Bibliografie:

Ioniță, Pr. Prof. Dr. Viorel Hotărârile Întrunirilor Panortodoxe din 1923 până în 2009, p. 151-154