Părintele Matei Vulcănescu:
          Iubiți frați, cititori ai site-ului ortodoxiacatholica, bucurați-vă pururea întru Domnul!

Astăzi e o zi binecuvântată, atât pentru mine, cât și pentru site-ul nostru, pentru că avem deosebita cinste, bucurie și binecuvântare să avem cu noi un Episcop al Bisericii, care în cumplitele vremuri prin care trecem – când șarpele înșelător, cel urâtor de bine și începător al răutății, diavolul, războiește Biserica lui Hristos prin cele din afară, dar mai ales prin cele dinăuntru – nu tace, ci propovăduiește pe Hristos Cel Răstignit și Înviat. Această voce nu este altul decât Preasfințitul Episcop de Ungheni și Nisporeni,  Petru, care, la rugămintea noastră a acceptat să ne acorde prezentul interviu. Preasfințite, binecuvântați!

Episcopul Petru:

Vă sunt recunoscător pentru prilejul pe care mi-l oferiți de a comunica cu frați scumpi mie, cititori ai site-ului Preacucerniciei Voastre, de a exprima prin intermediul acestei tehnologii moderne cel mai profund respect și dragostea mea față de clericii și laicii mărturisitori, care au neliniștea cea bună din dorința de a nu-L pierde pe Hristos, Mântuitorul nostru, în aceste timpuri de erezie cumplită și schismă, bine știind că și erezia și schisma ne rup de Hristos, lăsându-ne în afara Împărăției Cerurilor, în afara Bisericii celei Una și Unice. Îmi exprim bucuria de a avea acest prilej de a spune câteva cuvinte fraților care vor să mă asculte în acest moment.

P. Matei :

Tocmai de aceea am considerat că e necesar să venim la Preasfinția Voastră și să vă cerem sfat duhovnicesc legat de trista situație a schismei din Ucraina care afectează Trupul Bisericii,  pentru a ști ce atitudine să luăm, mai ales când Biserici Autocefale ca Patriarhia Alexandriei, Biserica Greciei din care fac parte și eu, au acceptat acest construct schismatico-eretic din Ucraina și mulți ierarhi ai acestor Biserici au intrat în comuniune cu ei prin conslujire cu pseudo-episcopi sau prin pomenirea capului acestui construct, și anume Epifanie Dumneko.

Episcopul Petru:

Problema schismei din Ucraina nu este un eveniment care a apărut din senin. Pentru a înțelege criza ucraineană de astăzi trebuie să mergem în urmă cu trei ani la Kolimbari, la așa numitul sinod din Creta și să observăm ce anume s-a petrecut acolo. Pentru că în Creta avem un fenomen nemaiîntâlnit în Biserica Ortodoxă. Arhiepiscopul Anastasie al Albaniei a mărturisit că un astfel de sinod nu este o copie a vechilor Sinoade, ci este un „sinod” de tip nou, care nu a mai fost în istoria Bisericii. 

Acest așa numit sinod, de fapt, distruge sinodalitatea Bisericii Ortodoxe lovind în  sistemul sinodal de conducere al Bisericii așa cum afirmați și în articolele Preacucerniciei Voastre de pe site.

În Biserica Ortodoxă, Întâistătătorii Bisericilor Locale având funcție administrativă, nu se deosebesc cu nimic de nici un episcop al celei mai mici eparhii din Biserica Ortodoxă. Ei nu au dreptul să hotărască singuri în numele Bisericii, ci doar împreună cu Sinodul, adică împreună cu toți episcopii Bisericii locale.

La Creta prin așezarea celor zece Întâistătători, dar și prin limitarea participării episcopilor la deciziile Sinodului, s-a produs anularea sinodalității.  Fiecare Biserică locală a avut  un singur vot, iar Întâistătătorii au avut puterea decizională fără a se lua în vedere părerea majorității episcopilor, ca  de exemplul documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” nu a fost semnat de către 2/3 din membrii Bisericii Ortodoxe Sârbe și totuși fiind acceptat de către Întâistătător, a fost acceptat ca din partea întregii Biserici Ortodoxe Sârbe. Nu s-a respectat nici dreptul la vot decizional nici măcar consultativ a celorlalți arhierei, preoți, teologi și mireni neprezenți la sinod, ce nu au avut nici un drept la cuvânt în cadrul acestuia, așa cum ar fi fost normal într-un Sinod Ortodox.

P. Matei :

Considerați faptul că prin modul de organizare a întrunirii de la Creta  s-a anulat sinodalitatea Bisericii, puteți să subliniați mai mult acest aspect?

Episcopul Petru:

Desigur,

Anularea sinodalității s-a produs prin ruptura organică dintre cei 10 Întâistătători și Pleroma Bisericii, adică ceea ce numim corpul Bisericii, episcopi, presbiteri, diaconi și mireni. Această ruptură poate fi numită și clericalism, clericalismul fiind anti-Evanghelic, anti-episcopal, anti-ierarhie.

P. Matei :

Care este legătura dintre așa-zisul Sinod din Creta și acordarea de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu a autocefaliei schismaticilor ucraineni?

Episcopul Petru:

În baza pseudo-sinodului din Creta, lucrul acesta s-a făcut posibil, având în vedere că în textul documentului „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”[1] (cu denumirea și conținutul căruia nu suntem de acord, căci înafară de Biserica Ortodoxă nu există altă lume creștină, decât numai eretici, schismatici, sectanți și păgâni după cum ne învață predania bisericească) prin ratificarea Documentului de la Toronto din 1950,[2] se specifică faptul că există Biserică și înafara Bisericii Ortodoxe, nedeplină, dar există, deci poate fi recunoscută, acordată Autocefalie, declarată ortodoxă fără pocăință și fără lepădarea de schismă și erezie în prealabil, fără reprimirea în Biserică.

         Și acest lucru se demonstrează și prin declarația Patriarhului Ecumenic Bartolomeu care afirma că  „În calitate de Biserică Mamă, este logic să dorim restaurarea unității trupului eclezial divizat din Ucraina, un popor credincios de zeci de milioane, botezați și luminați prin purtarea directă de grijă și activitatea misionară a Tronului Ecumenic”. Cu alte cuvinte spus, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, recunoaște ca Biserică (Trup Eclesial) cele 4 structuri schismatice („Biserica Ortodoxă Autocefală Ucraineană”, „Biserica Ortodoxă Ucraineană – Patriarhia Kievului” precum și alții) ce s-au unit pe 15 decembrie 2018, la Kiev, la așa numitul „sinod unificator al ortodoxiei din Ucraina”. Care de fapt, după cuvintele pline de adevăr a Mitrpolitului de Odesa și Ismail, Agafanghel, adresate Patriarhului Alexandriei Teodor, în memorabila sa scrisoare[3], nu sunt altcineva decât o „grupare de schismatici autointitulați, fără taina preoției, ce în general nu au nimic comun cu Ortodoxia”.

P. Matei:  

Să înțelegem că pentru Constantinopol schismaticii și ortodocșii formează împreună un trup eclesial…care este divizat?

Episcopul Petru:

În Enciclica așa numitului sinod din Creta se spune că Biserica este  ”o comuniune divino-umană după chipul Sfintei Treimi”.

Mitropolitul Ierotei al Navpaktosului, la acea vreme, spunea bine, anume că această afirmație contrazice Tradiția Sfinților Părinți ai Bisericii și pe Sfântul Ioan Damaschin care spune „căci este cu neputință să se găsească în creație o imagine care să exemplifice în ea însăși modul de existență al Sfintei Treimi”.  Relațiile dintre oameni nu pot fi o imagine a Sfintei Treimi. Biserica este Trupul lui Hristos, Dumnezeu și Om. Energiile necreate ale Duhului Sfânt îl aduc pe Hristos în om.   

Tot Înaltpreasfinția Sa ne sublinia ceea ce spune Sfântul Grigorie Palama, și anume: „nu e posibil să fie găsite similarități în lumea creată pentru relația Persoanelor Sfintei Treimi între ele. Relațiile intra Trinitare sunt mai presus de înțelegere și de cuvânt”. Biserica este Trupul lui Hristos, Hristos este Temelia Bisericii, Piatra cea din capul unghiului după cum ne spune Scriptura.  În Biserică prin Taine și nevoință ne unim cu Hristos și prin El ne împărtășim cu Harul necreat comun celor Trei Persoane a Sfintei Treimi.

P. Matei :

Din ce motiv au folosit la Creta această formulare străină de tradiția Bisericii? 

 Episcopul Petru:

         Ca să îl citez iarăși pe Înaltpreasfintitul Ierotei al Navpaktosului, (care s-a opus la Creta acestor formulări eretice, dar în mod cu totul inconsecvent cu declarațiile sale a ajutat la receptarea schismei Ucrainene de către Biserica Greciei) am să spun că „s-a dorit ca prin învățătura despre Biserică ca imagine a Sfintei Treimi să justifice primatul bisericesc (al Patriarhului de Constantinopol). Așa cum Tatăl este cauza existenței Fiului prin naștere și cauza existenței Duhului Sfânt prin purcedere, la fel doresc să dea o explicație teologică practicii primatului bisericesc, nu în sensul de slujire canonică, ci pe baza teologiei triadologice. Și aceasta constituie o tragică eroare teologică, pentru că ridică subiectul primatului de la nivelul canonicității la nivelul teologiei.

Iar al doilea motiv este argumentarea ecumenismului contemporan. Ideea că Dumnezeu fiind unul în Ființă, dar întreit în Persoane cu însușiri ipostatice diferite, așa și în ”ansamblul lumii creștine” există elemente comune, precum ”Botezul” în numele Sfintei Treimi, dar și elemente deosebite care sunt ”tradițiile” particulare ale fiecărei confesiuni în parte. În felul acesta este servită mentalitatea ecumenistă și sincretistă a epocii noastre. „ [4]

Iată cum cei 10 Întâistătâtori care au participat și semnat în Creta, au semnat de fapt desființarea sistemului sinodal al Bisericii, folosindu-se modelul: Biserica- imagine a Sfintei Treimi. 

Acest model îl surprindem clar la actualul Arhiepiscop al Americii din partea patriarhiei ecumenice, Elpidoforos, care vorbește de faptul că Patriarhul Ecumenic nu este nici mai mult, nici mai puțin decât ”Primul fără de egal” la nivel ecumenic-panortodox!

Preafericitul Arhiepiscop al Sinaiului Damianos critică de asemenea, erezii eclesiologice în extraordinara și minuțioasa Mărturisire de Credință a Preafericirii Sale la paragraful 21 până la 23, erezii eclesiologice care au fost ratificate și la așa numitul Sinod din Creta:

”21. desfășurarea dialogului dintre Biserica Ortodoxă și erezii pe criteriile platformei protestante (numită ”Consiliul Mondial al Bisericilor”) și nu pe Mărturisirea Ortodoxă,  așa-zisa «restaurare a unității creștinilor» și denumirea istorică de „biserici„ pentru eretici.

22. Constituţia așa-zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» ca bază a dialogului cu ereticii – minimalismul dogmatic.

23. Declarația de la Toronto din 1950 care afirmă că:

1. există membri ai Bisericii în afara zidurilor Bisericii Ortodoxe;

2. Biserica lui Hristos este mai mult decât confesiunea fiecărui membru al așa-zisului «Consiliu Mondial al Bisericilor» în parte;

3. a fi membru al Bisericii lui Hristos este mai mult decât a fi membru al propriei Biserici (confesiuni).„ [5]

Toate cele enumerate de Arhiepiscopul Sinaiului Damianos se regăsesc în textul de la Creta (2016) numit ” Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”.

Prin acest text ratificat la Creta se validează ideea ”restaurării unității pierdute” cu cine? Cu schismaticii și cu ereticii! Fără însă a exista o întoarcere a acestora prin pocăință la Biserica cea Una și Unică, Biserica Ortodoxă. Observăm în fapt teoria protestantă a ”Bisericii nevăzute”, numită și Teoria Ramurilor (propovăduită de Consiliul Mondial al Bisericilor), rudă cu Teoria Conciliului II Vatican a Bisericilor Nedepline, minimalismul dogmatic pe baza teoriei ”elementelor comune de Adevăr Evanghelic”

Prin acest pseudo-sinod, s-a pus baza teoretică a faptului că Patriarhul Ecumenic are dreptul de a recunoaște, a îngloba în Biserică și a acorda Autocefalie oricărei formațiuni schismatice sau eretice care dorește acest lucru.

Iată legătura intrinsecă dintre așa zisul sinod din Creta și acordarea Autocefaliei unor schismatici nehirotoniți.

P. Matei :

        Care ar fi soluția pentru a eradica schisma și erezia din Biserică în condițiile actuale?

Episcopul Petru:

După cum mulți din teologii și episcopii cunoscuți ai multor Biserici locale, au îndemnat să se organizeze un sobor pan-ortodox la care să se rezolve problema Ucrainei, nădăjduiesc ca tot în acest mod să curățim și Biserica Ortodoxă de acest balast al ecumenismului intercreștin și interreligios care prin influență a ajuns să contamineze și mințile multor teologi din Biserică.

Sinod în care să fie osândite ereziile ecumeniste cu toate manifestările și ereziile eclesiologice, chemându-i la pocăință pe propovăduitorii lor.  Pentru care fapt voi lupta și în continuare.

         Consider că nu este suficient ca Biserică Ortodoxă Rusă să nu participe la dialogul ecumenic acolo unde participă Patriarhul Bartolomeu, ci Biserica noastră ar trebui să revină la Adevărata Mărturisire a Sfinților Părinți, prin exemplul lor de osândire sinodală a ereziilor.

Dialogul cu monofiziții, cu romano-catolicii, cu protestanții, cu religiile monoteiste nu au adus nici un rezultat bun pentru Biserica Ortodoxă, din contra, am acceptat teorii străine Bisericii noastre, care au adus multă tulburare în poporul pravoslavnic.  Dumnezeu Atotputernicul ne-a arătat că nimeni din cei pe care îi credeam prieteni și cu care purtăm dialog, ba le mai recunoșteam și succesiune apostolică, cum e cazul papei, nu ne-a susținut pe noi, ci susțin schisma Ucraineană, rană cumplită provocată de Patriarhul Ecumenic milioanelor de credincioși ortodocși, care nu știu unde să mai meargă la biserică duminica, ca să nu intre în comuniune cu schismaticii.

Rezolvarea problemei ucrainene, așa cum am arătat, are rădăcini profunde în mișcarea ecumenistă și în așa numitul sinod din Creta.

De aceea, mă repet zicând  și considerând că un Sinod Panortodox ar trebui întâi să condamne acest așa numit sinod și teoria ”primus sine paribus”(primul fără de egal), tot ecumenismul cu toate manifestările sale, dar și dialogul purtat pe baze protestante de până acum care nu a făcut decât să vatăme Biserica lui Hristos, precum și toate evenimentele ecumeniste de-a lungul timpului.

P. Matei :

Aș dori să subliniați acest aspect pe care l-ați enunțat, anume că doriți ca Biserica Ortodoxă Rusă să nu mărturisească ecumenismul pe o cale proprie, diferită de Constantinopol, ci să condamne aceste rezoluții ecumeniste de până acum, anulând toate documentele neortodoxe adoptate.

Episcopul Petru:

Biserica Ortodoxă Rusă nu poate face compromisuri cu Patriarhia Constantinopolului ca să păstreze Biserica Ucrainei datorită implicării distrugătoare a patriarhului Bartolomeu, căci după cum vedem și din istoria Bisericii Ortodoxe, aceste compromisuri duc la pierderea și a ceea ce ai vrut să păstrezi. Dacă pierzi Adevărul care este însuși Hristos, pierzi tot.  Este nevoie de o implicare activă a tuturor Episcopilor Bisericii Sobornicești pentru a se anula sobornicește documentele neortodoxe.

P. Matei :

         Ca să se ajungă la condamnarea tuturor ereziilor și schismei de către un Sinod Panortodox este nevoie ca pe plan local în Sinoadele Locale aceste erezii sa fie eradicate, anatematizate. Preasfinția Voastră, ca Ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse, cum vă implicați în Soborul Arhieresc și cum vă  raportați  cu Patriarhul Chiril al Moscovei pentru anularea Documentului de la Havana sau a Documentului care afirmă un Dumnezeu Tată pentru Creștini, Iudei și Musulmani, sau pentru ieșirea din Consiliul Mondial al așa-ziselor Biserici?

Cum rămâne cu faptul că Biserica Ortodoxă Rusă nu a participat la Sinodul din Creta, dar totuși la sinodul Arhieresc din 2-3 februarie 2016 a mărturisit că ”Membrii Soborului Arhieresc atestă că, în forma actuală, proiectele documentelor Sfîntului şi Marelui Sinod nu încalcă curăţenia credinţei ortodoxe şi nu se abat de la tradiţia canonică a Bisericii”?

Episcopul Petru:

Am mai răspuns la această întrebare în „Răspunsul la adresarea stareților și starețelor din cuprinsul episcopiei de Ungheni și Nisporeni” mărturisind că „sunt împotriva ereziei ecumenismului cu toate manifestările sale şi mărturisesc că textele documentelor pentru Soborul Panortodox în forma lor actuală sunt inadmisibile şi necesită să fie revizuite în duhul patristic şi al tradiţiei bisericeşti în vederea condamnării ecumenismului, iar dacă acest Sinod nu va condamna ecumenismul şi „Consilul Mondial al Bisericilor”, ci din contra, îl va lăuda, consider că nu trebuie (ca Biserică Autocefală) să participăm la un astfel de Sobor” și am adăugat că ”Și pe plan local, sunt pentru retragerea din aşa numitul Consiliul Mondial al Bisericilor şi folosirea unei terminologii strict teologice şi bisericeşti precum şi condamnarea oricărui alt document ecumenist din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse.”

Rămân consecvent în mărturisirea mea și doresc să fac tot posibilul ca să fie organizat un Sobor Ortodox ce va condamna erezia ecumenismului cu toate manifestările sale, precum și a persoanelor care le susțin sau le-au susținut și încă nu s-au pocăit pentru acest lucru, pricinuitorii de schismă și călcătorii de canoane.

Cu atât mai mult că Biserica Ortodoxă Rusă a făcut primul pas spre aceasta, prin faptul că nu s-a dus la soborul din Creta, iar Soborul Arhieresc din 2017, în punctul 39 a atestat că: analiza documentelor soborului din Creta… a arătat că unele documente a acestuia, conțin niște formulări neclare, ceea ce nu ne permite să le considerăm exemplare din punct de vedere al adevărului de credință și predaniei bisericești. Asta în special se referă la documentul „Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine” ce nu a fost semnat de către 2/3 din membrii Bisericii Ortodoxe Sârbe, precum și altori arhipăstori a altor biserici locale…[6]

Sigur că nu e suficient, dar, repet, nădăjduim ca Bunul Dumnezeu să ne ajute în vederea organizării unui sobor ortodox ce va osândi ereziile existente ce sfâșie trupul bisericesc.

P. Matei :

Vă mulțumim Preasfinția Voastră pentru timpul acordat, dar nu în ultimul rând pentru cuvintele rostite, care sunt pentru cititori ca o Apă Vie pentru suflet și o asigurare că mai există Episcopi Ortodocși care mărturisesc în aceste vremuri tulburi.


[1] https://basilica.ro/sfantul-si-marele-sinod-relatiile-bisericii-ortodoxe-cu-ansamblul-lumii-crestine-document-oficial/

[2] https://lumea-ortodoxa.ro/nici-una-din-aceste-ipoteze-nu-sunt-in-contradictie-cu-invataturile-bisericilor-membre-declaratia-de-la-toronto-elogiata-in-proiectele-de-documente-pentru-sfantul-si-marele-sinod/

[3] https://pravoslavie.ru/125781.html

[4] https://www.atitudini.com/2016/11/cateheza-mitropolitul-ierotheos-vlachos-temelia-hristologica-bisericii-biserica-nu-este-chipul-sfintei-treimi-ci-trupul-lui-hristos-partea-iii/

[5] https://ortodoxiacatholica.com/blog/2018/01/27/marturisirea-de-credinta-ortodoxa-impotriva-tuturor-ereziilor-a-preafericitului-parinte-damianos-arhiepiscopul-sinaiului/

[6] http://www.patriarchia.ru/db/text/5076149.html