VAI VOUĂ, ECUMENIŞTI FĂŢARNICI! De Hristu K. Livanos

By pr. Matei Vulcănescu -
10 ani ago

Făţărnicia ecumeniştilor este atât de mare şi pricinuieşte o atât de mare vătămare Bisericii, încât dacă ar fi venit iarăşi Hristos ca să propovăduiască pe pământ, ar fi mustrat-o şi ar fi condamnat-o mai cu tărie, decât pe cea a cărturarilor şi fariseilor. Şi iată ce ar fi spus:
Hristos către ecumenişti
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci construiţi în oraşe biserici măreţe, însă prin smintelile voastre distrugeţi credinţa din inimile credincioşilor!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci îi prăznuiţi pe Sfinţi în sărbătorile voastre, însă îi necinstiţi prin faptele voastre!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, căci vorbiţi despre dragoste şi unire cu ereticii, însă pe ortodocşi îi urâţi şi îi prigoniţi!
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vorbiţi peste tot, zi şi noapte, despre dragoste, care ridicaţi în slăvi dragostea Tatălui Meu, însă lepădaţi dreptatea şi judecata Lui; care aţi şters cuvintele: păcat, urgie a lui Dumnezeu, iad şi pocăinţă din vocabularul vostru, ca să placeţi oamenilor!
Povăţuitori orbi, care umblaţi în întunericul ecumenismului şi consideraţi că lumea este lumină, care vă numiţi pe voi înşivă teologi, însă lepădaţi teologia ortodoxă.
Slugi viclene şi nevrednice! Nu ştiaţi că „sluga aceea care a ştiut voia stăpânului şi nu s-a pregătit, nici nu a făcut voia lui, va fi bătută mai mult”[4]?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care desfiinţaţi Canoanele Bisericii şi vă rugaţi cu ereticii împotriva legii lui Dumnezeu.
Nebuni şi orbi! Nu vedeţi că cu cât vă rugaţi mai mult cu ei, cu atât mai mult se depărtează de adevărul Meu?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pretindeţi ascultare oarbă de la poporul Meu pentru împlinirea poruncilor voastre nedrepte şi potrivnice lui Dumnezeu, iar voi daţi cu copita ca măgarii la voia Tatălui Meu.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că părăsiţi oile Mele şi îi îmbrăţişaţi pe lupi.
Păstori necredincioşi şi năimiţi, care stricaţi via Mea şi întinaţi partea Mea cu întinăciunea ecumenistă, care daţi partea Mea cea dorită în pustiul neumblat al panreligiei antihristului. Cum veţi scăpa de Judecata ce va să fie?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că aţi numit ereziile Biserici, făcându-le asemenea cu Sfânta şi neprihănita Mea Biserică, pe care am câştigat-o cu Sângele Meu.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că organizaţi conferinţe împotriva sectelor şi ereziilor noi, dar conlucraţi în chip minunat cu cu cele vechi, condamnate de Sfinţii Părinţi.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că închideţi oamenilor Împărăţia Cerurilor; voi nu intraţi, dar nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi. Îi înşelaţi pe eterodocşi cu înşelare jalnică numind Biserici adunările lor satanice şi asigurându-i că sunt botezaţi şi merg pe calea cea bună şi sigură.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că pregătiţi Sinod sfânt şi mare, nu ca să daţi, aşa cum spuneţi, mărturia ortodoxă în lume, ci ca să desfiinţaţi poruncile Mele.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că vă îngrijiţi şi vă preocupaţi de mediul înconjurător (natural), în loc de cel duhovnicesc, adică de pădurile pământului, care sunt mistuite de foc din pricina fărădelegilor ce se săvârşesc pe el (pământ), iar nu de sufletele oamenilor, care trebuie să moştenească Împărăţia Cerurilor; de dobitoace, de zburătoare şi de cele dispărute, mai degrabă decât de embrioanele umane ucise în chip înfricoşător prin avorturi. Câini fără de glas, care nu latră, adormiţi în paturi, cărora le place să trândăvească, încăpăţânându-se să nu mustre genocidul acesta.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, care vă făţărniciţi că sprijiniţi drepturile omului în parlamentele statelor, însă îi afurisiţi fără justificare pe cei care vă mustră fărădelegile voastre.
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că îl afurisiţi pe robul Meu, apărătorul Numelui Meu, judecându-l fără drept de a se apăra. Căci aţi spus în sinea voastră: De partea noastră este puterea legii dreptăţii. Veniţi să-l afurisim pe acesta, pentru că nu ne este folositor şi se împotriveşte lucrurilor noastre şi ne impută nouă încălcările legii; greu ne este chiar şi a-l vedea.
Nedrepţilor şi nelegiuiţilor! Nu ştiaţi că blestemul aruncat pe nedrept şi care nu află loc, se întoarce la cel care l-a aruncat?
Vai vouă, ecumenişti făţarnici, că dăruiţi oamenilor Coranul în loc de Evanghelia Mea, şi îl mai numiţi şi sfânt. Dacă credeţi că Coranul este sfânt, atunci vă lepădaţi de Mine şi de Evanghelia Mea. Iar dacă nu credeţi că este rătăcire şi minciună, dar îl numiţi sfânt ca să placeţi celor de alte credinţe şi celor care primesc darul făţărniciei voastre, vă amăgiţi şi dragoste nu aveţi întru voi.
S-au pocăit cărturarii şi fariseii după acele înfricoşate «Vai» -uri pe care le-a rostit Hristos împotriva lor? Din păcate, nu. În loc să se pocăiască, „s-au sfătuit ca să-L prindă pe Iisus, cu vicleşug, şi să-L ucidă”[5]. Se vor pocăi ecumeniştii în urma mustrării făcută împotriva lor? Dacă l-am fi întrebat pe Sfântul Vasile cel Mare, ne-ar fi răspuns: „Nici etiopeanul nu-şi schimbă pielea, nici leopardul culorile sale, nici cel întărit în dogme strâmbe nu este cu putinţă să se întoarcă de la răul ereziei”[6].
Suntem îndreptăţiţi ca noi, astăzi, să fim mai optimişti decât luminătorul cel mare care luminează din Cer, Vasilie din Cezareea, când aceea, pe care sunt chemaţi ecumeniştii să 0 renege, este nu o erezie, ci panerezie?

Sursa: Orthodoxos Typos, 14 Mai 2010. traducerea la http://www.impantokratoros.gr/51178283.ro.aspx
See Translation

Show Comments (0)

0 thoughts on “VAI VOUĂ, ECUMENIŞTI FĂŢARNICI! De Hristu K. Livanos”

 1. Nici un om care “își iubește aproapele” nu ar pune fanatismul înaintea iubirii semenilor. Cat despre orgoliul de a presupune ca poți vorbi în numele lui Christos… e diferența între un preot și un purtător de sutana, cum e intre. Christos și “purtătorul lui de cuvânt”.

  1. Nici-un crestin adevarat nu ar crede ca iubirea fara adevar e iubire. Oare cand vor intelege toti ca Florin ca iubirea evanghelica nu e toleranta masonica, care ii manipuleaza pe toti, ci din contra, iubirea evanghelica e chemarea la adevar, e chemarea de a fi madular al Bisericii lui Hristos, acolo unde nu exista minciuna? Cand vor intelege ca iubirea inseamna si mustrare pentru cel cazut ca acesta sa-si vina “in sine” si sa intoarca in Casa Tatalui? E plina Scriptura de mustrari. Oare sfantul Stefan cand a mustrat iudeii a facut-o din ura?

 2. “Ecumenismul este numele de obste pentru crestinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei apusene. În el, se afla cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste crestinisme mincinoase, toate aceste biserici mincinoase nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obste este acela de atot-erezie (pan-erezie). De ce? Fiindca de-a lungul istoriei, feluritele erezii tagaduiau sau sluteau anumite însusiri ale Dumnezeu-Omului Domnului Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndeparteaza pe Dumnezeu-Omul în întregime si pun în locul lui pe omul european, în aceasta privinta nu e nici o deosebire esentiala între papism, protestantism, ecumenism si celelalte secte, al caror nume este legiune”. (Sf Iustin Popovici)

 3. Cred ca ar spune de fapt: “Vai, voua, antiecumenistilor fatarnici!” Oricine are putin bun simt vede ca asta e varianta mai valabila, pentru ca antiecumenismul a devenit o moda, un fel de a face pe viteazul in fata celor slabi de inger.

  Cititi despre ce inseamna ecumenismul aici:
  http://www.scribd.com/doc/134218659/Despre-fratii-de-alte-credinte-Pledoarie-pentru-ecumenism
  (pe scribd)
  sau
  https://mega.co.nz/#!0QpzlYTL!eIovgs454CZJ361eT37VGreEjSYGIudeQG_RNbtF2L0
  (link de download)

  Dumnezeu vrea sa aiba o Biserica unita si universala, spre slava Lui, dar unii oamenii fac tot ce pot ca sa impiedice asta. Si mai si vorbesc in numele Lui. Ce greseala poate fi mai mare?

  1. Dumnezeu nu vrea sa aiba, ci Dumnezeu are o Biserica unita si universala, este Biserica Ortodoxa. Cei care s-au despartit de Ea si au alte pareri despre Hristos si Bisrerica Lui, decat a revelat Dumnezeu nu fac parte din Biserica Ortodoxa ci sunt eretici si schizmatici. Pentru acestia ne rugam ca sa lepede ereziile si schizmele si sa se uneasca cu Biserica cea unita si universala care este Biserica Ortodoxa.

    1. Biserica se roaga pentru eretici si schismatici. Noi ne rugam pentru ei. Exista rugaciune speciala pentru ei chiar in Anaforaua Sfantului Vasile cel Mare. Noi le dorim mantuirea ereticilor prin unirea cu Biserica cea Una, Sfanca, Catolica si Apostolica, care este Biserica Ortodoxa.

  2. Ce nebunie! Sa spui ca Biserica e despartita si trebuie sa se uneasca. Inseamna ca Hristos a fost mincinos cand a spus ca portile iadului nu o vor birui, caci daca si-a pierdut unitatea inseamna ca a fost biruita. Ecumenistii nu realizeaza ca unitatea Bisericii lui Hristos sta in primul rand in adevar dupa cum arata si Scriptura, nu intr-o unitate artificiala intre oameni. Ca madulare ale lui Hristos, toti trebuie sa stea pe temelia adevarului:
   “Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos.” (Ef. 2:20)
   “Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos” (Ef., 4:15)

 4. Orice virtute crestina, fie ca vorbim de credinta, sau iubire, este legata indisolubil de eclezialitate. Scopul in sine al credintei si al iubirii nu este altul decat cresterea noastra in Trupul tainic al lui Hristos – Biserica. Sfantul Apostol Pavel spune: “Ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos” (Ef., 4:15)

  Sfantul Pavel ne arata foarte clar legatura dintre adevar, iubire si Biserica dar si scopul lor. Si credinta si iubirea au un scop eclezial. Asta inseamna ca iubirea evanghelica e total diferita de iubirea ecumenista. Iubirea evanghelica este proprie Bisericii celei Una, si are rolul de desavarsi legatura de credinta.

  Asta inseamna ca manifestarea iubirii fata de eretici trebuie sa fie o chemare pentru acestia la adevar, o chemare la unire in adevarul Bisericii, “stalpul si intarirea adevarului” (1 Tim. 3, 15). In nici-un caz recunoasterea ereziilor. Aceasta recunoastere ecumenista ataca direct eclezialitatea lui Hristos, intemeiata pe marturisirea adevarului (Mt.16:18).

  Sfantul Pavel mai zice: “Din El, tot trupul bine alcătuit şi bine încheiat, prin toate legăturile care îi dau tărie, îşi săvârşeşte creşterea, potrivit lucrării măsurate fiecăruia din mădulare, şi se zideşte întru dragoste.” (Ef. 4:16). Iubirea crestina trebuie sa zideasca Biserica care are deja ca temelie adevarul, pe cand ecumenismul “extinde” Biserica, surpand temelia adevarului si incluzand in ea toate ereziile care au o invatatura diferita decat cea data de Duhul Sfant prin sinoade si parinti. Adevarul dogmatic este necesar dupa cum zice acelasi apostol: “Şi să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru dreptate şi în sfinţenia adevărului.” (Ef. 4:24).

  Deci virtutile pot fi lucratoare doar se afla in cadrul eclezial, daca ele sunt lucrate in Trupul lui Hristos. La sfarsitul lumii, exact asta va ramane: Biserica formata din credinciosi care au comuniune de adevar si iubire cu Dumnezeu si intre ei. Si parintele Georges Florovsky rezuma clar: “Crestinismul este Biserica” (Eseul “Casa Tatalui”).

 5. Si un miliard de catolici care de un mileniu il venereaza pe Iisus Hristos ce sunt, secta, pagani? Oare Dumnezeu asa vede lucrurile? Stim noi ca ii leapada? Cum e universala Biserica Ortodoxa cat timp exista catolicii, ba si majoritari?

 6. tocmai de aceea, am zis ca doar ca monahii de la Petru Voda nu pot fi invocati ca autoritate in chestiuni de finete teologica. Cum spun canoanele sinodului IV, sa-si vada de rugaciunile lor de monahi si sa nu mai tulbure biserica

    1. cesta este canonul, si se refera la treburile bisericesti, nu la apararea Dreptei Credinte, sunt doua lucruri diferite:

     CANONUL 4 Sin. IV ec. (MONAHII SE SUPUN JURISDICŢIEI IERARHIEI BISERICEŞTI)
     Cei care cu adevărat şi fără prihană (curaţi) petrec viaţa cea singu­ratecă (monahală) să fie învredniciţi de cinstea cuvenită. Dar fiindcă unii, folosind chipul monahal cu făţărnicie, tulbură bisericile şi treburile politice, pribegind cu nepăsare prin cetăţi, ba purtându-se cu gândul să-şi întemeieze lor şi mănăstiri, s-a părut (sinodului) ca nimeni şi nicăieri să nu zidească sau să ridice mănăstire sau casă de rugă (biserică) fără învoirea episcopului cetăţii.
     Iar cei care trăiesc viaţa monahală fie în vreo cetate, fie la ţară, să se supună episcopului şi să păzească liniştea şi să petreacă numai în post şi rugăciune, rămânând neîncetat în locurile în care au fost rânduiţi; să nu tulbure nici treburile (lucrurile) bisericeşti, nici cele ale vieţii obşteşti (lumeşti), nici să nu se amestece în ele părăsindu-şi mănăstirile lor, fără numai dacă ar fi rânduiţi de către episcopul cetăţii pentru vreo trebuinţă urgentă (arzătoare). Iar în mănăstiri să nu se primească nici un sclav (rob) pentru a se face monah fără învoirea stăpânului său. Iar cel ce ar călca această orânduire (hotărâre) a noastră orânduim să fie afurisit (excomuni­cat), pentru ca să nu se hulească numele Iui Dumnezeu. Iar episcopul cetăţii trebuie să poarte grijă trebuitoare mănăstirilor.

 7. mi se pare foarte clar. apararea dreptei credinte nu e treaba pustnicilor. e treaba teologilor. ori una, ori alta. daca nu cumva e vorba de fatarnici care invoca drept argument pretinsa lor cuviosie – functioneaza, pentru cine nu le cunoaste bine superficialitatea

   1. a, asa da. in calitate de pot fi asculati si cei de la Petru voda. pe baza de argumente, nu ca marturie de autoritate

 8. pai vad ca o tin langa cu cipurile
  si zice: ecumenismul e religia lui antihrist. pot sa zic si eu, si cu mai multa indreptatire, cred: antiecumenismul e religia lui antihrist

 9. dar nitel har nu i-ar opri sa mai bata campii, tulburand oamenii? ce greutate pot avea axiomele antiecumeniste ale unor asemenea asa zise repere?

  1. Calin, problema cu cipurile nu au oricum implicatie teologica. Ecumenismul are probleme dogmatice, incepand cu Sfanta Scriptura, continuand cu Crezul, hotararile sinoadelor ecumenice etc. La sinoadele ecumenice se spunea anatema ereticilor, iar multi vor astazi sa se uneasca cu ei. Nu vezi o discrepanta intre modul de actiune al Sfintilor Parinti si al ecumenistilor? Nu vezI o discrepanta intre indemnurile biblice gen “de omul eretic dupa intaia si a doua mustrare departeaza-te, ca unul ca acesta e de sine osandit” si indemnurile ecumenistilor?

   Ecumenistii confunda iubirea evanghelica cu sentimentul apropierii dintre oameni. Iubirea evanghelica e mai mult de atat. E unire in adevar, e unire ca madulare ale Trupului lui Hristos. E unire la acelasi potir pe baza marturisirii adevarului, ca d-aia inainte de Sfanta Jertfa se rosteste Crezul si dupa impartasanie spunem “am aflat credinta cea adevarata”.

   Cat despre cipuri, asta e o treaba pornita de la protestanti, preluata de unii hiper-ortodocsi de pe la noi. In alte patriarhii nu am intalnit agitatia din romania. Oameni care habar n-au teologie isi dau cu parerea si spun ca daca iei cipul pierzi harul de la botez. Dar daca ii intrebi ce inseamna botezul se uita la stele sau scot aberatii gen “se spala pacatul stramosesc”. Cam asta e situatia.

   1. eu cred ca cipurile au implicatie teologica. nu sunt analizate dpdv electronic, ci niste oameni le interpreteaza duhovniceste. si le interpreteaza prost, ceea ce le cam anuleaza credibilitatea. la sinoadele ecumenice participau si ereticii. azi nu mai avem sinoade ecumenice – ar fi socotite, de altfel, de catre unii, “ecumeniste”. Sfintii parinti au cautat in orice unitatea bisericii. de aceea au si obtinut-o. ereticul din sf pavel nu e totuna cu unul care s-a nascut intr-o alta traditie decat cea ortodoxa.

 10. Pentru Calin de mai sus.
  Se cade “sa ascultam de Dumnezeu mai mult decat de oameni”, zice Scriptura. Cum indraznesti sa afirmi ca antiecumenismul este religia lui antihrist? Ortodoxia sau ecumenismul a fost instituita de Hristos in primul secol? Toti neavizatii vin cu pareri personale “ex cathedra”. Ia mai lasati domnilor strungari, brutari si cizmari cele ale lui Dumnezeu in seama teologilor Bisericii, si faceti smerita ascultate de Duhul Sfant, ca nu sunteti voi infailibili. Ecumenismul vostru este spurcaciune inaintea lui Dumnezeu. Este acceptarea tuturor ratacirilor la un loc! Ereziile voastre au fost anatematizate ‘en detail’ de catre Sfintele Sinoade a toata lumea, de Sinoadele locale, de Sinoade ale sfintilor, de-a lungul vremurilor. Iar de cand a aparut erezia ecumenista, in sine, a fost mereu combatuta, ‘en gross’. Sfantul Sinod al Bisericii Ruse din afara granitelor in 1983 a anatemizat ecumenismul sincretist. Sinaxa Sfantului Munte Athos, in 2012, s-a pronuntat impotriva. Sfantul Iustin Popovici a spus ca este “panerezia timpului nostru”, marele teolog Dumitru Staniloae zicea ca “este produsul masonerie”. Si multi alti prelati, cuviosi si sfinti: Sfantul Teodosie al Pesterilor, Sfantul Nicolae Velimirovici, Sfantul Iustin Popovici, Sfantul Ioan de Kronstadt, Sfantul Ioan Maximovici, Cuviosii Serafim Rose, Epifanie Teodoropulos, Paisie Agioritul ,etc, etc. Oameni buni, voi pe ce lume traiti, de cine faceti ascultare, ce autoritate canonica aveti voi: pe ereticul si schismaticul papa? Nu stiti ca au fost anatematizate papismul si ereziile Apusului, la Sfantul Sinod de la Constantinopol din 879-880 (care este in fapt Sinod ecumenic)? Si papa a semnat prin delegatii sai ? Ca de-altfel in 1054, in 1583, etc. Cu cine vreti voi sa va iubiti? Cu dusmanii lui Hristos? Cu Iuda iscarioteanul? Cu fariseii blasfemi? Oare nu stiti ca Insusi Hristos ne invata sa ii mustram pe pacatosi, iar daca nu asculta de Biserica: “sa-ti fie tie ca un pagan si vames”. Matei 18, 16-17 . Cititi Patristica, sa vedeti cum se raportau Sfintii Parinti, (purtatorii de Dumnezeu: teologii si facatorii de minuni), la erezii. Datorita ecumenistilor i-am pierdut si pe “stilisti”, care speriati de ororile dogmatice ale ecumenisilor au cazut in extrema cealalta si s-au rupt de Biserica, apostaziind. Voi care nu cunoasteti granitele eclesiologice, curatiti-va inima de mondenisme si pofte, iar mintea de scolasticism, caci sunteti orbi cu duhul. Revelatia dumnezeiasca este Cuvantul lui Dumnezeu pentru om. Daca nu va place acest Dumnezeu: nu-L ascuntati! Cititi domnilor “Protocoalele inteleptilor Sionului: , sa intelegeti de ce ecumenismul protestant si new-age-ist incearca sa niveleze religile Terrei pentru a fi una unica, prin care sa il instaleze pe antihrist drept “Mesia” al lor.
  Cititi, cititi, intrebati: nu mai dati sfaturi trimitand la moarte duhovniceasca si pe altii!
  un teolog ortodox

  1. din ce vad, totul pare foarte frumos, exact cum e la noi in ianuarie. prelatul catolic sta langa al nostru, asa cum stau doi oameni si pe strada, in pace, fara sa se muste. tine o lumanare, se saruta. Apoi il vedem jos, in timp ce prelatul ortodox vorbeste de pe solee. probabil asa au stat si la slujba, asa cum s-a recomandat si la Saptamana de rugaciune pentru unitatea Bisericii: totul cu foarte mult discernamant, pentru ca nu s-au rugat impreuna (desi fazanii antiecumenisti au inteles asta), ci doar au asistat oaspetii la rugaciunea gazdelor, si au tinut un cuvant exclusiv despre tema intalnirii, unitatea.

   1. imi cer scuze daca cineva se simte jignit de cuvantul fazan, dar se pare ca unii interlocutori nu pot vorbi pe aceasta tema decat in termeni de acest fel, ba chiar mult mai duri. inclusiv in titlul acestei pagini. oricum, astfel de termeni se pot intoarce oricand si in sens invers, nu trebuie mizat la nesfarsit doar pe blandetea crestina a unora
    oricum, despre intalnirile de acest fel am vorbit si in cartea pe care am indicat-o

   2. Doamne fereste! Ce sa caute ereticul langa preotul ortodox in Sf Liturghie de Pasti? Doar daca ar veni sa se faca ortodox sa fie tinut in pridvor, dar asa nu faci decat sa smintesti oamenii, sa calci canoanele si sa ii intaresti pe ereticul papistas in erezia lui.Domane fereste. Anormalul a ajuns normal, poate poimaine o sa acceptati sa casatoriti homosexuali?

 11. anatema contra ecumenismului sincretist e o aiureala, pentru ca ecumenismul sincretist nu conteaza. sinaxa sfantului munte sa-si vada de sfantul munte, daca s-au dus acolo, ca nu pentru lume s-au dus, ci pentru pustie. Sfantul Popovici a fost canonizat doar in serbia, si impotriva randuielilor, asa cum insinueaza unii sa se faca acum si pe la noi – din ambitiile si lucraturile unora, care urmaresc cu totul alte lucruri prin asta. Randuiala spune ca trebuie lasat sa treaca un timp, chiar si Iisus o perioada dupa moarte a fost socotit tot intre talhari. vreo 40 de ani dupa moartea Lui au parut sa aiba dreptate arhiereii. apropo, ideile lui iustin popovici au avut mare legatura cu razboiul care a dus la desfiintarea iugoslaviei, din care a avut de pierdut doar serbia. asta e rodul lor – ceva cam ca la masada. Nu e departe nici paisie aghioritul. Mai usurel cu autoritatile fara vechime, dar pline de faima foarte rapid castigata si netrecuta prin filtrul mai multor generatii. iar marele teolog staniloae a fost om de baza in comisia de dialog ecumenic ortodoxo-catolica, chiar daca a spus la batranete ce voiau sa auda niste pusti infierbantati… Adevaratele repere ale ortodoxiei sunt altele. Dar celor infierbantati nu trebuie li le arati, e ca si cum ai arunca ce nu trebuie cui nu trebuie. intai se se calmeze

  1. Ce spuneti sunt neintemeiate pe nimic! Afirmatii fara valoare.
   Noi nu ne luam dupa Sf Iustin Popovici sau altii.
   Aici e vorba de incalcarea clara a Sfintelor Canoane si a hoararilor Sinoadelor Ecumenice. Sfintii Mari ca Sf Grigorie Palama, Sf MArcu Eugenicul, Sf Fotie cel Mare spun ca papismul e erezie, iar Sf Iustin Popovici merge pe linia Parintilor, e vorba de continuitatea patriatica, ceea ce nu se regaseste la ecumenisti, care calca in picioare canoanele Bisericii, si hotararile Sinoadelor Ecumneice si locale. Elrezia ecumenista este o erezie ecleziologica.

   1. Oho, ce repere! Pai asa a facut Fotie cu catolicii, i-a numit iude si dusmani ai lui Hristos? si atunci aveau aceeasi erezie, Filioque, si el i-a intors la adevar. Nu i-a asteptat sa se intoarca ei, si sa sune la usa bisericii incuiate.
    mie nu mi se pare ca afirmatiile mele sunt fara valoare, ci exact celelalte pe care care le sustineti. am vazut ca ati cenzurat cand i-am raspuns baiatului care m-a luat tare. Daca cineva imi zice iuda, eretic, vandut, antihrist, sau ce ii mai vine la gura, cum credeti ca e bine? sa continui sa mai discut ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat, fara sa lamurim lucrurile? ca vad ca eu nu pot sa ii spun lui la fel sau tuturor

   2. Calin, tu ai citit Enciclica Sfantului Fotie sau “Mistagogia” sa? Nu prea cred la afirmatiile pe care le faci. De asemenea sunt sigur ca nici opera Sf. Iustin Popovici nu ai citit-o, o opera teologica exceptionala.

    In fine, eu tot nu am inteles, esti sau nu de acord cu ecumenismul?

  2. “Încă vreo 40 de ani dupa moartea lui au părut sa aibă dreptate arhiereii”?! In ochii cui? In ochii cui par sa “aibă dreptate” pana in ziua de astăzi – ai necredinciosilor care hulesc Învierea Domnului. Dupa cum alții au o problema cu canoanele, sau cu cinstirea noilor mucenici, sau cu altele. Asta chiar a fost culmea argumentului :)…

   1. in ochii celor care i-au depus pe ioan gura de aur, pe grigorie teologul, i-au nedreptatit pe vasile etc etc. si ai celor care azi le citesc rugaciuni si se raporteaza la ei, dar daca le-ar fi fost contemporani probabil i-ar fi hulit cu elan, asa cum faceau multi “cinstitori” atunci. nimic mai usor e sa faci numele domnului de ras. e plin de credinciosi de felul asta

 12. mi-e teama ca stiu mai multa patrologie decat toti care intra pe blogul asta. ce nu e corect cu fotie?
  ce ziceti de marcu eugenicul, de il faceti antiecumenist? a fost un om demn si cu judecata. dar unde? la florenta. Ce facea el oare tocmai acolo? cauta unirea, findca era un ecumenist. Si ce e antiapusean la grigorie palama? El apara experientele isihaste impotriva unui rationalist. Mai degraba ii vad pe antiecumenisti in rolul lui varlaam, care acuza fara temeiuri. Nici asta cu canoanele, nu cred ca tine. cred ca v-am dovedit, si discutam oricand.

  1. Din ceea ce scrieti demonstrati contrariul…. Sfantul Marcu Eugenicul nu a murit in comuniune cu Constantinopolul, interzicand sub afurisanie venirea vreunui episcop de la Constantinopol. Nu cunoasteti nici scrierile Sfintilor Parinti, nici istoria….

 13. v-am zis, nu cred ca tineti la duel in lecturi. si mai ales la o discutie pe argumente – raspundeti numai pe langa ce spun, nu ne intelegem

 14. chestia cu marcu nici nu am observat-o eu. meyendorff, pe care vad ca il citati in original, a spus-o si puteti verifica in romaneste, in traducerea facuta de mine. pentru care am luat multe muscaturi de fund, fiindca am folosit termenul catolicitate. acum vad ca e folosite de toata lumea. vad ca stiti greaca noua, sper ca aveti acces si la cea veche, sa cititi cum trebuie parintii. altfel e o limba pentru spalatorii de vase

 15. andrei, vezi ca fotie a scris enciclica impotriva papei nicolae, care ii luase bulgaria, apoi, s-a impacat frumos cu papa ioan si i-a lasat bulgaria in jurisdictie
  popovici are o opera exceptionala, merita un doctorat magna cum laude. eu il prefer pe irineu de lyon, insa
  sunt ecumenist, ce nu e clar?

  1. Sfantul Fotie s-a impacat cu papa Ioan dupa un sinod ecumenic care a condamnat toate derapajele papiste. Condamnarile au fost acceptate si semnate de legatii papali. Sfantul Fotie nu s-a impacat pana cand papa nu a renuntat la erezii, deci nu a facut ecumenism sincretist.

   Sfantul Marcu al Efesului a spus chiar sa nu vina nici macar la inmormantarea lui vre-unul din apostatii care s-au unit cu papa (Vezi Opere I, Editura Pateres 2009).

   Presupun ca nu ai citit nimic din opera sfantului Iustin. S-au daca ai citit-o, ai citit-o ca pe o revista daca nu ai inteles nimic din ea.

   Pe langa faptul ca te tragi de sireturi cu sfintii (scrii fotie, marcu, iustin), ca doar ai stat la o cafea cu ei ca sa te exprimi asa despre ei, vad ca desi te dai mare teolog, aproape ca pot sa zic ca esti analfabet in teologie. Lasa arogantele de mare teolog si patrunde cugetul patristic care altceva decat o simpla lectura.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu