Μήνας: Απρίλιος 2024

Αντι-οικουμενισμός

Κατάνυξη: Επιστολή Αποτείχισης του π. Ματθαίου Βουλκανέσκου από τον Μητροπολίτη Σιλουανό

2 μήνες ago
Θέμα: Διακοπή μνημονεύσεως Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση [email protected] από τον […]

Biserica Ortodoxă este universală - Blog personal al Părintelui Matei Vulcanescu