Sinodiconul Ortodoxiei 2024 – Anatemele împotriva ereziilor şi ereticilor

By pr. Matei Vulcănescu -
4 luni ago
 1. Lui Arie, primul luptător împotriva lui Dumnezeu: Anatema!
 2. Lui Wulfila semiarianul, lui Nestorie, lui Macedonie – care spun că Sfânta Triadă a suferit – şi lui Valentin: Anatema!
 3. Lui Petru Gnafens, cel ce spunea: «Sfinte fără de moarte cel ce te-ai răstignit pentru noi»: Anatema!
 4. Lui Pavel al Samosatei şi lui Teodotion: Anatema!
 5. Lui Petros Dileos numit şi Lykopetros, lui Eutihie şi lui Sabelie: Anatema!
 6. Lui Iacob Armeanul, lui Dioscor al Alexandriei şi lui Sever, lui Serghie, Pavel şi Pir, împreună cu Serghie, ucenicul lui Lykopetros: Anatema!
 7. Origeniştilor şi celor dimpreună cu ei: Anatema!
 8. Căzuţilor şi anticanonicilor patriarhi ce neagă Sinodul al IV-lea Ecumenic,  Karekin al II-lea al Armeniei,  Papa Tawadros al II-lea al Alexandriei, patriarhul Copţilor,  Abouna Mathias al Etiopiei, Ignatius Efrem al II-lea al siro-iacobiţilor,  Baselios Marthoma al III-lea al malabarienilor-indieni, care în mod greşit se numesc pe sine «ortodocşi» şi celor ce sunt în comuniune cu ei: Anatema! 
 9. Celor ce neagă Sfintele Sinoade Ecumenice, al IV-lea, al V-lea şi al VI-lea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monoenergiștilor: Anatema!
 10. Eutihianiștilor, Iacobiţilor şi Argivuriților: Anatema!
 11. Adunării înfricoşătoare împotriva cinstitelor icoane: Anatema!
 12. Celor ce neagă Sfântul al VII-lea Sinod Ecumenic, celor ce nu se închină Domnului nostru Iisus Hristos reprezentat în icoană după firea omenească: Anatema!
 13. Lui Varlaam de Calabria, Grigorie Achindin, Prohor al Kidoniei, Nikiforos Grigoras, Gheorghios Lapithis şi urmaşilor lor: Anatema!
 14. Celor ce învaţă erezia neo-varlaamistă, spunând că Harul lui Dumnezeu este creat, nu necreat: Anatema!
 15. Hulitorului de Hristos, Francisc de Assisi împreună cu toţi minciuno-sfinţii papistaşi: Anatema!
 16. Celui după Canoane căzut şi fără temelie ereziarh Papa al Romei celei Vechi, Francisc I şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!
 17. Celor ce învață că Biserica Ortodoxă ar fi «Biserică Soră» cu adunarea romano-catolică şi cu alte erezii: Anatema!
 18. Lui Martin Luther, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, Henric al VIII-lea, lipsitului de evlavie împărat, şi celor adunaţi împreună cu ei şi tuturor ramurilor protestante: Anatema!
 19. Ereziarhului adunării religioase a Anglicanismului,  Justin Welby,  şi celor ce sunt în comuniune cu el: Anatema!
 20. Celor care neagă şi defăimează pe Maica Domnului şi Triada cea de o fiinţă şi nedespărţită: rabini ai iudaismului, islamişti şi membri ai societăţii ”Turnul de Veghere” a pseudo Martorilor lui Iehova: Anatema!
 21. Celor care defăimează Sfintele Taine ale Bisericii: baptişti, adventişti, metodişti şi penticostali şi tuturor ramurilor neoprotestante: Anatema!
 22. Celor care afirmă că Botezul și Mirungerea au statut egal în iconomia Bisericii, și că ereticii care au fost “primiți” prin Mirungere nu trebuie botezați în Biserica Ortodoxă prin întreita afundare, promovând prin aceasta erezia baptismală prin care se recunoaște “botezul” eretic: Anatema! 
 23. Celor care predică şi învaţă panerezia ecumenismului intercreştin şi interreligios: Anatema!
 24. Celor care predică şi învaţă erezia postpatristică şi post-canonică, cum că învăţăturile Sfinţilor Părinţi ar fi perimate: Anatema!
 25. Celor care neagă Sinoadele al VIII-lea şi al IX-lea Ecumenice, de pe timpul Sfântului Fotie cel Mare şi Sfântului Grigorie Palama, papo-Filioqviștilor: Anatema!
 26. Aşa-zisului „Consiliu Mondial al Bisericilor” (al ereziilor) ce învaţă că fiecare ramură protestantă este o parte din Biserica lui Hristos şi celor ce participă la rugăciuni în comun la blasfemica şi călcătoarea de canoane, aşa-zisa „Săptămână de Rugăciune pentru unitatea creștinilor” din Ianuarie considerându-i pe eretici „fraţi în Hristos”: Anatema!
 27. Declaraţiei de la Toronto (1950), Acordurilor de la Balamand (1993) şi Chambesy (1994) în care anticalcedonienii în mod mincinos sunt recunoscuți ca ortodocşi, textelor de la Porto Alegre (1997) şi Busan (2013): Anatema!
 28. Celor ce învaţă că Biserica ar cuprinde toate confesiunile despărţite de Ea numindu-le „biserici nedepline” şi celor care spun că există Sfinte Taine, Har mântuitor şi sfinţenie în afara Bisericii Ortodoxe, celei Una, Sfinte, Soborniceşti şi Apostoleşti: Anatema!
 29. Celor care pun neamul lor, familia lor, tribul lor, clanul lor, deasupra Bisericii lui Hristos, etnofiletiștilor: Anatema!
 30. Parasinagogii cu numele mincinos “Oastea Domnului” și jurământului lor care blasfemiază Sfântul Botez, negând faptul că acesta este Nașterea din nou și considerându-l ineficient pentru mântuire: Anatema!
 31. Celor care învaţă că patriarhul ecumenic este «primus sine paribus», adică primul fără de egal: Anatema!
 32. Textelor celor eretice ale ecumenistului pseudo-sinod din Creta din iunie 2016, numit «Sfântul şi Marele Sinod al Bisericii Ortodoxe» şi celor ce le primesc şi le pun în practică, texte care:
  • consfinţesc aşa-zisa «restaurare a unităţii creştinilor» şi denumirea istorică de biserici pentru eretici;
  • consfinţesc Constituţia aşa-zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic;
  • consfinţesc Declaraţia de la Toronto care afirmă că există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe şi că Biserica lui Hristos este mai incluzivă decât fiecare “biserică” membră a așa-zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte;
  • consfinţesc căsătoriile mixte (cu eretici) printr-o falsă iconomie;
  • consfinţesc conceptul lui Ioannis Zizioulas despre «persoana umană»: Anatema!
 33. Celor care spun că se pune piedică Evangheliei lui Hristos prin neimplicarea în Mișcarea Ecumenică și prin lipsa de înțelegere reciprocă și cooperare cu ereticii: Anatema!
 34. Celor care neagă faptul că Biserica lui Hristos este Una și Unică, precum Hristos, Capul Bisericii este Unul și Unic, având un singur Trup, Biserica Ortodoxă: Anatema! 
 35. Teoriei protestante a “Bisericii nevăzute Corp Mistic al lui Hristos“ care ajunge la unitate văzută prin cooperare și dialog, conturându-se ideea că Biserica Ortodoxă și adunările eterodoxe sunt în aceeași Casă dar au diviziuni între ele: Anatema!
 36. Celor care nu cred că Biserica lui Hristos este doar Biserica Ortodoxă: Anatema! 
 37. Amestecării Bisericilor Ortodoxe Locale cu grupările eterodoxe într-o așa-zisă  “părtășie de biserici care-L acceptă pe Domnul nostru Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor” și ideii că prin aceasta ortodocșii ar da o mărturie comună cu aceste grupări: Anatema!
 38. Celor care afirmă că Biserica lui Hristos este în construcție, “Hristos adunându-și copii și zidindu-și El însuși Biserica”, copiii fiind ortodocșii împreună cu grupările eterodoxe: Anatema!
 39. Teosofilor, mormonilor, masonilor, rosicrucienilor, scientologilor, gnosticilor, ezoteriștilor, neo-marxiştilor și celor care amestecă învățătura ortodoxă cu teorii pseudo-științifice și învățături păgâne: Anatema!
 40. Serghianiștilor și tuturor celor care fac ascultare de stat și de puterea politică în detrimentul ascultării de Hristos și de Biserica Sa: Anatema!
 41. Așa-zisei Yoga Creștină, bioenergiei, homeopatiei, cristaloterapiei, radiesteziei, terapiei Reiki, acupuncturii, neoșamanismului, practicilor și obiectelor aflate în legatură cu şamanismul clasic şi cu vrăjitoria ambalată în știință (cristale, metale vindecătoare, Torser – starul medicinei bioenergetice, brelocuri anti WiFi, 4G, 5G): Anatema!
 42. Teoriei teist – evoluționiste care afirmă că lumea și omul evoluează continuu dintr-o creație incipientă, negându-se prin aceasta existența unei naturi umane depline și mereu aceeași pentru toți oamenii din toate timpurile, anulând astfel rostul întrupării lui Hristos prin care a asumat firea umană în mod deplin și a mântuit, în potență, întreg neamul omenesc: Anatema!
 43. Ereziei primatului papal și oricărei forme de papism sau semi-papism introdus în sistemul colegialității sinodale ortodoxe (care își are originea în modul în care apostolii s-au adunat frățește în Sinodul de la Ierusalim), erezie proliferată astăzi în special de Patriarhia de Constantinopol: Anatema!
 44. Teologiei eretice  „Primus sine paribus” exprimate în anticanonicul „Tomos de Autocefalie” acordat de către Patriarhia Constantinopolului constructului ucrainean schismatic a lui Epifanie Dumenko și pseudo-sinodului lui: Anatema!  Tomosului de Autocefalie: Anatema! Lui Epifanie Dumenko și pseudo-sinodului lui: Anatema! 
 45. Tuturor ereticilor: Anatema!
Show Comments (0)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu