Scrisoarea Părintelui Mihai Negrean către Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului

By pr. Matei Vulcănescu -
3 săptămâni ago

Mai jos vă prezentăm scrisoarea Părintelui MIhai Negrean către Înaltpreasfințitul Andrei primită pe email:

21 Mai 2024

Către Înaltpreasfințitul Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Înaltpreasfințite Andrei, cu toată smerenia doresc să vă înștiințez în legătură cu acțiunea mea împreună cu membri ai parohiei noastre de încetare a pomenirii numelui Episcopului nostru Petroniu la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie și la toate Sfintele Slujbe pe motiv de erezie, pe care o vom expune pe larg în prezenta scrisoare.

Principala cauză a acțiunii noastre de întrerupere a pomenirii este semnarea de către episcopul nostru a documentelor eretice de la Creta în anul 2016, cu precădere a textului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”, care, conform hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe din Georgia, nu reflectă învățătura ortodoxă. Mai mult, și celelalte Biserici Locale care nu au participat la acest așa-numit sinod au respins învățăturile lui. Astfel, conform Bisericii Ortodoxe din Bulgaria, acesta nu este nici sinod, nici mare și nici sfânt.[1] De asemenea, Sfântul Sinod al Bisericii din Rusia afirmă că acesta nu constituie decât o etapă premergătoare pentru un viitor sinod.[2] Iar Biserica Ortodoxă Antiohiană  consideră că această întrunire nu poate fi numită sinod, având erori de procedură grave.[3]

De asemenea, mari personalități teologice din lumea ortodoxă au arătat în mod argumentat și au respins învățăturile neortodoxe din textele acestui așa-zis sinod. Printre aceștia se numără domnul profesor emerit Dimitrios Tselenghidis, profesor de dogmatică, care afirmă că textul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” reprezintă o nouă ecleziologie, străină ecleziologiei Sfinților Părinți, străină Sinoadelor Ecumenice și locale și străină Evangheliei lui Hristos.[4] La această idee achiesează și părintele decan al Facultății de Teologie din cadrul Universității Capodistriene din Atena, răposatul părinte Georgios Metallinos, precum și profesorul de patrologie al aceleiași Universități, domnul Nikolaos Xionis. De asemenea, aceeași poziție o au și părintele profesor emerit Theodoros Zisis, profesor de patrologie al Facultății de Teologie din cadrul Universității Aristotelice din Tesalonic[5] precum și alte nume ale teologiei ortodoxe.

Părinți din Sfântul Munte Athos au luat de asemenea poziție în ceea ce privește așa-numitul sinod din Creta[6]. Gheron Gavriil din Sfântul Munte Athos afirmă că prin așa-zisul sinod de la Creta este atacat Însuși Iisus Hristos, Care este Cap al Trupului Său, care este numai Biserica Ortodoxă. [7] Avem de a face cu o erezie ecleziologică, care se bazează atât pe teoria ”gradelor de eclezialitate” a teologilor iezuiți Yves Congar și Karl Rahner, dar o depășește pe aceasta în erezie, însușindu-și modul de gândire ecleziologic protestant și reducând asftel Biserica Ortodoxă la o denominațiune alături de alte denominațiuni care fac parte toate din „Biserica lui Hristos”. În susșinerea acestor afirmații, a se vedea Declarația de la Toronto, ratificată la Creta în 2016.[8]

Nicăieri în textele adunării de la Creta. la care din păcate și Înaltpreasfinția Voastră ați participat și ați semnat, nu se specifică faptul că Biserica Ortodoxă este UNICUL TRUP AL LUI HRISTOS. Ci din contră, prin adoptarea Declarației de la Toronto (1950) în mod oficial la Creta în documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” se subliniază noua ecleziologie care specifică faptul că nici o confesiune membră în CMB nu trebuie să se considere Biserica cea Una și Unică, de aceea se vorbește acolo despre membrii Bisericii extra muros, în afara Bisericii există Biserica, fapt ce blasfemiază și neagă învățătura Sfântului Ciprian al Cartaginei, care este dreptar al credinței și care spune: „Extra ecclesiam nulla salus” (în afara Bisericii nu există mântuire), deci nu există Biserică în afara Bisericii.

S-a încercat totodată a se induce de către susținătorii ”sinodului” din Cretei ideea că cei care se opun ”sinodului” ar avea o problemă cu termenul tehnic de „biserică” folosit pentru eterodocși. Acesta este însă un steag fals. Nu termenul tehnic de „biserică” deranjează, ci acordarea de eclezialitate confesiunilor protestante, papiștilor, monofiziților, etc. pe baza minimalismului dogmatic și anume vestigia ecllesiae, sau elemente de eclezialitate, care ar fi o „moștenire comună”, sau mai bine spus acceptarea în dialog pe platforma ”Consiliului Mondial al Bisericilor” (CMB) a celor care cred în Iisus Hristos ca Dumnezeu și Mântuitor și în Sfânta Trinitate. Mai mult, prin Declarația de la Toronto se recunoaște și botezul în afara Bisericii Ortodoxe, dacă este făcut în numele Sfintei Trinități.

De asemenea, Episcopul nostru cultivă o falsă conștiință eclezială celor care nu sunt ortodocși prin această acțiune soft-power, pe care o exercită asupra noastră ca prezbiteri, aceea de a primi la potir pe greco-catolici nebotezați ortodox și fără lepădări. Mai mult, Episcopul Petroniu a acceptat în funcția de preot paroh ortodox pe domnul Pop Traian, acesta nefiind botezat și hirotonit ortodox și nelepădându-se de erezii.

Preasfințitul Petroniu este membru promotor în ”Consiliul Mondial al Bisericilor” (CMB). Prin aceasta Preasfinția Sa predică erezia noii ecleziologii, care a început să fie implementată la începutul secolului al XIX-lea și a fost oficializată la așa-zisul sinod din Creta în 2016. Astfel, pentru că episcopul predică erezia în public, noi avem dreptul de a pune în aplicare Canonul 15 de la I-II Constantinopol, care spune: „Cele rânduite pentru prezbiteri, Episcopi și Mitropoliți, cu mult mai vârtos pentru Patriarhi se potrivesc. Drept aceea dacă vreun prezbiter, sau Episcop, sau Mitropolit ar îndrăzni a se depărta de împărtășirea cea către Patriarhul său, și n-ar pomeni numele lui precum este hotărât și rânduit întru Dumnezeiasca Mistagoghie, ci mai înainte de Sinodiceasca înfâțișare și de deplinita lui osândire ar face schismă, aceasta a hotărât Sfântul Sinod, cu totul a fi străin de toată ieratia (preoția), dacă numai se va vădi că a nelegiuit acest lucru. Și mai ales s-au pecetluit și s-au hotărât acestea pentru cei cu pricinuire de oarecare vinovăție se depărtează de ai lor întâi șezători și fac schismă, și rup unirea Bisericii. Că cei ce se despart pe sineși de împărtășirea cea către întâiul șezător al lor pentru oarecare eres osândit de Sfintele Sinoade, sau de Sfinții Părinți, de acela adică care eresul în public îl propovăduia, și cu capul descoperit îl învăța, unii ca aceștia nu numai canonceștii certări nu sunt supuși, îngrădindu-se pe sine-și despre împărtășirea numitului Episcop, mai înainde de Sinodiceasca cercetare, ci și de cinstea cea cuvenită celor dreptslăvitori se vor învrednici. Că nu au osândit Episcopi, ci minciuno-Episcopi și minciuno-învățători. Și nu cu schismă au rupt unirea Bisericii, ci s-au silit a izbăvi Biserica de schisme și de împărțiri.”[9]

Înaltpreasfințite Andrei,

Respectând întreaga rânduială a Bisericii Ortodoxe, vă rog să luați în considerare această scrisoare a mea ca fiind o scrisoare de acuzare a Episcopului nostru Petroniu, acuzare de aducere de sminteală, de punere în pericol a mântuirii credincioșilor și de promovare a unei dogme eretice (Creta 2016) în eparhia Preasfinției Sale.

Cu dragoste față de Înaltpreasfinția Voastră ca Arhipăstor, vă rog să luați în seamă acest act de acuzare la adresa episcopului nostru Petroniu și să luați măsurile ce se cuvin conform Sfintelor Canoane ale Bisericii Ortodoxe și anume chemarea Preasfinției Sale în judecată mitropolitană, unde smerenia mea va fi prezent ca martor al acuzării, sau mai bine zis ca acuzator, alături de sutele de credincioși scandalizați de atitudinea blasfemiatoare și nepărintească a episcopului nostru prin care se defăimează Sfânta noastră Ortodoxie.

Contestăm documentul cu nr. 12 din 1 mai 2024 emis de Consistoriul Eparhial al Episcopiei Sălajului în care se prevede pedepsirea mea cu caterisirea, document pe care îl anexez cu prezenta. Acest document este nul de jure și de facto, având în vedere că episcopul nostru Petroniu are dreptul canonic să mă cheme în vreun consistoriu bisericesc pentru că nu poate să-și judece propria cauză. Este ca și cum cineva acuzat de crimă îl judecă pe cel care îl acuză, pentru că acuză. Pedeapsa ecleziastică de caterisire nu poate fi recunoscută de mine din acest motiv. Preasfinția Sa folosește în mod abuziv puterea episcopală pentru a se răzbuna pe mine și pentru a intimida pe ceilalți preoți, care ar îndrăzni să ia atitudine față de mincinosul sinod de la Creta. În documentul mai sus menționat îmi sunt aduse acuze care nu au de-aface cu realitatea eclezială și canonică și de aceea fac apel cerând ca să se judece abaterile episcopului meu, inclusiv decizia de pseudo-caterisire emisă de Consistoriu, care este coordonat de episcopul împricinuit.

Țin să menționez că decizia de întrerupere a pomenirii a fost luată cu binecuvântarea părintelui meu duhovnicesc și cu multă rugăciune și multe lacrimi, luând această măsură canonică de îngrădire față de episcopul eretic, cu durere și cu dragoste și cu dorința de îndreptare a Preasfinției Sale.

Nu doresc altceva decât ca Preasfinția Sa Petroniu să fie chemat la pocăință și să anatematizeze mincinosul sinod de la Creta și ecumenismul împreună cu Înaltpreasfinția Voastră și cu întregul Sinod Mitropolitan și cu toții să reveniți la Sfânta noastră Credință a ortodocșilor uniți în același cuget, în Cugetul lui Hristos.

Vă sărut sfințita dreaptă,

preot paroh Mihai Negrean

Note de subsol

[1]  http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/biserica-bulgariei-respinge-categoric-si-dur-sinodul-din-creta-indeosebi-documentul-ecumenist-sinodul-bulgaresc-acuza-devieri-de-la-traditia-dogmatica-dar-reafirma-pastrarea-comun/

[2] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2018/11/18/sinodul-bisericii-ortodoxe-ruse-considera-problematice-formularile-sinodului-din-creta-si-nu-il-primeste-ca-ecumenic-nici-deciziile-sale-ca-obligatorii [3] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2017/01/13/sinodul-bisericii-ortodoxe-a-antiohiei-nu-recunoaste-sfantul-si-marele-sinod-al-bisericii-ortodoxe/

[4] https://www.marturisireaortodoxa.ro/varianta-integrala-necenzurata-a-interviului-acordat-de-profesorul-dimitrios-tselenghidis-dupa-sinodul-din-creta

https://acvila30.ro/teolog-dimitrios-tselenghidis-scurta-evaluare-a-sfantului-si-marelui-sinod

[5] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2016/07/22/evaluare-ortodoxa-a-sinodului-din-creta-declaratia-de-la-chisinau/

[6] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2016/08/03/scrisdoare-deschisa-a-unor-monahi-ai-sfantului-munte-catre-sfanta-chinotita-despre-sfantul-si-marele-sinod-al-bisericii-ortodoxe

[7] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2023/10/27/discutie-cu-gheron-gavriil-despre-sinodul-din-creta

[8] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2022/12/15/declaratia-de-la-toronto/

[9] Pidalion, 2007, pagina 362

Show Comments (1)

1 thoughts on “Scrisoarea Părintelui Mihai Negrean către Înaltpreasfințitul Andrei Andreicuț, Mitropolitul Clujului”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu