Pe siteul ROMFEA putem citi in limba greaca declaratia patriarhului Ecumenic in legatura cu demisia papei. In primul rand, dupa mentalitatea papistasa, a demisiona un papa este un nonses, e ca si cum ar spune Sfantul Petru “demisionez din functia de apostol”, sau “din functia de Sfantu Petru”. Pentru papistasi functia papei este o functie harica, deci nu se poate demisiona din ea. Din momentul alegerii in functia de papa, papa ramane papa pana la moartea lui. In schimb, un patriarh poate demisiona din functia de patriarh, pentru ca este doar o functie administrativa, la fel si un mitropolit poate demisiona din functia de mitropolit, dar el ramane in continuare arhiereu, nu poate demisiona dintr-o functie harica, chiar daca nu mai slujeste, el tot arhiereu ramane.

             Insa declaratia Patriarhului Ecumenic ne pune pe ganduri, pentru ca se observa cu ochiul liber cum gandeste Sanctitatea Sa. Pentru Patriarhul Bartolomeu “Acordul de la Balamand” nu a fost anulat, el foloseste si crede in termenul eretic “Biserici Surori” :

” Dumnezeu sa arate un urmas vrednic ca si conducator al Bisercii Romei, Biserica Sora, si sa se continue drumul comun spre unirea….” (traducerea mea, sursa ROMFEA   “Εὐχόμεθα ἀπό τοῦ Φαναρίου ὁ Κύριος νά ἀναδείξῃ ἄξιον διάδοχόν του ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης καί νά συνεχισθῇ καί μετ’ αὐτοῦ ή κοινή πορεία μας πρὸς τήν τῶν πάντων ἕνωσιν εἰς δόξαν Θεοῦ.”
http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/oikoumeniko-patriarxeio/15603-2013-02-11-18-35-50)

Este posibil ca un Patriarh Ecumenic sa nu stie faptul ca Biserica este Una, Sfanta, Catholica si Apostolica, si aceasta Biserica este Biserica Ortodoxa? 

Nu am tradus tot textul, numai aceasta fraza, care este o fraza ce denota o gandire eretica, departe de spiritul Parintilor Bisericii.

Oare cum poti sa il sarbatoresti pe Sfantul Fotie cel Mare care a adunat Sinod Ecumenic si a anatematizat Filioque si in acelasi timp sa afirmi ca papistasii sunt “Biserica sora”?

Redau mai jos textul domnului profesor Dimitrie Telenghidis referitor la termenul eretic “Biserici surori” :

Biserici surori

De la început, termenul Biserici surori a fost nepotrivit şi inadmisibil. Este nepotrivit din punct de vedere teologic, atunci când este folosit pentru a exprima relaţia dintre Bisericile Ortodoxe locale. Şi este absolut inadmisibil, din punct de vedere teologic, atunci când este folosit pentru a determina caracterul ontologic al Bisericii Ortodoxe şi al Romano-catolicismului.

Termenul Biserici surori nu este un termen bazat scripturistic, nici nu este legitim. Atunci când Sfântul Apostol Pavel se referă la diversele Biserici locale, el nu le denumeşte surori, nici nu subînţelege existenţa vreunei Biserici mame ale vreunor Biserici locale. El are conştiinţa că Biserica este una şi că ea are un caracter universal, în sensul unei deplinătăţi a adevărului şi a vieţii ei, şi al cărei cap, ne informează Sfântul Apostol Pavel, este Însuşi Hristos. Astfel, atunci când se adresează vreunei Biserici locale, foloseşte expresia stereotipă: Bisericii care este în Corint, de exemplu. Acest lucru arată că prezenţa întregii Biserici poate fi în orice loc, acolo unde există comunitatea euharistică a credincioşilor sub episcopul ei.  Este, desigur, de la sine înţeles faptul că unitatea acestor Biserici locale este asigurată de comuniunea lor întru credinţă, viaţă şi rânduială ecclesiastică. Unitatea Bisericilor locale este garantată în practică de Sinodul episcopilor acestor Biserici.

Din cele expuse mai sus reiese clar faptul că, din moment ce nici Bisericile locale aflate în acelaşi cuget în cadrul Ortodoxiei nu se justifică, din punct de vedere teologic, să fie numite surori, cu atât mai mult nu există vreun substrat teologico-ecclesiologic pentru a numi Biserica Ortodoxă şi Romano-catolicismul Biserici surori. De altfel, Romano-catolicismul nu poate fi numit, în sensul strict al cuvântului, Biserică, după anul 1054, pentru că de atunci acţionează asupra lui anatemele Sinoadelor Ecumenice, consecinţa fiind tăierea de la Trupul divino-uman.

Aici trebuie făcută observaţia că suspendarea anatemelor nu poate fi efectuată de nici o persoană oficială a Bisericii, indiferent de înălţimea poziţiei în ierarhia ecclesiastică, ci doar de un Sinod Ecumenic. Şi acest lucru se poate face doar în cazul în care, în prealabil, sunt îndepărtate motivele dogmatice pentru care a avut loc efectiv tăierea Romano-catolicismului de Biserică.

Este, aşadar, limpede faptul că, oficial, Romano-catolicismul nu mai este Biserică din 1054. Practic, acest lucru înseamnă că nu are credinţa apostolică corectă, nici succesiune apostolică. Nu are harul necreat şi, prin urmare, nu are Tainele dumnezeieşti care aduc trupul divino-uman al Bisericii într-o comuniune îndumnezeitoare cu omul. Şi, pentru că Biserica nu poate decât să fie şi să rămână până la sfârşitul veacului una şi nedespărţită, orice comunitate creştină aflată în afara Bisericii Ortodoxe este, pur şi simplu, eretică.”

Traducere din limba greaca de Preot Matei Vulcănescu