Rugăciunea Apostolică de primire a Duhului Sfânt

Primirea Darului Duhului Sfânt prin Punerea Mâinilor peste cel nou botezat

Dumnezeule, Tată Ceresc, Cel fără de început și fără de sfârșit, Cel Atotputernic, Atotînțelept, Cel minunat întru sfaturi, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos,

Însuți Stăpâne al tuturor, pe robul Tău acesta, umple-l de Darul Sfântului Tău Duh spre a fi mădular cinstit al Bisericii Tale, umplându-l de toată sfințenia și harisma, spre a se slăvi întru acesta Numele Tău cel Sfânt și al iubitului Tău Fiu și al Sfântului Tău Duh, acum și în veci. Amin.

Să ne rugăm pentru acesta ca să vină asupra lui Harul întru tot Sfântului Duh!

Doamne miluiește.

Dumnezeiescul Har al întru tot Sfântului Duh, cel ce totdeauna pe cele neputincioase le vindecă și pe cele cu lipsă le împlinește să vină peste robul Tău (N) pe care l-ai ales spre a fi mădular cinstit al Bisericii Tale.

Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel dat Sfinților Săi Ucenici și Apostoli, și prin ei este dat și mie nevrednicului Său slujitor, același Dar și Har; să Se pogoare peste tine și să te dăruiască Bisericii Sale întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, vestind cuvântul Adevărului și împlinind poruncile lui Dumnezeu, acum și în veci. 

Amin

FA Cap. 8, 12-17

12.     Iar când au crezut lui Filip, care le propovăduia despre împărăţia lui Dumnezeu şi despre numele lui Iisus Hristos, bărbaţi şi femei se botezau.

13.     Iar Simon a crezut şi el şi, botezându-se, era mereu cu Filip. Şi văzând semnele şi minunile mari ce se făceau, era uimit.

14.     Iar apostolii din Ierusalim, auzind că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan,

15.     Care, coborând, s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt.

16.     Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul dintre ei, ci erau numai botezaţi în numele Domnului Iisus.

17.     Atunci îşi puneau mâinile peste ei, şi ei luau Duhul Sfânt.