Congresul științific teologic interortodox “SAINT JOHN’S READINGS”  din Sofia, BULGARIA, 9-11 Iunie 2017

By pr. Matei Vulcănescu -
7 ani ago
În fața clădirii Sfântului Sinod al Patriarhiei Bulgare cu Preafericirea Sa, Mitropolitul Sofiei și Patriarhul Bulgariei Neofit la mijloc. De la dreapta la stânga se pot distinge: a) Preasfințitul Mitropolit al Plovdivului (Filippoupoleos) Nikolaos, b) Protoprezbiter Matei Vulcănescu, cleric al Mitropoliei Pireului, Grecia c) Starețul Arhimandrit Mihai Bregvadze, reprezentant al Patriarhiei Georgiei, și d) protopresbiter Angelos Angelakopoulos, cleric al Mitropoliei Pireului
Lansarea Congresului în Rotunda Sf. Gheorghe prin rugăciune. Se disting: a) Protosinghelul Patriarhiei Bulgare Părintele Angel(în veşminte alb-aurii); b) Protopresbiterul Ioan Kukov (în veșminte albe), capelanul Bisericii Sf. Gheorghe Rotunda din Sofia și Președintele Comitetului de Organizare al Congresului, c) Protopresbiterul Pavel Garbov, cleric al Patriarhiei Bulgariei, d) Arhimandritul Michael Bregvadze, reprezentant al Patriarhiei Georgiei, e) Egumen Philipp Vasiltsev, Cleric și Reprezentant al Patriarhiei Moscovei și Capelan al Bisericii Ruse din Sofia, f) Protopresbiteri Matei Vulcănescu și Angelos Angelakopoulos, Clerici ai Mitropoliei Pireului
Începutul Congresului la „Sala Rila” a Hotelului Sofia Balkan cu rugăciune
De la stânga la dreapta: a) pr. Pavel Garbov, b) pr. Ioan Kukov, c) domnul Pavel Pavlov, profesor al Școlii Teologice din Sofia, și d) domnul Georgi Todorov, secretarul Comitetului de Organizare al Congresului
Domnul Pavel Pavlov, Profesor al Școlii Teologice din Sofia
Protopresbiter, cleric al Patriarhiei Bulgariei
Domnul Andrey Kostryukov, profesor al Academiei Ortodoxe a Patriarhiei Moscovei
Protoprezbiter Angelos Angelakopoulos, preot in Mitropolia Pireu
De la stânga la dreapta: a) pr. Ioan Kukov, b) interpretul-traducător domnul Vasilios, c) pr. Angelos Angelakopoulos, și d) domnul Georgi Todorov
Starețul arhimandrit Michael Bregvadze, profesor al Academiei Teologice din Georgia și reprezentant al Patriarhiei Georgiei
Protoprezbiter Matei Vulcanescu, cleric al Mitropoliei Pireului
Domnul Georgi Todorov şi protoprezbiter Matei Vulcănescu
Domnul Georgi Todorov, Secretarul Comitetului de Organizare al Congresului
Vedere spre public
Vedere spre public
Capturi de ecran de la prima proiecție a filmului documentar: „Calea războinicului. Despre Pr. Georgi din Jeglarți” , Centrul Cultural Rus și Centrul de Informare
Sesiune în Sala Aula a Școlii Teologice din Sofia. Domnul Chavdar Popov, Profesor la Şcoala Teologică din Sofia
Doamna Kostadinka Paskaleva, profesor emerit la Universitatea din Sofia
Domnul Alexander Omarchevski, Decanul Școlii Teologice din Sofia
Dl. Andrey Kostryukov
Pr. Michael Bregvadze
Vedere spre public
Sfânta Liturghie Diortodoxă la Rotonda Sf. Gheorghe din Sofia. De la stânga la dreapta se disting: a) pr. Angelos Angelakopoulos, b) pr. Michael Bregvadze, c) pr. Matei Vulcanescu, si d) pr. Ioan Kukov
Închiderea Congresului

În perioada 9 – 10  iunie 2017 s-a desfășurat primul  Simpozion Inter-Orthodox care a avut un caracter critic – științifico-teologic printre altele și la adresa pseudo sinodului din Creta. Simpozionul a avut loc în cadrul  Patriarhiei Bulgariei, cu Înalta Binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Neofit al Bulgariei și organizat de Comitetul de inițiativă  Sfantul Ioan de Rila al Bisericii „Sfântul Gheorghe” Rotonda care este o biserică din perioada romană și se află exact în centrul vechiului oraș bizantin Sardica, astăzi Sofia, fiind ea însăși un simbol național al luptei pentru apărarea dreptei credințe.

Scriitorul și teologul de marca al Bisericii Bulgare, domnul Georgi Todorov a lansat cartea:  ” Creta. Duhul secularist împotriva Sfintei Sobornicități ”.

O carte care arată evoluția fenomenului Creta (pseudosinodului din Creta)  de la naștere până la maturitate, o carte care vine cu elemente istorico-teologice noi, cu nașterea fenomenului eretic Creta începând chiar din perioada de dominație otomană. Totodată se arată implicarea forțelor de influență englezești și otomane asupra Patriarhiei Ecumenice de la începutul secolului XIX.  Sunt puși în lumina reflectoarelor patriarhii Ioachim al III-lea, Meletie Metaxachis, Athenagoras, până la Bartolomeu și rolul lor în realizarea secularizarii gândirii ortodoxe.

A doua gazdă a Simpozionului a fost Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sofia.

Domnul profesor Alexander Omarchevski, Decanul Facultății de Teologie, a vorbit despre moștenirea Sfântului Împărat Constantin și degradarea acestei moșteniri prin secularismul promovat în ultimul timp în mediile bisericești.

Aici au fost ascultate comunicări științifice importante legate de Sfântul Ioan de Rila și testamentul său legat de apărarea credinței și dogmei ortodoxe.

Prezența reprezentantului Bisericii Georgiei a fost o surpriză plăcută și o bucurie, pentru că Părintele Mihail Bregvadze este unul din personalitățile cheie ale Bisericii Georgiei, un smerit ieromonah si egumen, dar și profesor al Academiei din Tibilisi, mâna dreaptă a Patriarhului Ilie al Georgiei, care ne-a povestit despre presiunile la care au fost supuși membrii delegațiilor pentru a accepta fraze și învățături străine duhului ortodoxiei, al Sfinților Părinți la ultima întâlnire presinodală de la Chambesy.  Pentru aceea delegația georgiană din care făcea parte si pr Mihail nu au acceptat să semneze textul despre căsătoriile mixte care avea ca fond așa numita teologie baptismală, în ideea că oricine e botezat în numele Sfintei Trinități poate fi cununat și e considerat ca făcând parte din „Biserica”, o : Biserică ” nevăzută “, și apoi au hotărât să nu meargă în Creta.

S-a arătat în discuțiile avute la masa rotundă faptul că pseudo sinodul din Creta introduce o nouă eclesiologie în Biserica, o eclesiologie neclară cu influențe protestante. Nu mai este definită Biserica și cine sunt cei din afara Bisericii în mod ortodox, patristic, într-un limbaj înțeles de omul contemporan.

Dar așa cum au observat părintele Mihail, din dorința de a vorbi omului contemporan din afara Bisericii, s-a ajuns la secularizarea limbajului și nu se mai transmite ethosul Bisericii ci s-a ajuns la o golire de Duh prin limbajul amețitor din Creta. Golirea de Duh are ca bază gândirea varlaamita și lipsa de înțelegere a propriei identități.

Părintele Mihail Bregvadze ne-a reamintit de Rezoluția Sinodală a Bisericii Georgiei de condamnare a panereziei ecumeniste, a așa zisului dialog neortodox în cadrul CMB  din 1998.

Spunea un reprezentant la masa rotundă : „Dacă Creta ar fi definit Biserica Ortodoxă ca Una și Unică Biserică în care se realizeaza mântuirea și sfințirea omului și că dialogul cu eterodocșii se face din dragoste pentru întoarcerea acestora la Biserica cea Una și Unică, dacă s-ar fi condamnat teoria „bisericilor nedepline”, și pe de alta parte,  dacă nu se vehiculau teoriile ecleziologice eronate ale teoriei ramurilor, teologiei baptismale, căsătorii mixte, denumirea de „biserici” pentru eretici și lipsa oricărei condamnări  a acestor teorii atât de dăunătoare Bisericii, am fi mers în Creta ca la un Sinod Ortodox. Dar acum trebuie să ne păstrăm moștenirea dată de Sfinții Părinți, deci nu trebuie să urmăm mintea noastră și duhul secularist care transpiră la aproape fiecare frază din Creta.”

Biserica Rusă a avut de asemenea reprezentanți. S-a reamintit că Sinodul Bisericii Ruse din Exil s-a exprimat clar și răspicat împotriva pseudo sinodului din Creta prin scrisoarea oficială înaintată în Soborul Bisericii Ruse înainte de Creta, cu specificația de a nu participa și de a nu accepta propunerile neortodoxe.

Din partea Sfintei Mitropolii a Pireului au participat protoprezbiterul Anghelos Anghelakopulos și subsemnatul. Părintele Anghelos Anghelakopulos a vorbit despre Sinodul unionist de la Ferara Florența și măsurile luate împotriva acestui pseudo Sinod.

Este important de subliniat în lucrarea părintelui Anghelos Anghelakopulos faptul că istoria bisericească consemnează măsura canonică (canonul 15 de la I-II Constantinopol) de întrerupere a pomenirii episcopilor care semnaseră la Ferara Florența.  Sfântul Marcu al Efesului a întrerupt orice comuniune cu Biserica Noii Rome – a Constantinopolului.  În același timp a fost subliniat și faptul că fenomenul Creta este mai grav decat  Ferara Florența, chiar dacă nu se prevede unirea explicită euharistica cu eterodocșii, totuși exista o unire pragmatică cu toți eterodocșii în cadrul CMB, prin impreuna rugăciuni, texte comune, declarații comune, acceptari sinodale comune, etc. consfințite acum prin Creta. Este o Ferara Florența mult mai vicleană.

Lucrarea mea a fost „O abordare istorică a contextului dialogului cu eterodocșii. Declarația de la Toronto.”

Datorez mulțumiri teologului român Mihai-Silviu Chirila pentru contribuția sa excepțională la această lucrare. În această lucrare am abordat ideile periculoase vehiculate în Declarație, și anume ideea de sistem sinodal în cadrul CMB, în care „Bisericile” angajate în dialog au drepturi egale și coexistă într-un sistem sinodal. „Biserici” însemnând pentru ei toate ereziile. Apoi minimalismul dogmatic prezent din abundență în Creta, ceea ce înseamnă să se considere o credință minimală comună în Sfânta Trinitate și Iisus Hristos și nimic altceva ca bază a existenței cuiva în „Biserica”, asa zisa neutralitate eclesiologică, unitatea în diversitate a „experienței evanghelice”, teoria „bisericilor incomplete”, etc.

Am subliniat faptul că aceste învățături străine bisericii, de origine protestantă au trecut acum, poate in mod subtil, într-un sinod ce pretinde a fi panortodox și valabil pentru Biserica Ortodoxă, ceea ce este abominabil.

În acest Congres s-a lăudat poziția mărturisitoare și salvatoare a Bisericii Bulgariei care deja a condamnat Creta in mod sinodal, și totodată s-a cerut în mod impetuos si în aplauzele tuturor condamnarea Declarației de la Toronto și a pseudo Sinodului din Creta în cadrul Bisericii Ortodoxe Universale.

În fiecare Biserică Locală exista forța de a fi respins și condamnat acest pseudo sinod secularist care a introdus cancerul ereziei în Biserica. Pleroma Bisericii nu acceptă și nu va accepta in veac erezia și a respins-o deja ca pe un corp strain.  S-a amintit despre căderea Romei Ortodoxe, și despre faptul că Adevărul nu stă neapărat într-o instituție bine organizată lumește și cu putere politică, ci Adevărul este la cei slabi și puțini, la cei neînsemnați și nebăgați în seamă.

S-a vorbit despre efortul de a rămâne în Biserica, dar în același timp de a ne delimita, fie personal, fie sinodal, fie în grup față de orice instituție care nu predica Adevărul lui Hristos în efortul fiecăruia dintre noi de a rămâne în Biserica lui Hristos, adică în Adevăr.

Numai un efort comun și o credință înflăcărată, gata de jertfă și plină de dragoste și pace poate să revigoreze hotărârile deja luate ale Bisericii Ortodoxe care se împotrivesc ereziilor ecleziologice și duhului secularist din Creta.

Absolut toate aceste teorii vehiculate în Creta au fost deja condamnate de Biserica Ortodoxă cu secole în urmă, inclusiv „denumirea istorică de Biserici pentru eterodocși” a fost condamnată în Sinodul de la Ierusalim din 16 martie 1672 (Patriarhul Dositei) cand a fost anatematizată Mărturisirea de credință a Patriarhului Kiril Lukaris, mărturisire de influență calvino-reformată.

Acest Simpozion a devenit o platformă ortodoxă de dialog științifico-teologic între Bisericile care doresc să rămână în Adevăr. Este și un strigăt către celelalte Biserici Surori pentru a reveni la ethosul ortodox, renunțând la un pseudo Sinodul rușinos, care le pune într-un pericol iminent de pierdere a rădăcinii ortodoxe care duce la relativizarea și desființarea acestor Biserici Locale.

S-a cerut retragerea Bisericilor Ortodoxe Locale din „Consiliul Mondial al Bisericilor”, urmând exemplul venerabilelor Biserici ale Georgiei si Bulgariei și condamnarea Declarației de la Toronto și condamnarea pseudosinodului din Creta.

Ecfonisurile și rugăciunile Sfintei Liturghii s-au auzit in limbile Greacă, Bulgară, Rusă, Georgiană, Română  și Slavonă.

Pr. Matei Vulcanescu,
Protoprezbiter al Sfintei Mitropolii a Pireului

Show Comments (6)

6 thoughts on “Congresul științific teologic interortodox “SAINT JOHN’S READINGS”  din Sofia, BULGARIA, 9-11 Iunie 2017”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu