Ecumenistii “ortodocsi”nu au parte de mantuirea in Hristos. IPS Serafim de Pireu: “Sa rupem lanturile ecumeniste!”

By pr. Matei Vulcănescu -
10 ani ago

Omilia Mitropolitului Serafim de Pireu impotriva ecumenismului

De la minutul 7:50 este omilia Mitropolitului Serafim de Pireu impotriva ereziei ecumeniste.

Sfantul Iustin Popovici, mare luptator impotriva ecumenisului.
Sursa ecumenismului este masoneria si sionismul.
Ecumensmul interscrestin si interreligios.
Minimalismul dogmatic, unirea elementelor pozitive din toate religiile.
Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu-eretic – promotor al ereziei ecumeniste
Consiliul Mondial al “Bisericilor”, care este un consiliu al ereziilor.
Impreuna rugaciune cu ereticii.
Ecumenismul ataca Dogma Bisericii celei Una, Sfanta, Soborniceasca si Apostoleasca.
Ecumenismul: cea mai mare erezie a tuturor veacurilor.
Ecumenismul a prins cu lanturi grele aproape toate Patriarhiile Ortodoxe, inafara de Patriarhia Georgiei si a Bulgariei.
Pana si Sfantul Munte Athos a fost influentat de erezia ecumenista. Facultatile de Teologie sunt influentata de erezia ecumenista.

Predica impotriva ereziei ecumeniste a Mitropolitului Serafim de Pireu

Înaltpreasfințite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,
Prea Cucernici părinți,
Iubiți frați în Hristos,
Când apare o erezie nouă, care creează confuzie în cele ale credinței, păstorii fiecărei epoci, confirmând ceea ce au promis în cadrul hirotoniei lor, trec la înfruntarea acestei erezii, pentru a fortifica și delimita credința ortodoxă, astfel încât ea să se deosebească de rătăcirea ereticilor și în acest fel să îi apere pe credincioși de infectarea de întinarea kakodoxiei. În zilele noastre a apărut ca unul dintre semnele vremurilor din urmă și ca ”un lup înverșunat, care nu va cruța turma”13, panerezia ecumenismului sincretist intercreștin și interreligios. Ecumenismul, așa precum se știe, a fost condamnat ca panerezie de Sfântul Părinte contemporan al Bisericii Ortodoxe Sârbe surori a Sfântului Sava, de profesorul de dogmatică și învățător a toată lumea, Cuviosul și de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Iustin Popovici, care în lucrarea sa excepțională ”Biserica Ortodoxă și
ecumenismul” notează: ”Ecumenismul este un nume comun pentru falșii creștini, pentru falsele biserici ale
Europei Occidentale. În el se află inima tuturor umanismelor europene, în frunte cu papismul. Toți acești creștini falși, toate aceste false biserici nu sunt altceva decât o erezie alături de altă erezie. Numele evanghelic comun al lor este panerezie”.14
Sursă și izvorâtoare a ecumenismului este masoneria, care promovează prin acesta religia mondială a
luciferismului, iar sursa și izvorul masoneriei este groaznicul sionism internațional15, care a transformat religia dumnezeiască a Vechiului Testament și a profeților în cel mai infam luciferism prin Kabala cea demonică și prin hidosul Talmud, lucrări ale rabinilor rămași ai iudaismului rătăcit și ale obsesiei lor despre conducerea și guvernarea lor mondială prin cel așteptat, adică prin falsul mesia (antihristul).
Ecumenismul acționează la două niveluri: intercreștin și interreligios. Astfel se formează ecumenismul
intercreștin și ecumenismul interreligios, care constituie două dintre direcțiile fundamentale ale ecumenismului.
Ecumenismul intercreștin promovează unirea diferitelor erezii creștine (a papistașilor, a protestanților, a anglicanilor, a monofiziților etc) cu Biserica Ortodoxă Universală, pe criteriul minimalismului dogmatic.
Conform principiului ecumenist al ”sincretismului dogmatic intercreștin”, diferențele dogmatice dintre
eretici și Biserica Ortodoxă sunt doar tradiții locale și trebuie să fie evitate pentru binele unității ”Bisericii”, care poate să se exprime printr-o varietate de forme și poziții diferite.
Ecumenismul intercreștin, considerând că în toate religiile există elemente pozitive, promovează unirea
dintre acestea și mai ales cea între așa-numitele trei religii monoteiste ale lumii: creștinismul, mahomedanismul și iudaismul, adică promovează așa-numita ”religie universală.”
Conform principiului ecumenist al ”sincretismului interreligios” trebuie să fie scoase în evidență așa-zisele ”elemente teologice comune” care există în toate ”religiile monoteiste” astfel încât să fie clădită unitatea religioasă a întregii lumi.
Ecumenismul, pentru punerea în practică a țelurilor lui, inventează diferite teorii, precum învățăturile eretice despre ”Biserica extinsă, Bisericile surori, teologia baptismală, Biserica universală nevăzută, teoria ramurilor, a celor doi plămâni, a minimalismului sau maximalismului dogmatic, a ereziei postpatristice, neopatristice sau conexe, a ereziei postcanonice, a teologiei euharistice, a teologiei postsinodale, a Bisericilor incomplete și a celor eliptice, a misteriologiei (referitoare la Taine) cuprinzătoare, defectuoase și nedepline, a transformării iconomiei (pogorământului) în acrivie și dogmă, teoria că Patriarhul Constantinopolului este primul fără egal (primus sine paribus)”, care, desigur, sunt străine și nespecifice învățăturii și teologiei dogmatice ortodoxe16.
Ecumenismul scoate în evidență dialogurile teologice ecumeniste contemporane interminabile, aranjate cu abilitate, la care domnește lipsa mărturisirii ortodoxe, lipsa de sinceritate a eterodocșilor, supraaccentuarea iubirii, neaccentuarea adevărului, ascunderea sau contrafacerea textelor biblice, mai ales cel din Evanghelia după Ioan: ”ca ei să fie una, așa cum suntem Noi”17 și ”Duhul suflă unde vrea”18, practica de a nu fi discutate 13 Faptele Apostolilor 20, 29.
14 Sfântul Justin Popovici, Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Tesalonic, 1974, p. 224.
15 Enciclica noastră pastorală la Duminica Ortodoxiei 2013; Arhimandritul Haralambos Vasilopoulos, Ecumenismul fără mască, Editura Orthodoxos Typos (Presa Ortodoxă), Atena, 1988, pp. 43-45, 107-108, Sinaxa clericilor și monahilor ortodocși, Declarație despre masonerie, pe pagina de internet http://www.impantokratoros.gr/67D9F5DF.el.aspx.
16 Enciclica noastră pastorală la Duminica Ortodoxiei 2013.17 Ioan 17, 11 6
cele care ne despart, ci cele care ne unesc, tocirea criteriilor ortodoxe, recunoașterea reciprocă a eclezialității, asuccesiunii apostolice, a preoției, a harului, a Tainelor, dialogul pe poziții de egalitate, amnistierea, disculparea și recompensarea calului troian al papismului, al blestematei și demonicei Uniații, participarea la atotprotestantul așa-numitul ”Consiliu Ecumenic al Bisericilor” sau mai degrabă al ereziilor, semnarea de declarații și texte comune antiortodoxe, fără aprobare și hotărâre sinodală (de exemplu cele de la: Lima (Peru, în America de Sud,
în anul 1982), Liban (1993), Chambessy, Elveția (1994), Porto Alegre, Brazilia (2006), Ravenna (2007), Pusan, în Koreea de Nord (2013) ș. a.) și împreună-rugăciunile cele fărădelege și anticanonice cu ereticii19.
Ecumenismul adoptă și legitimează toate ereziile ca ”Biserici” și atacă dogma Bisericii celei Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolică. Expune, învață și impune o nouă dogmă despre Biserică, o nouă eclesiologie, confom căreia nici o Biserică nu are dreptul să își revendice în exclusivitate pentru sine caracterul de Biserică Universală și adevărată. Fiecare biserică e o parte, un fragment, nu Biserica întreagă. Toate împreună alcătuiesc Biserica. În felul acesta, însă, se surpă granițele dintre adevăr și rătăcire, dintre ortodoxie și erezie și se reușește perfect lupta de dărâmare a Ortodoxiei.
Ecumenisul pune la egalitate toate religiile cu credința cea unică, de Dumnezeu descoperită prin Hristos Cel Înviat și cu viața cea în Hristos. În acest fel este contestată dogma revelației și iconomiei mântuitoare unice în lume a Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu Cel întrupat, precum și realizarea în continuare a lucrării Lui mântuitoare de către Biserica cea Una și Unică, Sfântă, Sobornicească și Apostolică, prin Sfântul Duh Cel lucrător în ea. Ca urmare a acestui fapt rezultă fără îndoială că ecumenismul reprezintă în zilele noastre cea mai mare erezie eclesiologică a tuturor veacurilor, pentru că ea pune la egalitate toate religiile și credințele.20
Cu durere și cu părere de rău se constată că ecumenismul a înrobit cu lanțuri și legături aproape toate Bisericile Ortodoxe și ierarhiile lor, care gândesc papistăește și ecumenist (cu excepții luminoase venerabilele Patriarhii ale Georgiei și Bulgariei), așa cum în mod practic o dovedesc faptele și acțiunile lor, lucrările și declarațiile lor ecumeniste nemaiuzite și nemaiîntâlnite21.
Ceea ce este ciudat însă pentru ecumeniștii ortodocși este faptul că, deși atribuie titluri de eclezialitate ereticilor kakodocși vădiți, nu îndrăznesc, consecvenți cu declarațiile lor, să treacă la împărtășirea comună cu Sfintele Taine, deoarece știu că din acea clipă în mod direct își vor pierde calitatea lor ecleziastică.
Aceasta nu constituie deja cea mai izbitoare dovadă a ereziei ecumenismului? Dacă într-adevăr ei cred în declarațiile lor inacceptabile și provocatoare, să îndrăznească deci și a se împărtăși cu eterodocșii, deoarece altfel ei dovedesc prin poziția lor inexistența titlurilor de eclezialitate pe care le atribuie falșilor episcopi ai ereticilor.
Din păcate, ecumenismul a reușit în ultima vreme schimbarea căii patristice și canonice multiseculare și
bimilenare atât a Bisericii noastre mame, a centrului venerabil al Ortodoxiei, Patriarhia Ecumenică de Constantinopol22 (din anul 1964), cât și a altor Biserici autocefale, într-o atitudine ecumenistă de viață. Dar nici Sfântul Munte Athos, Chivotul Ortodoxiei, Grădina Maicii Domnului nu a rămas neatins și neinfluențat.
Ecumenismul a erodat și Facultățile de Teologie, în care nu se mai predă teologia ortodoxă patristică, ci este întemeiată deja în mod deschis, în cel mai sărbătoresc și oficial mod teologia ecumenistă.
Subordonarea față de ecumenism continuă să crească, pentru că există:
a) lipsa de cateheză a credincioșilor în probleme de credință;
b) lipsa teribilă de mijloace autentice și obiective de informare a poporului lui Dumnezeu;
c) secularizarea clerului și a poporului23.
Ecumenismul pune la îndoială de fapt credința și tradiția noastră ortodoxă patristică, împrăștie îndoiala și confuzia în inimile turmei credincioșilor ortodocși și îi face să șovăie pe mulți frați iubitori de Duimnezeu, conducându-i pe aceștia spre dezbinări și schisme ( cădere în ateism) și atrage o parte a turmei în rătăcire și, prin aceasta, spre distrugere duhovnicească
24. 18 Ioan 3, 8
19 Ecumenismul, Editura Sfintei Mănăstiri Paraklitou (a Sfântului Duh, a Mângâietorului) Oropos, Atica, 2004, pp. 11-18.
20 Sinaxa clericilor și monahilor ortodocși, Mărturisirea de credință împotriva ecumenismului, iulie 2009, pp. 23-24.
21 Protopresbiter Theodoros Zisis, Ortodoxia este acum în mare pericol, în revista Theodromia (ianuarie-martie 2007), pp. 94-98.
22 Protopresbiter Gheorghios Metalinos, Patriarhia ecumenică și ecumenismul, în lucrarea Ecumenismul: naștere-așteptări- dezamăgiri,
Actele și referatele congresului științific interortodox, Aula Universității Aristotel din Tesalonic, volumul I, Editura Theodromia, pp.
233-250.
23 Idem, pp. 124-126.
24 Sinaxa clericilor și monahilor ortodocși, Mărturisirea de credință împotriva ecumenismului, iulie 2009, pp. 25-26.
7
Ecumenismul în ansamblu constituie o problemă pastorală și soteriologică foarte mare, pentru că el zguduie din temelii, infirmă mântuirea și îndumnezeirea după har a omului. Desigur, pericolul nu se referă la Biserică, care nu poate să fie distrusă, pentru că este Trupul lui Hristos, are drept Cap pe Hristos, este Hristos prelungit peste veacuri ”și porțile iadului nu o vor birui”25, ci la membrii Bisericii, la credincioși, care sunt în pericol de a pieri dacă se va pierde dreapta credință, Ortodoxia, și vor domni erezia și înșelarea26.

Înaltpreasfințite Teodosie, Arhiepiscop al Tomisului,
Prea Cucernici părinți,
Iubiți frați în Hristos,
După prezentarea de mai sus a fenomentului panereziei ecumenismului, a pericolelor și a tragicelor lui
consecințe, atât în dogmatică cât și în învățătura mântuitoare a Bisericii Ortodoxe Universale, constatăm că întradevăr acum Ortodoxia se află într-un grav pericol.
Credem cu smerenie că se impune convocarea cât mai curând cu putință a unui Sinod Ortodox, care să
cerceteze aceste probleme arzătoare și fierbinți de mai sus, permanent sub lumina învățăturii și tradiției biblice, patristice și canonice a Bisericii Ortodoxe Universale și să se ia o hotărâre de condamnare atât împotriva ecumenismului, cât și a celor care urmează, învață și transmit altora această panerezie, astfel încât să înceteze scandalurile și confuzia din rândul clerului și al poporului credincios.
Să îndrăznim să rupem lanțurile ecumeniste, să ieșim din închisoarea ecumenistă și să ne eliberăm din robia panereziei ecumenismului, cu puterea cea dumnezeiască și cu harul Domnului nostru Iisus Hristos, rămânând
”următori ai Sfinților Părinți.” Cu rugăciunile dumneavoastră, Înaltpreasfințite Părinte Arhiepiscop Teodosie.
Cu părintești binecuvântări,
Mitropolitul
SERAFIM al Pireului
(traducere din neogreacă de pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu)

Show Comments (25)

25 thoughts on “Ecumenistii “ortodocsi”nu au parte de mantuirea in Hristos. IPS Serafim de Pireu: “Sa rupem lanturile ecumeniste!””

 1. A few things need to be said. First, I can’t tell if this was poorly translated, or poorly written, but it is nearly incomprehensible. Second, this is what the Orthodox call theologoumena, meaning theological opinion. It is not dogma, meaning it is not the teaching of the Orthodox Church. Third, to say this is poorly argued is too high a compliment. This is complete and utter nonsense, a random collection of words connected only in the fevered minds of conspiracy theorists. What is “Zionism Freemasonry”? What is its connection to the Kabala and the Talmud? A connection is assumed, but with no evidence or rational argument, it is hard to take it seriously. Cranks will be cranks. Just because someone has long hair, a long beard, and wears black robes doesn’t mean they need to be taken seriously.

  1. “Calcat pe musuroi de furnici!”
   Lasa generalitatile si spune exact ce te-a (v-a) deranjat.
   Care sunt greselile de traducere?
   Scarboasa meserie…

  2. Mr. Carlson,
   I feel that you are not orthodox. It is very difficult to say something about a system that are totally unknown for you. What told us this “black robe“ is very logical for orthodoxies, for outsiders it seems illogical.The dogma is the immune system for religion of Truth and this “black robe“ told us in his speech about the disease of dogma. The ecumenism is like HIV, he attack the immunity system. I must tell you that the Truth is unique, just one religion is true in consequence. The Orthodox Church is the daughter of primary Christianity. For this True Church died many martyrs and for other cults the Orthodox-ism seem be dubious, because it is not a comfortable religious practice. Jesus did not speak about comfort like occidentals today. The Occident stimulates in people the commodity, because this send to sleep the remorse for a spent life like a dust in the wind. I pity for Occident’s today children! They pay for old sins of forefathers. I pity for you Mr. Carlson and for others like you! Good God lighten you!

 2. Doamne-ajută, părinte Matei !

  Îţi scriu deoarece simt că la conducerea site-ului Apologeticum, se întâmplă ceva.
  Nenumărate mesaje mi-au fost cenzurate, deşi au fost anti-ecumeniste…. DAR când a scris de bine, deşi scriam aberaţii acestea au fost postate.

  Ex …am dat o replică la un mesaj trimis de Sfinţia voastră pe 5 oct, iar la o zi după pe 9 octombrie aţi dat un replică adevărată şi lămuritoare..

  INIŢIAL, cu multe zile înainte subliniam acelaşi lucru …că mitrop. Corneanu nu a făcut pocăinţă publică pentru trădarea Ortodoxiei din capiştea papistăşească, dar mesajul de atunci a fost respins de administratorii Apologeticum.

  REDAU MAI JOS, mai întâi ultimele trei mesaje de pe Apologeticum, plus mesajul pe care am vrut să-l trimit ca replică azi 10 oct, la orele 05:30 …şi în care încuviiţam şi împărtăşeam aceeaşi părere ortodoxă ca a Sfinţiei voastre.

  (Eu pe Apologeticum n-o să mai intru …mi-am pierdut încrederea.)

  preot Matei Vulcanescu
  5 October 2014 at 1:32

  A muit cetateanul Nicolaie Corneanu, care nu mai e mitropolit din momentul in care a primit spurcaciunea papistasa numita ostie si a mers in iad, pentru ca nu a facut pocainta publica pentru gestul public de a se impartasi cu energiile demonice ale spurcatei ostii papistase.
  Cu drag,
  preot Matei Vulcanescu

  Reply

  Tudor
  8 October 2014 at 19:34

  Dumnezeu sa-l ierte pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare.

  Reply

  preot Matei Vulcanescu
  9 October 2014 at 0:34

  Dumnezeu nu iarta pe eretici, iar Corneanu este eretic. Maica Domnului spune ca Corneanu e vrajmas al Fiului Sau. Deci cum sa il ierte?

  Tudor
  10 October 2014 at 05:30

  Sunt întru totul de acord cu primul mesaj al Sfintiei Voastre, Parinte Matei. Initial am scris, mai multe mesaje, în care subliniam lipsa pocaintei publice a “mitrop.” Corneanu, pentru tradarea care a facut-o Ortodoxiei.

  Însa Apologeticum nu a postat mesajele mele, taioase dar adevarate. Astfel ca, am scris sub un alt nume si sub o noua adresa de email, adugând si un mesaj pozitiv …si minune: mesajul a fost aprobat (postat).

  Apologeticum foloseste, din nefericire, cenzura de vreo câteva saptamâni, în ceea ce ma priveste pe mine (nu stiu de altii) iar pentru asta ma voi dezice acum de acest blog, chiar daca îl pretuiesc nespus pe Sfântul Parinte Justin Pârvu.

  Pentru ca ati preluat modelul cenzurii de la con-fratii si corectii politici “razboinici întru cuvânt”, ma retrag cu acest ultim mesaj, atât cu cititul cât si cu postatul, de pe blogul Dvs.

  Mesajele mele nationalist-ortodoxe-antiecumeniste vor avea ecou si de aici înainte, dar pe alte fronturi si zone libere. Cu adevarat libere.

  Doamne ajuta tuturor!

 3. Dumnezeu sa-i ajute pe IPS Teodosie si pe toti cei care s-au nevoit pentru organizarea acestei vizite in Romania, a IPS Serafim de Pireu ! Nadajduim ca se vor inmulti si intari luptatorii impotriva ereziei si la noi in tara, intru salvarea sufletelor noastre.
  La min. 14,5o se arata ca: ” din CMB nu fac parte Biserica Georgiei, Biserica Bulgariei si nadajduim cu ajutorul Lui Dumnezeu, Biserica Romaniei ” !
  Ar putea cineva sa explice aceasta referire la Romania ? Exista intentia clara de a se retrage BOR din CMB ? Ar fi cu adevarat minunat sa se intample asta ! Stie cineva mai multe ?
  Va multumesc .

 4. http://www.cbrom.de/ro/spiritualitate/articole/pr-ioan-moga/har-si-fiintare-ecleziala-afara-granitelor-canonice-ale-biseric

  “Prin urmare, chiar dacă dpdv. canonic graniţele Bisericii sunt determinate, dpdv. al teologiei dogmatice, trebuie spus că misterul Bisericii nu încetează a fi prezent în comunităţile de creştini din afara Bisericii Ortodoxe. În viziunea p. Stăniloae acestea sunt „biserici nedepline, unele mai aproape de deplinătate, altele mai depărtate”[58]. Gradul de apropiere de starea deplinătăţii ecleziale ţine desigur de gradul apropierii de credinţa cea una a Bisericii primului mileniu. În alt loc, părintele Stăniloae scrie: confesiunile neortodoxe sunt „despărţăminte care s-au format într-o anumită legătură cu Biserica deplină şi există într-o anumită legătură cu ea, dar nu se împărtăşesc de lumina şi de puterea deplină a soarelui Hristos. Într-un fel deci Biserica cuprinde toate confesiunile despărţite de ea, întrucât ele nu s-au putut despărţit deplin de Tradiţia prezentă în ea. În altfel, Biserica în sensul deplin al cuvântului este numai cea ortodoxă.”[59]

  Fără a putea analiza în mod exhaustiv toate accentele formulate de părintele Stăniloae în tratarea acestui stubiect, aş reţine pentru referatul de faţă câteva idei de bază: Încă din anul 1931, teologul sibian a combătut ideea potrivit căreia Tainele săvârşite în afara Bisericii Ortodoxe ar fi forme lipsite de conţinut haric. Ca practică unitară, el recomanda chiar nerepetarea Mirungerii şi a Hirotoniei în cazul convertiţilor proveniţi din Biserica Romano-Catolică, prin urmare este de acord cu tradiţia rusească. De altfel, acest lucru corespunde şi deciziei ulterioare de la Balamnd, confirmată oficial de Sinodul BOR, potrivit căreia „se recunoaşte că ceea ce Hristos a încredinţat Bisericii Sale, adică mărturisirea credinţei apostolice, participarea la aceleaşi Taine, mai ales la preoţia unică, care celebrează jertfa unică a lui Hristos şi succesiunea apostolică a episcopilor, nu pot fi considerate ca proprietate exclusivă a uneia din Bisericile noastre. În acest context, este evident că orice rebotezare este exclusă.”[60] Dumitru Stăniloae se fereşte să facă însă speculaţii privind calitatea sau realitatea harică a acestor Taine, optând pentru un discurs nuanţat în care trebuie distins nu între „valid” şi „invalid”, ci între „deplin” şi „nedeplin” – gradul „ne-deplinătăţii” sacramentale depinzând nu nu numai de criteriile clasice (succesiune apostolică, mărturisirea de credinţă etc.) ci şi de teologia sacramentală a fiecărei comunităţi neortodoxe în parte”.

  1. Doamne fereste! Dupa aceasta teorie, indiferent cine a enuntat-o insemna ca toti ereticii taiati din Trupul Bisericii sunt parte din BIserica…. Grav. Sfintii Parinti au aratat ca granitele Bisericii sunt marturisirea ortodoxa, in nici un caz eretica. Nu exista “taine nedepline” > Ori e Taina avand ca baza marturisirea ortodoa, ori nu e Taina, avand la baza marturisirea eretica. Ceea ce e scris mai sus este tot o erezie, “erezia gradelor de eclezialitate” O inventie total straina de Sinoadele Ecumenice si de Sfintii parinti ai Bisericii celei Una, care are o ierarhie vazuta si un singur crez, fiecare biserica locala ortodoxa fiind in comuniune cu celalata biserica locala ortodoxa. Tot ce e inafara comuniunii si a credintei comune este inafara Bisericii, si se numeste grupare eretica.

   1. Ideea pe care am expus-o anterior nu este noua, ea a pornit inca de la Fericitul Augustin, este preluata si imbratisata si sustinuta pana la sfarsit de neopatristul rus Florovsky, care face front comun impreuna cu Fericitul Augustin, si,respectiv de Parintele Dumitru Staniloae, dar acesta imbratiseaza conceptia mai spre sfarsitul vietii.
    Intrucat Dumitru Staniloae este recunoscut ca fiind cel mai mare teolog neopatristic,atat din cauza frumoasei sale expuneri din Teologia Dogmatica Ortodoxa (care este mai mult o traire pe viu a ortodoxiei, decat o stiinta teologica arida, cum a fost pana la domnia sa ), cat si a imensei opere care atinge in principiu toata sfera duhovnicesca, inainte de a trage o concluzie definitiva, este normal sa se analizeze si aspectele pe care domnia sa le pune in vedere, nu dintr-o parere personala, cat mai ales in urma experierii intregii opere patristice cuprinsa in Filocalia, care i-au schimbat in totalitate, dupa propria afirmatie, receptarea exegetica a dogmaticii crestine, respectiv intreaga traire crestina.
    Sfantul Ioan Gura de Aur, desi nu expune dogmatic acest punct de vedere, lasa sa se inteleaga din omiliile sfintiei sale, acelasi principiu care se raliaza perfect peste respectivul concept, al interactiunii harului intre persoane neomogene ca credinta, pe acel principiu al inmultirii luminii de la candela la candela.Deci el merge si dincolo de credinta crestina, incluzand intre uceniii Domnului, chiar si pe paganii care au o legatura de iubire si prietenie cu un crestin.Cuvantul”ucenic”, folosit aici de Parintele Ioan, largeste granitele Bisericii dincolo de formalizarile unei indecizii neprospective.
    La Dumitru Staniloae, vedem exprimata aceasta viziune si prin cuvantul “fire”, care asemenea razelor soarelui, ele trebuie sa ne lege de orice om, in armonie cu porunca iubirii si a exemplului personal al Sfintei Treimi, care nu scindeaza legatura iubirii, nici cu abisalul iad.
    Este greu ca simpli oameni sa decretam adevaruri exhaustive, este de inteles rsponsabilitatile ce decurg din sustinerile mai bune sau mai rele, in functie de puterile fiecarui om, dar este usor sa ne orientam atunci cand oameni de o sfintenie incontestabila ne calauzesc pe niste fagase deja parcurse de domniile lor.

    1. Fericitul Augustin a enuntat si erezia Filioque. De cand este pr Dumitru Staniloaie cel mai mare terolog neopatristic?? Pr Dumitru Staniloaie are foarte multe erezii in scrierile lui si preluari de la teologi protestanti(Urs von Baltasar, etc) Una din marile erori ale pr Staniloaie este conditionarea in Treime a Persoanelor de iubire. Gresala preluata si de alti teologi “moderni”de fapt filozofi ai credintei, nu teologi in adevaratul sens al cuvantului.
     Florovsky nu este nici el Sfant Parinte, iar cand afirmati ca Sfantul Ioan Hrisostom afirma in omiliile sale ca ar exista har mantuitor inafara Bisericii Vazute Ortodoxe va rog sa veniti cu argumente! Altfel aduceti o mare blasfemie Sfantului Ioan Hrisostom. Ceea ce ati scris mai sus este exact invatatura Conciliului II Vatican si, daca nu stiti, aceasta invatatura(Augustin- Florovski- Staniloaie) este dusa mai departe de un alt filosof si anume de Ioanis Ziziulas, Mitropolitul Pergamului. Biserica Ortodoxa nu a parstrat aceste filosofii in interiorul Ei. Dovada sunt Sinoadele Ecumenice si insas Noul Si Vechiul Testament si toti Sfnatii Parinti. Dumneavoastra si toti cei care filozofeaza fara baza nu ati studiat Noul Testament: Cine nu aduna cu Mine risipeste, “Toti care au venit mai inainte de Mine sunt furi si talhari” ” cine nu se va boteza nu se va mantui” etc.

 5. ” Una din marile erori ale pr Staniloaie este conditionarea in Treime a Persoanelor de iubire”.

  Va rog sa ma iertati,dar nu inteleg la ce va referiti, deoarece aceasta conditionare este absolut cunoscuta prin cateheza, deoarece Dumnezeu este iubire, asa am invatat si nu de la parintele Dumitru Staniloae.
  In legatura cu “Cine nu aduna cu Mine risipeste, “Toti care au venit mai inainte de Mine sunt furi si talhari” ” cine nu se va boteza nu se va mantui” , iar nu vad contradictia dintre Dumitru Staniloae si aceste axiome.
  De asemenea este pentru prima oara in care mi se face prezentat faptul ca parintele Dumitru Staniloae a fost eretic, Teologia Dogmatica Ortodoxa scrisa de domnia sa fiind baza studiului teologic a Bisericii Ortodoxe din Romania.
  Contradictia dintre Zizioulas si antiecumenisti este cunoscuta, Zizioulas fiind un continuator contemporan in viata, dar faptul ca in afara bisericii nu este mantuire, acest lucru nu a fost acceptat nici de Sfantul Siluan Athonitul( “ca nu exista mantuire la eretici nu pot sa spun, dar pot sa spun ca nu toti oamenii se vor mantui ” – Sfantul Siluan Athonitul ).
  Despre harul care exista in afara Bisericii afirma insusi Apostolul Pavel atunci cand spune :

  14. Căci, când păgânii care nu au lege, din fire fac ale legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt loruşi lege,
  15. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care îi învinovăţesc sau îi şi apără,
  16. În ziua în care Dumnezeu va judeca, prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor (Epistola catre romani).

  “fapta legii scrisă în inimile lor” – observam aici confirmarea harului, dupa spusele Mantuitorului, nemaifiind vorba de “litera legii”, cum reiese si din cartea lui Ieremia, cap.31 :

  31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda legământ nou.
  32. Însă nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor în ziua când i-am luat de mână, ca să-i scot din pământul Egiptului. Acel legământ ei l-au călcat, deşi Eu am rămas în legătură cu ei, zice Domnul.
  33. Dar iată legământul pe care-l voi încheia cu casa lui Israel, după zilele acela, zice Domnul: Voi pune legea Mea înăuntrul lor şi pe inimile lor voi scrie şi le voi fi Dumnezeu, iar ei Îmi vor fi popor.
  34. Şi nu se vor mai învăţa unul pe altul şi frate pe frate, zicând: “Cunoaşteţi pe Domnul” că toţi de la sine Mă vor cunoaşte, de la mic până la mare, zice Domnul, pentru că Eu voi ierta fărădelegile lor şi păcatele lor nu le voi mai pomeni”.

  Ce poate fi mai clar ca si paganii vor fi judecati dupa Evanghelie, ca unii ce au inscrise in inimi faptele legii, iar faptul ca vor fi judecati, nu dupa legea veche , ci dupa Evanghelie, nu inseamna decat ca au primit si ce puteau sa primeasca decat har,pentru ca daca nu ar fi primit, nu ar mai fi judecati.
  Nu numai teologii au facut remarcile de mai sus, ci chiar si filozofii au afirmat prezenta harului in orice om, caci daca oamenii nu ar fi primit har, nu ar mai fi judecati, iar despre ce fel de har, sau cat har se afla in om, numai Dumnezeu poate judeca , care cunoaste inima omului.
  Petre Tutea :”Mintea omului a fost facuta NU ca sa cunoasca adevarul, ci mintea omului a fost facuta sa primeasca adevarul”. Cata frumusete !
  Insa nu vreau sa inchei decat cu o rugaminte si anume, daca aveti timp si nu va deranjez prea mult, sa spuneti in cateva cuvinte la ce va referiti si in ce consta eroarea privind conditionarea prin iubire a celor trei Persoane ale Sfintei Treimi.
  Va multumesc si Doamne ajuta!

  1. Taiana Sfintei Treimi este mai presus de fire, si este descoperita oamenilor, ea nu poate fi conditioanata de nimic si nici nu are explicatie in logica omeneasca, de aceea a introduce necesitatea in Treime: “daca erau doi erau egoisiti…”se afla in erezie.
   In privinta manturii la eretici cititi articolul: http://www.crestinortodox.ro/cantari-bisericesti-audio-mp3/paraclisul-icoanei-maicii-domnului-biserica-mihai-voda/05-troparele-icoanei-paraclisul-icoanei-maicii-domnului-96284.html

   1. “”de aceea a introduce necesitatea in Treime: <>se afla in erezie “.

    Iertati-ma, cine a introdus necesitatea in Treime, “daca erau doi, erau egoisti”?
    Aceste cuvinte se refera la faptul ca ar fi fost imposibil ca Dumnezeu sa fie din doua persoane , ceea ce ar fi insemnat egoism, ci Dumnezeu este din trei persoane, deci NU este dual,Dumnezeu nu poate fi dual.
    Dumitru Staniloae nu este eretic, el sustine cu argumente , inclusiv cu cel de mai sus, existenta Sfintei Treimi.Toata vasta lui lucrare din domeniul credintaei, nu este o simpla invatatura de credinta, este o capodopera in domeniu, asemanandu-se in aceasta privinta cu Sfantul Ioan Gura de Aur.

    1. DUmezeu asa S-a descoperit ca e in trei Persoane. Punct. Nu exista necesitate in Dumnezeu.
     Daca Dumnezeu era in doua Persoane, asa era. Punct. Daca era in zece Persoane, asa era. Punct. Rstul sunn filozofii. Faptul ca Dumnezeu este in trei persoane e descoperire si nu are nici o legatura cu filozozia pe margine ideii.

 6. Multumesc pentru rspuns.Insa, inainte de a citi articolul indicat de dumneavoastra, as vrea sa va dau raspunsul la ceea ce mi-ati cerut anterior referitor la Sfantul Ioan Gura de Aur, ca sa nu se creada ca vin cu ceva de la mine :

  Din Omilii la Saracul Lazar, de Sfantul Ioan Gura de Aur, citez:

  “Apostolul spune: “Sa dea invatatura, certand cu blandete pe cei ce stau
  impotriva, ca doar le va da lor Dumnezeu pocainta spre cunoasterea
  adevarului, si ei sa scape din cursa diavolului, de care sunt prinsi
  pentru a-i face voia” (II Timotei 2, 25-26), intinde mreaja dragostei,
  nu ca sa cada cel neputincios, ci, dimpotriva, ca sa se vindece! Arata
  ca din toata inima ta vrei sa faci ca binele (pe care l-ai primit tu)
  sa fie binele tuturora! Arunca undita cea placuta a dragostei, si
  astfel, cercetand cu ea cele ascunse, scoate din prapastia pierzarii pe
  cel pe care il ineaca gandurile sale. Paruta lui invatatura buna vine
  sau din prejudecata, sau din nestiinta. Arata-i ca invatatura lui e
  straina de invatatura incredintata de Hristos Sfintilor Apostoli. Iar
  daca omul care s-a abatut din calea cea dreapta va voi sa primeasca
  sfatul tau, el, dupa cuvantul proorocului, cu viata va vietui(cf.
  Iezechiel 3,21), iar tu iti vei izbavi sufletul tau. Dar daca nu vrea,
  ci staruie in indaratnicia lui, tu, ca sa nu te acoperi de vina,
  marturiseste-ti numai credinta ta, cu indelunga rabdare si bunatate, ca
  sa nu-ti ceara Judecatorul din mana ta sufletul lui. Nu fi cu ura, nu-i
  intoarce spatele, nu-l prigoni! Dimpotriva, arata-i dragoste curata si
  adevarata. Castiga-i dragostea! De n-ai avea alt folos, acesta este
  marele folos, acesta-i marele castig, ca va jubiti unul pe altul, ca
  ati invatat sa fiti ucenici ai lui Hristos. Caci spune Hristos: “Intru
  aceasta vor cunoaste toti ca sunteti ucenicii Mei, de veti avea
  dragoste unii fata de altii”(Ioan 13, 35)”.

  Sfantul Ioan Gura de Aur nu putea sa exprime mai clar si fara echivoc, ca prietenia din iubire dintre un credincios si un necredincios, chiar si in situatia in care cel necredincios nu doreste sa devina credincios, totusi cei doi, doar prin iubirea lor devin ucenicii Domnului, pentru ca Dumnezeu este iubire.Exact la acest lucru face referire si Parintele Dumitru Staniloae, atunci cand il citeaza pe Sfantul Evanghelist Ioan :
  “Sfântul Apostol Ioan a accentuat cu deosebită claritate
  identitatea între bunătate sau iubire şi cunoştinţă sau
  lumină, sau viaţă. Această legătură se prelungeşte şi în
  oameni. El spune: „Cine iubeşte pe fratele său rămâne în
  lumină… Iar cel ce urăşte pe fratele său este în întuneric şi
  umblă în întuneric şi nu ştie încotro se duce, pentru că
  întunericul a orbit ochii lui” (I In 2, 10- 11).
  Citat din “Sfanta Treime, sau la inceput a fost iubirea”, de Dumitru Staniloae.

  …”ca va iubiti unul pe altul, ca ati invatat sa fiti ucenici ai lui Hristos” si “Cine iubeste pe fratele sau ramane in lumina”, sunt doua argumente care arata ca la baza si la varful piramidei mantuirii, sta iubirea, ca si conditie a comuniunii cu Hristos si implicit intre oamenii de orice fel.
  Si exemplele ar putea continua si din alti Sfinti.

 7. Una dintre teologumenele ortodoxe fac referire chiar la mantuirea paganilor(nu a tururor, desigur).
  ……………………………………………………………………….

  1. Doamna, domnisoara, imi demonstrati ca nu v-ati facut temele si nu a-ti citit articolul pe care l-am recomandat….. sau daca l-ati citit nu l-ati citit cu atentie…………………………………………

   1. Imi cer iertare,chiar am intrat pe adresa pe care mi-ati recomandat-o putin mai inainte, dar am dat de o inregistrae audio a troparului icoanei la Paraclisul Icoanei Maicii Domnului. Sa inteleg ca este vorba de alceva, dar nu stiu la ce va referiti atunci.Mai aratati-mi inca o data ce trebuie sa citesc.Va multumesc.

   2. simona: Doamne ajuta! “Inafara Bisericii nu exista mantuire!”, “Si chiar de voi da trupul meu sa fie ars iar Dragoste nu am, nimic nu-mi foloseste!”(deci nici asa zisi mucenici catolici, protestanti, sau sectari sau pagani NU EXISTA! Ci moartea lor e pedeapsa lui Dumnezeu pentru necredinta lor!)
    Sumarul vedeniei Sfantului Nifon, Patriarhul Constantianei(sec IV): CINE SE VA OSANDI VESNIC SI CINE NU. SA LUAM AMINTE! “NIMIC NECURAT NU VA INTRA IN IMPARATIA LUI DUMNEZEU!” VEZI CINE VA MERGE IN IAD DUPA MOARTEA BIOLOGICA SI CINE SE VA OSANDI VESNIC, DUPA JUDECATA SFARSITULUI LUMII:

    – toti botezatii (ortodocsii) care mor impatimiti, nespovediti, neimpartasiti, fara credinta in Persoana si Invierea lui Hristos-Mesia, fara nadejdea Invierii tuturor la Parusie, fara cainta sincera si cutremuratoare, vor merge in Iad dupa moartea biologica (acestia vor putea fi scosi din Iad doar de Hristos-Dumnezeu intre perioada mortii biologice a ortodoxului si momentul Infricosatoarei Judecati a Sfarsitului de lume, la strigatul Bisericii, la cererea Maicii Lui sau la cererea Sfintilor Lui)

    – toti paganii care nu au vrut sa recunoasca pe Fiul lui Dumnezeu-Mesia, desi auzisera de El, desi au avut posibilitatea de a se informa, dar nu au vrut (acestia, la Sfarsitul lumii, vor iesi osanditi la chin vesnic la Judecata de la Sfarsitul Veacurilor, pentru ca au savarsit pacat de neiertat impotriva Sfantului Duh-Dumnezeu)

    – toti paganii care nu au auzit de Mesia-Hristos si care nu au avut cum sa afle de El din pricina pustietatilor prin care au trait toata viata dar care si-au ascultat constiinta din ei, si-au pretuit familia, tribul si natura pustietatii lor (acestia, pentru ca nu sunt botezati, vor merge in Iad intre moartea biologica si Sfarsitul Veacurilor, si la Sfarsitul Veacurilor vor fi miluiti si mantuiti de Fiul lui DumnezeuJudecatorul, insa vor fi orbi in Imparatia lui Dumnezeu, bucurandu-se vesnic cu toate celelalte simturi, afara de vedere)

    – toti copiii avortati vor sta in Iad intre moartea lor si Sfarsitul Veacurilor pentru ca nu au murit botezati, iar la Sfarsitul Veacurilor, vor fi miluiti si mantuiti de Fiul lui Dumnezeu-Judecatorul, insa vor fi orbi in Imparatia lui Dumnezeu, bucurandu-se cu toate celelalte simturi afara de vedere.

    – toti ereticii care au murit in erezie vor merge in Iad dupa moartea biologica si vor iesi osanditi la chin vesnic la Judecata de la Sfarsitul Veacurilor (pentru ca au savarsit pacat de neiertat impotriva Sfantului Duh-Dumnezeu)

    – toti sinucigasii care si-au luat viata din mandrie, egoism, necredinta, ura, tristete, spaima, dusmanie, razbunare sau deznadejde, vor merge in Iad dupa moartea biologica si vor iesi osanditi in veci, la Sfarsitul veacurilor (pentru ca au savarsit pacat de neiertat impotriva Sfantului Duh-Dumnezeu)

    – toti oamenii care au murit dupa ce toata viata au considerat ca Dumnezeu nu le va ierta lor niciodata pacatele, vor iesi osanditi in veci, la Sfarsitul veacurilor (pentru ca au savarsit pacat de neiertat impotriva Sfantului Duh-Dumnezeu)

    – toti oamenii care au murit dupa ce toata viata au considerat ca pot gresi oricat, caci Dumnezeu iarta toate tuturora, vor iesi osanditi in veci, la Sfarsitul veacurilor (pentru ca au savarsit pacat de neiertat impotriva Sfantului Duh-Dumnezeu)

    – toti oamenii care au trait in vremurile apocaliptice -antihristice- si care au primit pecetea apocaliptica a Antihristului (vor iesi osanditi in veci, la Sfarsitul veacurilor, pentru ca au savarsit pacat de neiertat impotriva Sfantului Duh-Dumnezeu)

    ACESTEA TOATE SUNT VESTITE DE SCRIPTURI, EXPLICATE DE SFINTII PARINTI SI VAZUTE IN VEDENIE DUMNEZEIASCA DE SFANTUL NIFON, PATRIARHUL CONSTANTIANEI! SA LUAM AMINTE: INFRICOSATOAREA JUDECATA A PARUSIEI VA FI ASA DE CUTREMURATOARE, INCAT SE VOR INFRICOSA SI VOR PLANGE SI SFINTII INGERI DE LANGA HRISTOS-DUMNEZEU!

 8. preoții nu primesc acest cuvânt în Bârlad. Am fost la protopop și a zis că o să-i avertizeze pe preoți, dar a zis-o în derâdere și nici nu m-a luat în seamă.

  Preoții vorbesc la predică despre secte ca fiind creștini – au zis că și protestanții și catolicii sunt creștini. Au pus un film protestant despre Iisus.

  Nu ascultă de îndemnul Mitropolitului Serafim de Pireu.

 9. UNITATEA INTRU HRISTOS EXLUDE EREZIILE! HRISTOS NU SE POATE UNI NICI CU SATANA, NICI CU SLUGILE SALE, NICI CU SCHISMATICII, NICI CU ERETICII, NICI CU APOSTATII! CU TOATA SEMERENIA CEA INTRERIT-DESAVARSITA, HRISTOS NU POATE CERE IERTARE NICI SATANEI, NICI LUI IUDA PENTRU CADEREA INGERILOR SI VANZAREA PE 30 DE ARGINTI! CU ATAT MAI MULT SA VINA HRISTOS IN GENUNCHI SA FACA UNIUNE CU EREZIA CATOLICA, PROTESTANTA, CALVINISTA, LUTERANA, PENTICOSTALA, MOZAICA, BUDISTA, SHINTOISTA, LATZI-STA, TIBETANA, MUSULMANA, ORI YOGHINA! DACA TU NU POTI SA PUI IN ACEEASI OALA, DULCEATA, OTET, MUSTAR, PESTE, MALAI, FAINA, CARTOFI, CARNE DE CAINE, VIERMI, MUSTE, BALEGA DE VACA SI SMANTANA SI SA LE SI MANANCI, CU ATAT MAI PUTIN, NU SE POT AMESTECA TOATE CELE CREDINTE, IDEI, PRINCIPII, ETC, CU BISERICA LUI HRISTOS! DESI, FIECARE DIN COMPONENTELE AMINTITE, ARE NEINDOIELNIC, LOCUL SI ROLUL SAU MAJOR, DAR NUMAI IN VERIGA SA DE BAZA! REINTOARCEREA LA BABILON ESTE CE SE DORESTE! ROMANII AU INCO O VORBA: “SA NU PUI TOATE OUALE INTR-UN COS”! DE CE??? UNELE SUNT CLOCITE, STRICATE, ALTELE SUNT DE GAINA, ALTELE DE RATA, DE CURCA, BIBILICA, ETC SI NICIODATA NU VA IESI CE TREBUIE! ECUMENISTII AR TREBUI SA FIE BINE CAUTATI DE “OUALE DE AUR” DE CATRE ORGAMELE FISCALE DIN FIECARE TARA-DIN SUA, PANA-N UE, BA CHIAR SI LA NOI, PENTRU CA SUMELE PRIMITE SI NEDECLARATE, PENTRU ACTIUNILE LOR, INTREC PE ALOCURI BUGETELE MULTOR TARI! ESTE UNULL DINTRE ELEMENTELE CARE AU “MOTIVAT” ASA-ZISA CRIZA ECONOMICA GLOBALA, PENTRU A NU SE LUA URMA ACESTOR BANI “VOLATILIZATI” PESTE NOAPTE IN CATEVA DFIRECTII MAJUORE: ECUMENISMUL, SCOATEREA RELIGIEI IN AFARA LEGII-CA ALTERNATIVA LA ECUMENISM, DIVIZAREA POPULATIE LA NIVEL MONDIAL PENTRU MOTIVAREA UNEI DICTATURI GLOBALE, MONDIALE DE TIP “PITESTI”, REINCEPEREA CURSEI INARMARILOR, ETC.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu