Exista doua feluri de homeopatie? Homeopatia rea si homeopatia buna, a Doctorului Pavel Chirila?

By pr. Matei Vulcănescu -
11 ani ago

Fragment de la lansarea de carte “Homeopatia. O abordare stiintifica si teologica”
Oana Iftime, Alexandru iftime

pentru mai multe informatii: 

https://sites.google.com/site/oiftime/home/homeopatia-o-pseudostiinta-pagana

Homeopatia- o pseudoştiinţă păgână

O. Iftime, Al. Iftime

Ce este homeopatia?

Homeopatia, întemeiată de către Samuel Christian Friedrich Hahnemann (1755-1843), medic german, este clasificată, la ora actuală, printre ramurile medicinei alternative sau complementare, care grupează alte metode de promovare şi restaurare a stării de sănătate decât cele aparţinând medicinei „clasice” (hipocratice, alopate).
Principiile de bază ale homeopatiei, aşa cum le-a enunţat fondatorul său, şi cum s-au propagat până în ziua de astăzi, contrazic o importantă serie de elemente din medicina „clasică”, nehomeopată, precum şi din ştiinţă, în general, motiv pentru care homeopatia, deşi din ce în ce mai agreată de către marele public, rămâne, la nivelul comunităţilor ştiinţifice, un domeniu controversat, controversă care tinde să se extindă şi în domeniul teologic.
În acest context şi în căutarea unor explicaţii plauzibile şi a unor fundamente solide ale practicii lor, unii homeopaţi se îndreaptă către dezvoltări recente din domeniul ştiinţific, alţii către tradiţii spirituale, sau chiar către o îmbinare între posibile explicaţii materialiste, respectiv idealiste. O analiză riguroasă a pretenţiilor homeopaţilor conduce, însă, la concluzia că homeopatia este lipsită de orice întemeiere ştiinţifică, actuală sau potenţială, fiind, în schimb, lesne de demonstrat, atât din perspectiva ştiinţifică, a antropologiei culturale, precum şi din perspectiva teologiei ortodoxe, că sistemul homeopat este fondat pe credinţe păgâne şi reprezintă, în aspectele sale practice, o formă de magie simpatică.

Principiile homeopatiei

S. Hahnemann a văzut în homeopatie o alternativă la o medicină adesea ineficientă şi excesiv de invazivă.
Dacă medicina clasică este întemeiată pe principiul contrariilor, tratamentul urmărind contracararea acţiunii factorului care a condus la îmbolnăvire, homeopatia se întemeiază pe principiul similitudinii, conform căruia simptomele vor fi combătute de către perturbări de acelaşi sens ca şi cele care generează simptomele de boală.


În privinţa bolii, Hahnemann avea o concepţie vitalistă (conformă cu filozofia vitalistă, care consideră că organismele vii sunt puse în mişcare de forţe de natură spirituală), în care maladiile (în fapt, colecţiile de simptome) sunt expresii ale dezechilibrului forţei vitale, forţă de natură spirituală care animă şi menţine organismul în bună stare. Unele boli se datorează perturbării transmise ereditar a forţei vitale (bolile cronice miasmatice). El nutrea credinţa că Dumnezeu a lăsat posibilitatea de vindecare pentru orice boală, iar în corespondenţa sa privată Hahnemann a pretins că metoda homeopată i-a fost revelată, elemente care, deja, ridică semne de întrebare, din perspectivă ortodoxă.


După Hahnemann, odată supusă unui dezechilibru indus în mod deliberat, cu ajutorul tratamentului homeopat, dezechilibru asemănător cu cel care a indus suferinţa, forţa vitală se poate reechilibra, restabilind starea de sănătate.


Tratamentul homeopat se efectuează cu ajutorul remediilor, preparate din diverse materii (care pot fi orice- minerale, părţi de animale şi plante, producţii patologice umane, ba chiar şi „materii imponderabile”, precum razele X, razele lunii, soarelui, stelelor, etc) supuse diluărilor şi sucusionărilor succesive. Diluarea materiei merge până la absenţa ei totală din lichidul în care este diluată (apă sau alcool), considerându-se, totodată, că exact acele remedii ultradiluate, din care materia de la care s-a pornit lipseşte, sunt „cele mai puternice”. Sucusionarea, numită şi dinamizare, implică lovirea ritmică a flaconului cu remediu de o suprafaţă dură, dar elastică (îmbrăcată în piele), fiind, aşadar, o formă de agitare mecanică.
După Hahnemann, metoda homeopată de preparare a remediilor ar spiritualiza materia, eliberând forţa medicinală a acesteia, capabilă să interacţioneze cu presupusa forţă vitală a organismelor.


Proprietăţile curative ale remediilor se identifică în baza proving-urilor, adică a probării lor pe persoane sănătoase (probanţi), care raportează orice schimbare (simptom) pe care au experimentat-o la nivel biologic sau psihic, odată cu consumul remediului probat. Elementele astfel descoperite determină caracterul remediului. În acord cu principiul homeopat al similitudinii, un remediu va fi potrivit pentru pacienţii care prezintă acelaşi tip de simptome ca şi cele apărute la probanţi pe parcursul testării respectivului remediu.
Homeopatia susţine că vindecă omul ca întreg material şi spiritual.

Homeopatia şi ştiinţa

După cum s-a precizat mai sus, abordarea homeopată are drept bază credința lui Hahnemann în forța vitală a organismului, respectiv în forța medicinală a remediilor, ambele de natură spirituală şi capabile să interacţioneze, pentru vindecarea organismului ca întreg material şi spiritual, așadar convingeri de natură filozofico-religioasă și nu niște elemente dovedite (şi nici dovedibile) științific. Conştienţi de neştiinţificitatea unei astfel de abordări, care exclude homeopatia din rândul ştiinţelor biomedicale, unii homeopaţi caută o explicaţie materialistă a acţiunii remediilor.

Astfel, în rândurile homeopaţilor au apărut două curente: localismul, care susţine că proprietăţile vindecătoare ale remediilor se datorează a ceva din remediu, sau ataşat acestuia, respectiv non-localismul, care pune proprietăţile remediilor pe seama unor presupuse interacţiuni la distanţă între homeopat, pacient şi remediu.


Homeopaţii „localişti” invocă, cel mai adesea, „memoria apei”- proprietăţile remediilor s-ar datora structurării moleculelor de apă în „cristale lichide”, agregări de molecule stabile pe termen lung. Dar, ca şi consecinţă a arhitecturii lor, moleculele de apă aflată în stare lichidă nu pot forma astfel de agregări, ci numai reţele instabile, cu durată de viaţă foarte scurtă (de ordinul unor câtimi de secundă). A pretinde că sucusionarea determină apa să formeze reţele stabile pe termen lung înseamnă a susţine, de fapt, că o simplă agitare mecanică schimbă proprietăţile materiei, fapt total neştiinţific şi ilogic.


De asemenea, dacă se presupune că există o energie medicinală de natură materială a remediilor, se ridică problema inconsistenţei presupusului comportament al acestei energii. Dacă ea este eliberată prin sucusionare, înseamnă că orice agitare o eliberează/influenţează. Pe de o parte, totul, pe lume, ar fi sucusionat, dinamizat, energizat homeopat, pe de alta remediile nu ar avea cum să-şi păstreze identitatea, vulnerabilă la orice mişcare a flaconului.


Totodată, pretenția homeopaților privind structurarea moleculelor de apă în modele purtătoare de sens (tipice pentru fiecare remediu) aduce în discuție necesitatea pătrunderii de informație în sistem, informație care nu are de unde proveni, neputând fi extrasă din materie(?)/transmisă (?) printr-o agitare mecanică. Se pretinde că agitarea „învaţă” moleculele de apă proprietăţile altor materii, dizolvate în acea apă.


Se pune şi problema transmiterii proprietăților lichidului sucusionat către lactoză, vehiculul obişnuit al remediilor homeopate, care adesea se consumă sub forma unor „biluţe” de lactoză (un zahăr izolat din lapte, mult folosit în farmacie) peste care s-a picurat remediul, apoi au fost uscate bine (Hahnemann insista, chiar, asupra uscării riguroase a granulelor de lactoză). Cum preia lactoza presupusele proprietăți curative ale lichidului dinamizat, din moment ce acesta se evaporă? Şi, presupunând, prin absurd, că lactoza ar prelua aceste proprietăţi vindecătoare, cum de le mai percepe organismul, dat fiind că lactoza nu se absoarbe ca atare în intestin, ci descompusă în două molecule mai mici? De asemenea, aici homeopaţii se contrazic singuri, afirmând că proprietăţile vindecătoare se transmit lactozei, fiindcă aceasta nu este sucusionată, împreună cu remediul lichid, ci remediul lichid doar se picură peste lactoză. Or, conform tezelor homeopate, sucusionarea este cea care transmite proprietăţile vindecătoare ale materiei.


În încercarea de edificare a unei baze ştiinţifice a homeopatiei, unii autori ajung, din nefericire, să prezinte, în lucrările lor, date eronate, falsificate sau relocate, în mod inadecvat, din domeniul ştiinţific în cel filozofic, şi reciproc. În aceeaşi linie, adepţii homeopatiei recurg la anumite strategii adaptative, încercând, spre exemplu, să introducă în explicaţiile lor privind mecanismul de acţiune al remediilor elemente din domenii ştiinţifice cât mai dificil accesibile publicului larg (precum fizica cuantică sau biologia moleculară), deturnate ca sens, transformate în termeni filozofici, sau în simple etichete goale de conţinut. Relativ la această practică, există numeroase lucrări critice ale oponenţilor homeopatiei, ba, chiar, comentarii negative aparţinând homeopaţilor „serioşi”, care nu vor ca domeniul lor să fie infiltrat de persoane care confecţionează astfel de explicaţii frapant pseudoştiinţifice, ce fac o proastă impresie publicului cunoscător al noţiunilor ştiinţifice implicate.


Teoriile non-localiste asupra acţiunii remediilor se caracterizează cu deosebire prin utilizarea abuzivă a unor termeni (nu se poate spune „noţiuni”, având în vedere că respectivilor termeni li se atribuie conţinuturi străine de conţinuturile proprii lor în domeniul ştiinţific din care provin) din fizica cuantică, afirmând că între homeopat, remediu şi pacient există o legătură similară cu cea pe care o presupun anumite teorii a exista între unele particule. Dacă ştiinţifică nu este, această ipoteză aminteşte, în schimb, în mod izbitor, de „legea contagiunii”, care descrie, din perspectiva antropologiei culturale, un principiu de bază al magiei simpatice, aplicat de către vrăjitorii de pretutindeni, conform căruia între persoane şi obiecte există „legături” care pot transmite efectele acţiunilor magice. Modul de gândire tipic new-age, caracteristic multor partizani contemporani ai terapiilor complementare şi alternative, amestecând, conştient sau nu, elemente ştiinţifice cu diverse credinţe se vădeşte şi aici.

Homeopatia şi practica medicală

Există date din literatura de specialitate privind studii clinice proiectate pe modele recunoscute în lumea medicală şi care arată că homeopatia funcţionează, date care arată că ea nu funcţionează şi, în sfârşit, mărturii ale unor persoane care afirmă că au experiat în mod direct, ca subiecţi sau ca observatori, homeopatia în acţiune. Aparenţa poate fi, în acest punct, una de incomensurabil şi impenetrabil haos.


Existenţa mărturiilor persoanelor care au beneficiat de pe urma homeopatiei (în ciuda lipsei unei fundamentări ştiinţifice a acesteia şi a unor rezultate coerente ale studiilor clinice) este o piatră de poticnire pentru critica ştiinţifică a sistemului homeopat. „Discrepanţa dintre datele provenite din studii şi cele observaţionale [datele despre eficienţa homeopatiei culese din experienţa homeopaţilor şi a pacienţilor lor, n. trad.] continuă să fie intens dezbătută”, spune E. Ernst, un cunoscut critic al homeopatiei, care consideră, însă, problema tranşată, atribuind eficienţa homeopatiei efectelor (de tip placebo ale) abordării individualizate pentru fiecare pacient şi „întâlnirilor lungi şi empatice dintre pacient şi terapeut” (vezi Ernst E., 2007, The truth about homoeopathy, Br J Clin Pharmacol, 65, 163–164), tipice pentru practica homeopată.


Efectul placebo constă în ameliorarea stării de sănătate, în absenţa unui tratament medicamentos real, dar în prezenţa unei substanţe neutre, fără efect medicamentos, despre care, însă, bolnavul crede că este un medicament. Placebo se foloseşte pentru a testa eficienţa potenţialelor medicamente, nou descoperite- efectele lor se compară cu rezultatele obţinute cu placebo, pentru a vedea dacă au, într-adevăr, proprietăţi curative şi pacienţii nu s-au vindecat, de fapt, doar în baza unei mobilizări naturale a organismului, stârnită de încrederea în tratament. În acest sens, există date care infirmă ipoteza că homeopatia s-ar baza (numai) pe efecte placebo. Aplicaţiile din domeniul medicinei veterinare şi fitopatologiei (în bolile plantelor) pledează, de asemenea, pentru existenţa unor efecte diferite de placebo ale remediilor.


Dacă o acţiune de natură fizică a remediilor este exclusă, pe baze ştiinţifice şi logice, şi nu este vorba nici despre efecte placebo, atunci ce anume se întâmplă în homeopatie? Aici intervine opţiunea fiecăruia- cantonarea în aparentul inexplicabil (ştiinţific) al unor fenomene, sau continuarea investigaţiei, într-un alt domeniu decât cel ştiinţific, şi anume în teologie.

Homeopatia şi ortodoxia

Credinţa într-o „forţă vitală”, vindecabilă de către homeopat cu ajutorul remediilor preparate din minerale, plante şi animale diferă în totalitate de învăţătura Bisericii, dat fiind că, din perspectiva ortodoxă: nu vreo „forţa vitală autoîntreţinută”, ci sufletul dă trupului puterea de simţire, de viaţă şi de creştere, sub lucrarea energiilor dumnezeieşti necreate; boala nu este rezultatul dezechilibrului „forţei vitale”, ci, cel mai adesea, urmarea păcatului (cu anumite excepţii, d ex. pentru a se vădi prin vindecarea bolnavului puterea lui Dumnezeu, conform evangheliei videcării orbului din naştere, sau pentru sporirea în virtute, vezi vieţile unor sfinţi), dar care nu confirmă, nici ele, în vreun fel, doctrina homeopată.; reîntregirea laturii spirituale a omului (vindecarea sufletului) nu o pot înfăptui „vindecătorii”, ci doar harul dumnezeiesc, pe care omul îl poate primi, în acest scop, numai şi numai în Biserică.


Totodată, pretențiile homeopate privind „informarea” apei cu caracteristicile materiei dizolvate şi sucusionate contrazic teologia raţiunilor. A susţine că apa poate manifesta (în urma sucusionării) proprietăţi ale altor materii, în absenţa fizică a acestora, echivalează cu a afirma că raţiunile firii (de Dumnezeu enunţate) pot fi alterate prin acţiunea omului. Doar prin minune devine posibil ca o specie (apa, sau altceva) să manifeste proprietăţile altei specii. „Minunile” homeopate se fac, însă, la lucrarea unor păgâni sau eretici şi se comercializează în chip profitabil.

Mai mult, remediile au, asupra oamenilor, după cum se va vedea, mai jos, efecte duhovniceşti străine de lucrarea benefică, dumnezeiască.
Chiar dacă unii homeopaţi nu asumă perspectiva vitalistă, sau ideea de informare prin sucusionare, practica lor este contrară ortodoxiei, homeopatia având o abordare operaţională tipică pentru magia simpatică.

Magia simpatică este o formă de vrăjitorie bazată pe similaritatea între elemente cuprinse în actul magic efectuat şi evenimentul dorit a fi indus prin magie. Sir James George Frazer (1854–1941) antropolog scoţian, considerat părintele antropologiei culturale (ştiinţă care studiază concepţiile şi practicile diverselor populaţii de pe Glob) moderne vorbea despre o „lege a similarităţii” în cadrul dizertaţiei sale despre magia simpatică: Dacă analizăm principiile reflexive pe care se bazează magia, probabil că acestea se vor reduce la două: primul – ceea ce este similar produce similarul (vezi Frazer, The Golden Bough, 1922., III. Sympathetic Magic, § 1. The Principles of Magic, p. 1, disponibil la http://www.bartleby.com/196/6.html, accesat la 5.07.2011, trad. cit. O. Iftime).

Asemenea unor forme de magie simpatică tradiţională, homeopatia se bazează pe îndepărtarea unor fenomene (simptome) prin utilizarea unor mijloace mimetice (remediile, capabile să inducă simptome similare cu cele pe care le vindecă). Faptul a fost notat şi comentat, cu mult înaintea autorilor acestei cărţi, de către folcloristul român I-A Candrea (vezi Candrea, I.-A., Folclorul medical român comparat, partea a II-a, Medicina magică, Cap. I., Simbolismul în terapeutica populară, Similia similibus curantur, par. 171, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, reeditare Polirom, Bucureşti, 1999, pp. 303-304). Şi aici trebuie menţionat că autorii prezentului material au descoperit acest fapt ulterior elaborării propriilor observaţii privind homeopatia și magia simpatică, constatând, cu această ocazie că au ajuns, în mod independent, la unele și aceleași concluzii ca şi I-A Candrea.

Homeopatia este, aşadar, o formă de magie simpatică. După modul de operare, homeopatia poate fi caracterizată şi ca o formă de magie populară, a cărei practicare nu presupune consacrarea rituală a practicantului şi nici măcar ca acesta să fie conştient de faptul că se ocupă cu vrăjitoria.


De asemenea, din studiul datelor pe care homeopaţii le-au colectat despre remedii se poate observa că materia dinamizată (remediile) stârneşte, în om, patimile, şi îl face vulnerabil la atacuri demonice directe, toate patimile (bolile spirituale) cunoscute Bisericii ajungând să fie legate de remedii.

Reamintim, aici, faptul că reacţiile date de către „medicamentele homeopate” se petrec în absenţa vreunui element material propriu remediilor, pe seama căruia să poată fi puse. După cum s-a discutat, mai sus, ipotezele privind energii de natură materială şi/sau transferuri de informaţie care să intervină în interacţiunile homeopate suferă din lipsă de rigurozitate ştiinţifică şi logică.

Iată doar câteva exemple:
Probantul remediului Natrium muriaticum (obţinut din banala clorură de sodiu, sarea de bucătărie), respectiv pacientul căruia „i se potriveşte” remediul, este „deprimat, mai ales în bolile cronice, consolarea îi agravează starea. Iritabil, pasionat de amănunte. Stângaci, repezit. Vrea să fie singur pentru a plânge. Râde şi plânge” (vezi Materia medica (repertoar homeopat al remediilor) a lui Boericke, Natrium muriaticum, disponibil la http://www.homeoint.org/books/boericmm/n/nat-m.htm, accesat la 30.06.2011, trad. cit. O. Iftime.

Pentru descrierea completă a remediilor pomenite aici, precum şi a multor altor remedii, vezi Materia medica a lui Boericke, disponibilă la http://homeoint.org/books/boericmm/index.htm, accesat la 13.03.2013, Materia Medica a lui Kent, disponibilă la http://www.vithoulkas.com/en/books-study/online-materia-medica/2363.html, accesat la 21.03.2013, Materia medica a lui Allen, disponibilă la http://www.vithoulkas.com/en/books-study/online-materia-medica/2364.html (accesat la 13.03.2013). Remediul Acidum nitricum se asociază cu teama de boală şi de moarte, egoism, suspiciune, nefericire, nemulţumire, pesimism, depresie, iritabilitate, persoana este ranchiunoasă, răzbunătoare, încăpăţânată, răuvoitoare, nu o mişcă scuzele altora, suferă de disperare cronică, sare din somn, înspăimântată, atunci când adoarme.

Acestea sunt manifestări clare ale patimilor fricii şi trufiei, precum şi ale lucrării directe a demonilor. Se remarcă faptul că spaimele în somn apar şi în tabloul altor remedii homeopate. Remediul Alumina dă impulsul de a răni sau omorî, precum şi pulsiuni sinucigaşe. Există remedii asociate cu patima desfrânării (împreună cu alte probleme duhovniceşti): Ambra grisea (nimfomanie), Apis mellifica (manie sexuală, dar şi furie, teamă, vexare, precum şi opusul lor, apatia; spaime în somn), ş.a. Remediul Bromium (dar şi alte remedii) este asociat cu senzaţia că cineva se află în spatele persoanei şi că, dacă aceasta se întoarce, îl va vedea pe „acela”.

Un alt simptom ciudat indus şi „tratabil” de către remedii este insomnia cu oră fixă (faptul că oamenii pot fi sâcâiţi de demoni, mereu la aceeaşi oră este cunoscut Bisericii). Tabloul „simptomelor” cel puţin ciudate asociate remediilor culminează cu accesele de furie însoţite de plâns, lătrat şi urlat (remediul Cantharis vesicatoria), amintind în mod izbitor de manifestările persoanelor chinuite de demoni.

Un alt fapt ciudat este afectarea stării de conştienţă a pacienţilor trataţi cu remedii. La aceştia se pot sesiza: (…) alterarea percepţiei temporale, sărăcia limbajului, amnezia selectivă, lipsa conştiinţei de sine, caracterul holist al ameliorării şi dezvoltarea de boli acute, toate în răspuns la un tratament homeopat de succes (vezi Oberbaum M. și colab., 2005, The colour of the homeopathic improvement: The multidimensional nature of the response to homeopathic therapy, Homeopathy, 94, 196–199, trad. cit. O. Iftime). Alterarea capacităţii pacientului de observare a sinelui şi realităţii imediate este atribuită restaurării „rapide, blânde şi permanente”, de către remediu, a stării de sănătate (ceea ce constituie un ideal hahnemannian).


Tentaţia recursului la homeopatie, mai ales pentru bolnavii grav, este mare, dat fiind că nu suntem, cu toţii, decât oameni. A nu apela la astfel de practici, neştiinţifice, ci păgâne şi magice, chiar dacă suferinţa cuiva este mare şi tentaţia alinării amăgitoare pe care o pot oferi este pe măsură, atrage, însă, asupra bolnavului, conform învăţăturii Bisericii, mângâierea şi răsplata dumnezeiască.

Concluzii

Homeopatia nu este o ştiinţă, ci un sistem păgân, ale cărui practici sunt de tip magic. De fond, nimic nou- Biserica a avut de luptat dintotdeauna cu vrăjitoria. În formă, însă, terapiile complementare şi alternative de acest gen se aliniază la „noul” epocii actuale, amprentate de postmodernism şi new-age. Contestarea adevărului unic, de către primul curent, şi tendinţa de amestecare a ştiinţei cu religia şi a tuturor religiilor între ele, specifică pentru cel de al doilea, au conturat un fundal perfect, pentru descoperirea sau redescoperirea a diverse astfel de metode înşelătoare de vindecare.

Pentru argumentaţia pe larg, vezi O.Iftime, Al. Iftime, „Homeopatia, o abordare ştiinţifică şi spirituală”, Ed. Lucman, 2012, care întreprinde o analiză detaliată a pretenţiilor sistemului homeopat, pe baza a peste 600 de referinţe. Versiunea electronică a volumului este disponibilă pentru descărcare gratuită, din locaţia de mai jos.
preluat de pe: https://sites.google.com/site/oiftime/home/homeopatia-o-pseudostiinta-pagana

Show Comments (0)

0 thoughts on “Exista doua feluri de homeopatie? Homeopatia rea si homeopatia buna, a Doctorului Pavel Chirila?”

 1. Şi poziţia dr. Pavel Chirilă unde este, dacă tot îl puneţi în titlu? Sau judecata se face în lipsă? Mergeţi şi cereţi o poziţie şi din partea lui, sau renunţaţi la pomenirea unilaterală şi insinuantă, străină Ortodoxiei.

  1. Pozitia domnului doctor Pavel Chirila este descrisa in multe opere pe care le-a scris.
   Iata opinia domnului doctor Pavel Chirila despre homeopatie:

   – De ce homeopatia? Ne puteţi vorbi despre unele cazuri de vindecare?

   Pavel Chirilă: Homeopatia este una din metodele de tratament. Are avantajul că e lipsită de reacţii adverse. Ca orice metodă însă, nu lucrează singură, ci prin terapeutul care o exersează şi care trebuie să fie creştin, ca actul terapeutic să fie complet. sursa: http://www.rador.ro/info4.shtml?cat=666&news=315795

 2. Buna ziua! pe ce va bazati afirmatia: “doar harul dumnezeiesc, pe care omul îl poate primi, în acest scop, numai şi numai în Biserică.” De unde aveti exclusivitate? De unde stiti ca harul dumnezeiesc lucreaza doar prin Biserica? Cand spuneti biserica, va referiti la BOR?

    1. Hristos este exclusiv Filul lui Dumnezeu si mantuitorul lumii si a lasat exclusiv Biserica Sa ca sa ne putem mantui. Aceasta este Biserica Ortodoxa, orunde s-ar afla. Ea cuprinde tot adevarul si nu exista adevar mantuitor inafara Ei.

  1. Cred ca faceti mai multe confuzii, destul de grave. In primul rand, confunfati ideea de Biserica cu conceptul de institutie sau mai grav, de pereti ziditi de om. Si institutiile, fie ele religioase sau nu, si cladirile, fie ele lacasuri de inchinare, pot fi distruse de om, caci tot de el au fost create. Biserica lui Hristos nu o poate darama nimeni pentru ca este construita de Hristos si nu are limitarile “locale” despre care vorbiti dvs. Harul dumnezeiesc se poate primi numai si numai in Biserica! Dar care sunt limitele ei? Unde incepe si unde se termina Biserica?

   1. Sunt deacord cu dvs, intradevar tot ceea ce scrieti este adevar! Sunt intru totul, dar intru totul deacord.
    La intrebarea Care sunt limitele Bisericii? si Unde incepe si unde se termina Biserica? avem raspunsul Sfintilor Parinti insuflati de Duhul Sfant, Duh Sfant care a insuflat si Sinoadele Ecumenice care au anatematizat erezia si pe eretici. Deci in erezie nu este Biserica. Acolo unde se marturiseste ortodoxia, acolo este Biserica. Acolo unde este succesiunea apostolica unita cu Adevarul si unde lipseste erezia, acolo este Biserica. Deci limitele Bisericii sunt grania Adevarului de minciuna ereziilor.

 3. Buna ziua. mi-a ramas o singura nelamurire in urma articolului: am inteles ca homeopatia ar fi o forma de magie simpatica si ca “functioneza” numai pe baza efectului placebo ? (sper ca am inteles bine). evident ca orice forma de magie contravine invataturilor crestin ortodoxe. intrebare: prin analogie, medicamentele placebo din medicina apolata nu sunt tot o forma de magie simpatinca ?

  Multumesc,
  Marius

   1. multumesc de raspuns insa nu sunt lamurit; va rog nu intelegeti gresit insistenta mea. am recitit articolul si nu am inteles cum este homeopatia magie (simpatica). Am inteles foarte bine ca principiile homeopatiei nu pot fi probate din punct de vedere stiintific insa nu inteleg de ce trebuie sa numim ceva ce nu intelegem cum functioneaza – magie.

    Multumesc.

    1. Cred ca nu ati parcurs cu atentie materialul sau nu aveti bine definita notiunea de magie. Parcurgeti aceasta parte unde se explica foarte clar cum homeopatia este magie populara-simpatica(nu in sensul de draguta :))
     “Dacă analizăm principiile reflexive pe care se bazează magia, probabil că acestea se vor reduce la două: primul – ceea ce este similar produce similarul (vezi Frazer, The Golden Bough, 1922., III. Sympathetic Magic, § 1. The Principles of Magic, p. 1, disponibil la http://www.bartleby.com/196/6.html, accesat la 5.07.2011, trad. cit. O. Iftime).
     Asemenea unor forme de magie simpatică tradiţională, homeopatia se bazează pe îndepărtarea unor fenomene (simptome) prin utilizarea unor mijloace mimetice (remediile, capabile să inducă simptome similare cu cele pe care le vindecă). Faptul a fost notat şi comentat, cu mult înaintea autorilor acestei cărţi, de către folcloristul român I-A Candrea (vezi Candrea, I.-A., Folclorul medical român comparat, partea a II-a, Medicina magică, Cap. I., Simbolismul în terapeutica populară, Similia similibus curantur, par. 171, Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1944, reeditare Polirom, Bucureşti, 1999, pp. 303-304). Şi aici trebuie menţionat că autorii prezentului material au descoperit acest fapt ulterior elaborării propriilor observaţii privind homeopatia și magia simpatică, constatând, cu această ocazie că au ajuns, în mod independent, la unele și aceleași concluzii ca şi I-A Candrea. Homeopatia este, aşadar, o formă de magie simpatică. După modul de operare, homeopatia poate fi caracterizată şi ca o formă de magie populară, a cărei practicare nu presupune consacrarea rituală a practicantului şi nici măcar ca acesta să fie conştient de faptul că se ocupă cu vrăjitoria.
     De asemenea, din studiul datelor pe care homeopaţii le-au colectat despre remedii se poate observa că materia dinamizată (remediile) stârneşte, în om, patimile, şi îl face vulnerabil la atacuri demonice directe, toate patimile (bolile spirituale) cunoscute Bisericii ajungând să fie legate de remedii. Reamintim, aici, faptul că reacţiile date de către „medicamentele homeopate” se petrec în absenţa vreunui element material propriu remediilor, pe seama căruia să poată fi puse. După cum s-a discutat, mai sus, ipotezele privind energii de natură materială şi/sau transferuri de informaţie care să intervină în interacţiunile homeopate suferă din lipsă de rigurozitate ştiinţifică şi logică.”

     1. si ca sa intelegeti mai bine ce insemna magia populara mimetica sau simpatica am sa va dau un exemplu: unii ca sa aduca ploaia incep sa arunce cu apa pe pamant, mimetic, desi nu exista nici o explicatie stiintifica, urmeaza sa ploua intradevar. Nu exista nici o legatura vizibila intre aruncatul apei pe pamant si venirea ploii, dar totus exista o legatura si anume legatura magica, inconstenta. Demonii se folosesc de aceasta si aduc ploaie ca omul sa creada ca prin mimetismul lui stapaneste asupra ploii, sau in cazul homeopatiei vindeca bolile.

 4. Inteleg ca urmeaza ca, impreuna cu colaboratorii, sa sariti si la gatul Sfintilor Teofan Zavoratul si Ignatie Briancianinov, care evident erau eretici: si ei foloseau homeopatia! Si sa scrieti repede mailuri tuturor crestinilor ultraortodocsi din lume, ca sa nu le mai ceara ajutorul. (Sa ma ierte sfintii pt umorul negru)
  Nu il uitati nici pe pr. Rafail Noica, cel prin care Domnul a ajutat mii de oameni sa inteleaga ce e Ortodoxia( sfintilor, si nu a unor minti nevindecate infierbantate). Si el s-a dat de gol intr-o conferinta ca nu e ortodox, caci a indraznit sa nu anatemize homeopatia. (Sper ca intelegeti ironia amara)
  In pseuda-dvs.lupta pt adevar, v-ati gandit vreodata de unde va vin “inspiratiile”? Va amintiti ce zice Sf. Pavel despre “roada Duhului”? Nu am intalnit nici un Parinte al Bisericii care sa-si intemeieze teologia doar pe critica si pe argumentari ad baculum.
  Poate ca nu ar fi rau sa scrieti despre cum sa ne rugam, cum sa ne adunam mintea din imprastiere, cum sa ne ferim de zazanii si dezbinari etc. Caci, cand omul e invatat sa traiasca in duh ortodox sanatos, va discerne in mod firesc si simplu pericolele autentice la adresa mantuirii lui de cele create de alarmisti arvuniti sau doar rataciti din cauza ravnei fara cunostinta si discernamant.

  1. In originalul rusesc in privinta Sfantului Ignatie Briancianinov scrie ca folosea FITOTERAPIA! A nu se confunda FITOTERAPIA cu HOMEOPATIA!
   Va rugam sa citit studiul si sa aduceti argumente. Parintii pot gresi, Parintele Rafanil Noica nu e girofarul ortodoxiei, are si el abaterile lui, cum ar fi expresia neortodoxa ” cunoastem unde este ortodoxia dar nu cunoastem unde nu este ea” (trecand cu vederea toate Sinoadele Ecumenice si Sfintii Parinti) si in privinta homeopatiei are expresia blasfemiatoare Homeopatia merge pe principiul “cu moartea pe moarte calcand” E usor de facut observatie fara a avea temei. Intemeiati-va afirmatiile, pentru ca altfel ele sunt barfa simpla. Sau folosirea argumentului autoritatii: “cutare sfant sau parinte a zis deci e adevarat”. Daca Traditia Bisericii nu confirma ceea ce a zis un Parinte la un moment dat insemna ca nu trebuie sa luam de adevar. Trebuie sa “cercam duhurile” sa vedem daca se verifica in Traditie. Ortodoxia asa functioneaza. Iar in privinta homeopatiei, ii cunoastem radacinile si lipsa principiului de functionare si implicarea fortelor de alta natura: magia simpatica. Faptul ca un Parinte isi da cu parerea nu insemna infaibilitate, si iata ca poate si gresi amarnic.

 5. Domule Livius, imi pare rau dar comentariul dvs nu are nici o argumentare ci improsca cu noroi. De aceea sunt nevit sa il cenzurez. Unde este argumentarea mai fratilor??? Aici nu comentam asa sa ne aflam in treaba, trebuie sa avem ceva de spus, sa venim cu ceva constructiv.
  A afirma ca dupa ce faci vraji mergi la molitfele Sfantului Vasile si nu se intampla nimic, tin sa va spun, domnule Livius, cum ca Molitfele Sfantului Vasile se adreseaza demonizatilor nu celor care se folosesc de puterea demonilor (ei nu sunt demonizati-demonizatii sunt victime ale posedarii duhurilor necurate si de aceea demonii se manifesta din ei, nevoit) in schimb la vrajitori Molitvele nu au nici un efect, pentru ca acestia cu buna stiinta se folosesc de puterea demonilor.

  1. Ma refeream la cei tratati HOMEOPATIC să fie DUȘI LA MOLITFELE SFÂNTULUI VASILE. Si daca au fost tratati cu vraji cum in mod aberant insinuati, atunci acel tratament, acea vindecare dispare ca o nalucire, lasând in urma ce a fost, adica boala, adevarul. Cititi mai bine ce v-am scris.

   1. Ati vazut dvs. pe uciga-l toaca sau pe vreun slujbaș de-al lui sa se blesteme singur cu Numele Lui Dumezeu? Cred ca e deplasată afirmatia. Dacă sunt preoți sunt PREOȚI, dacă fac vrăji sunt vrăjitori; și în luntre și pe punte nu se poate.

    Daca sunteti cumva masonul de serviciu din randurile preotilor vrăjitori, va rog sa nu va mai osteniti cu mine, iar dacă sunteți de BUNĂ CREDINȚĂ întru HRISTOS, atunci cercetați și dvs. mai bine și sfătuiți-o și pe d-na Iftime să cerceteze mai bine cele despre homeopatie, pentru că cele ce afirmă în cartea ei îi aduc un dublu prejudiciu: nu îi fac cinste nici în calitate de CREȘTINĂ, și nici în calitate de om de știință.

 6. Multumesc de raspuns – exemplul cu apa / ploaia m-a lamurit. Inteleg acum foarte bine la ce va referiti. Am insa ceva rezerve in a crede faptul ca homeopatia este magie numai pentru ca se bazeaza pe principiul similitudinii – principiu folosit in magia simpatica asa cum ati aratat in articol.

  imi pun urmatoarea intrebare: medicina alopata nu foloseste acelasi principiu in vaccinare ? (daca un virus declanseaza in corp producerea de anticorpi – introducem noi un virus in corp care sa produca anticorpi si obtinem acelasi efect – producerea de anticorpi; dovezi stiintifice concrete care sa sustina vaccinarea nu exista din cate m-am documentat; sunt numai presupuneri, analogii, etc);

  Apoi, ma mai gandesc, din cate stiu folclorul nostru popular este plin de obiceiuri, superstitii si leacuri babesti. Fiind un neam de crestini, nu pot sa nu ma intreb cum de nu au fost suprimate aceste lucruri din folclorul nostru de catre biserica ? nu ar fi trebui sa condamne orice fel de lucru ce contravine invataturilor crestine ?

  Marius

  1. Nu este acelas lucru principiul homeopatiei cu vaccinarea. Vaccinarea contine parti de microbi morti care fac organismul sa reacctioneze si sa invete sa lupte creind anticorpi, in schimb in homeopatie nu avem NIMIC material, nu avem microbi nici parti de icrobi, absolut NIMIC, avem doar “energia” spirit like. Principiul vaccinului este stiintific, masurabil, clar. A compara homeopatia cu vaccinul e ca si cum am compara aducerea ploii prin magie cu aruncarea rachetelor care sparg norii ca sa vina ploaia.

 7. Homeopatia – de Domnul Athanasios B. Avramídis, Cardiolog Profesor de Patologie al Universității din Atena
  – Partea întâi –
  http://graiulortodox.wordpress.com/2013/08/03/154-la-judecata-cu-homeopatia-de-domnul-athanasios-b-avramidis-cardiolog-profesor-de-patologie-al-universitatii-din-atena/

  La judecată cu homeopatia – Partea a II-a și ultima – de Domnul Athanasios B. Avramídis, Cardiolog Profesor de Patologie al Universității din Atena
  http://graiulortodox.wordpress.com/2013/12/12/169-la-judecata-cu-homeopatia/

 8. Cind vrei sa scapi de o persoana din drumul carierei tale
  o terfelesti prin ce mai adinca mizerie ,mai chemi si presa inca vreo 5-10 persoane
  si il faci: ba vrejitori ba homoxesuali sau pedofili
  si i-ai terminat personalitatea.
  de ce Nu ii dati posibilitatea la replica si d-lui Pavel Chirila
  eu i -am citit carte si nu am vazut nimic suspect sau ceva din care il acuzati ca face magie.
  Tot cea ce a scris in carte am ascultat la TV in occident acum 10 ani
  O sa spuneti ca si acupuntura e magie pe care o folsec orientali de peste 7000 de ani
  Mai repede te omoara medicamentele din farmacie facute cu drog si quimice.

  Sanatate si Mintuire
  Ana

  1. Daca citeati cu atenit cartea si studiul despre homeopatie ati fi avut alta parere. Homeopatia nu e stiinta, si functioneaza ca magie simpatica. Daca utilitarismul ne-a facut sa nu ne intereseze ce ne vindeca daca ne vindeca.

  2. Ana
   inventatorul homeopatiei fiind mason evident a configurat aceasta pseudo-stiinta dupa tiparele lui luciferice,sa nu ne amagim.Nu e doar vrajitorie ci si sarlatanie,acolo se vorbeste despre “memoria apei” o teorie nefondata stiintific.
   http://sceptik.wordpress.com/2007/09/07/homeopatia-forma-moderna-de-vrajitorie/
   citat de pe sursa sus-mentionata
   Dupa ei(homeopati) apa – care stim sigur ca este cel mai puternic solvent, ar tine minte materia ce s-a pus în ea, si, mai mult ar transmite informatia mai departe, solutia fiind cu atat mai puternica pe cat mai diluata care este o teorie fundamental gresit asta o spune stiinta.
   Si, ca sa încheiem oarecum analiza strict medicala a fenomenului, trebuie mentionat ca foarte multi doctori de o înalta calificare, precum si oameni de stiinta de prestigiu duc un adevarat razboi în Occident, împotriva acestei “terapii”. În America s-a înfiintat chiar Asociatia Medicala Americana (1846) cu scopul interzicerii homeopatiei.Sunt si alte organizatii precum National Council Against Health Fraud, NHS, revistele de specialitate “The Lancet” sau “The Technology Journal of the Franklin Institute”.

   Din punct de vedere spiritual, homeopatia face parte din New-Age, Noua Religie Mondiala, care pregateste terenul lui Antihrist.

   Doamne ajuta!

 9. Renumele , popularitatea sau notorietatea unui medic nu-l fac automat ,,fara de eroare’, asa cum nici renumele lui Arie nu l-au scutit de erezia in care cazuse. Si el a avut multi adepti la un moment dat, daca cititi istoria crestinismului.
  Asa ca nu ne putem lasa convinsi doar de renumele cuiva cand aderam la o practica fie ea medicala sau religioasa. Dr. Pavel Chirila este inteligent dar asta nu-i confera imposibilitatea de a fi inselat de duhuri.
  Sfantul Ignatie Briancianinov vorbea in editia ruseasca despre terapia cu plante (fitoterapie) pe care tranducatorul roman a numit-o gresit homeopatie. Homeopatia asta-i altceva, adica tratament cu dilutii infinitezimale din extracte naturale, din care nu mai ramane nimic, zero, doar ,,informatia” , adica basme si bani aruncati .,, Calul troian” insa intra in sufletul nostru odata cu ideea ca ne putem vindeca prin informatii spirituale si energii cosmice fara de Dumnezeu ( vitaliste, animiste, demonice).

 10. Daca eu sunt mama unui copil autist, tratat homeopat si aproape vindecat si nu vreau sa il supar pe Dumnezeu, ce ar trebui sa fac?Sa intrerup tratamentul copilului, pentru ca biserica ortodoxa nu intelege principiile homeopatiei, sau sa-mi vindec copilul cu remedii homeopate?Ghiciti ce alege o mama, e greu, nu…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu