să murim pentru mărturisirea împotriva blasfemierii Trupului lui Hristos! Luptând împotriva Sinodului din Creta arătăm iubirea reală față de Hristos!

Protopresbiter Matei Vulcanescu